Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Reminiscencie a súčasnosť sk ( nová webstránka – blog profesora J.Husára)

Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Reminiscencie a súčasnosť sk ( nová webstránka – blog profesora J.Husára)

V októbri 2022 mi poslal pán profesor link na svoju novovytvorenú webovskú stránku. Napĺňa ju osvetou o živých myšlienkach mŕtvych ekonómov, o velikánoch zo sveta a osobnostiach slovenskej hospodárskej histórie. Skromne ako autor článkov o sebe neuvádza na webe nič....