„Kravu onlajn nepodojíš!“

„Kravu onlajn nepodojíš!“

Ako dojemne sa štát postaral o to, aby podniky nemuseli zatvárať a ísť do krachu: Povolil prácu z domu, teda „home office“ , ako sa hovorí ľudovo írečito po slovensky „onlajn“ (on-line, angl.). Lepší dôkaz, že Slovensko je kolóniou Západu sa...