Ešte začiatkom roka 2020 nám Miroslav Jurčo poslal článok zo svojho blogu pod názvom „Nezaznamenaná ekonomika – kto nám čo tají“ a dnes máme česť zverejniť jeho prezentáciu z youtobe pod názvom Moderné a úspešné Slovensko – Fiškálna reforma. Miroslav Jurčo dlhodobo pôsobil v oblasti colných a daňových služieb v SR a rozhodol sa ako odborník zverejňovať názor, ktorý sa líši od mainstreamového a vládneho pohľadu na túto oblasť. Zverejňujeme dnes 22.10.2020, aj keď youtobe-blog bol zverejnený už 12.10.2020. Radi ho považujeme za externého korešpondenta Spolku a webstránky Spolku národohospodárov Slovenska.

M.Jurčo: Fiškálne reformy – z môjho pohľadu sú neúplné, ale ako základ na diskusiu sa dajú použiť.

Link https://www.youtube.com/watch?v=Ri_dAV3Mlww&feature=youtu.be

Z obsahu:

Postavenie Colnej únie v Európskej únii. Vplyv na samostatné zdroje príjmov rozpočtu EÚ. Analýzy dôvodov páchania trestnej činnosti krátenia cla a daní v súvislosti s dovozom tovaru z tretích krajín do EÚ.

Boj proti daňovým únikom a zlepšenie úspešnosti výberu

Finančná správa je vykonávateľom fiškánej politiky

Ak si vláda SR, NR SR a ministerstvá nezoberú za úlohu boj proti daňovým podvodom, tak je to len čisté alibi „že sme sa o to snažili“…

No a k tomu doplňujúco ten článok z blogu z 28.04.2020 pod názvom

Nezaznamenaná ekonomika – čo nám kto tají ? ?

Na začiatok tohoto príspevku sa musím hneď priznať – nemám ekonomické vzdelanie. Ale aj tak som sa veľmi prekvapil, keď som niekde na internete objavil pojem : nezaznamenaná ekonomika. Tak si vravím – dnes v dobe keď si kúpim jedno pivo a dostanem do ruky účtenku z registračnej pokladni – je to zaznamenané. A to nie len v móde registračnej pokladne, ale na serveroch Finančnej správy SR. Tak aká nezaznamenaná ekonomika?

Začal som pátrať po uvedenom slovnom spojení, čo nájdem a či tomu porozumiem. Tak som sa dopracoval čo všetko sa za uvedené slová nezaznamenaná ekonomika ukrýva :

tieňová ekonomika

sivá ekonomika

čierna ekonomika

Určite to nebudú všetky pomenovania, alebo činnosti ktoré tak pekne pomenovali – nezaznamenaná ekonomika. Dopracoval som sa aj niekoľkým autorom analýz, štúdií a publikácii, ktorí sa pokúšali čiernu ekonomiku odhaliť, pomenovať, vedecky vypočítať jej objem na HDP, zistiť jej príčinu, dostať ju do zaznamenanej ekonomiky za ktorú niekto zaplatí dane a poprípade odvody.

Čo som našiel v EÚ legislatíve ?

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 549/2013

z 21. mája 2013

o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii

NEZAZNAMENANÁ EKONOMIKA

11.26. Hodnota výrobných činností, ktoré sa priamo nesledujú, je v zásade zahrnutá do vymedzenia rozsahu produkcie v národných účtoch. Zahŕňajú sa preto tieto tri druhy činnosti:

a) nelegálne činnosti, kde sa strany dobrovoľne zúčastňujú ako partneri na ekonomickej transakcii;

b) skryté a utajené činnosti, keď transakcie samy osebe nie sú protiprávne, ale nie sú priznané, aby sa predišlo oficiálnej kontrole;

c) činnosti opísané ako „neoficiálne“, t. j. činnosti, o ktorých sa nevedú záznamy.

Odmeňovanie týchto pracovníkov sa v zásade zahŕňa do odmien zamestnancov alebo do zmiešaných dôchodkov. Táto úprava sa má zohľadniť v údajoch o zamestnanosti a samostatnej zárobkovej činnosti pri výpočte pomerných čísel a iných štatistík.

Nelegálne činnosti, keď je jedna zo strán nedobrovoľným účastníkom (napríklad krádež), nie sú ekonomickými transakciami, a preto sa nezahŕňajú do vymedzenia rozsahu produkcie.

Ak som to dobre pochopil, tak EÚ legislatívu zaujíma kde budú platy a údaje o zamestnanosti uvedené. Či to bude v kolónke C 520, alebo C 5211 – to som uviedol len ako príklad znázornenia uvedeného nariadenia.

Možno až teraz som pochopil, že vedecky odhadnúť, vyšpecifikovať, pomenovať, odhaliť a hlavne odstrániť čiernu ekonomiku je náročné. Dnes je to záležitosť 27 členských krajín, to sa samostatne v jednotlivých štátoch nedá spraviť. Spraviť by sa to dalo, ale v priestore bez hraníc by to bolo úplne neúčinné.

Čo k tomu treba

a je to v úplnom nedohľadne : politická vôľa predstaviteľov EÚ, členských štátov. Nabúranie čiernej ekonomiky a daňových rajov kde sa už dlhodobo tvoria finančné zásoby aj čiernej ekonomiky.

Nečakajme dlhé desaťročia!

na vyriešenie daného rébusu – začnime v colnej únii EÚ.

Výsledok nefunkčnosti Európskeho parlamentu, Komisie, Rady v kontrolnej činnosti = kolaps colnej únie.

      5 000 000 000 € – únik pri elektronickom obchode v EÚ

    50 000 000 000 € – únik z DPH pri karuselových podvodoch

 150 000 000 000 € – únik z DPH pri obchode a službách v rámci EÚ

 499 000 000 000 € – únik na cle, DPH, spotrebných daniach, dani z príjmu pri  

                                dovoze tovaru z krajín mimo EÚ

 137 000 000 000 € – daňová medzera z DPH – rozdiel medzi sumou ktorá sa

                                mala vybrať a sumou skutočne vybranou

 10 000 000 000 € – únik pri pašovaní tabaku a výrobkov z tabaku (zdroj: OLAF)

  Spolu za rok najmenej 851 000 000 000 € Tj.851 miliárd Eur!

A to je suma najnižšieho odhadu únikov– aká je reálna ???

Na záver,

jedna otázka : kde sú uvedené financie z únikov a načo sa používajú ? Dnes, keď sa na nás rúti kríza zapríčinená aj pandémiou, nepotrebovali by sme každé euro ?

Zvýšené sadzby a nové dane je realita do ktorej nás vedú – presne ako ovce do košiara.

zdroj: link https://miroslavjurco.blog.pravda.sk/2020/04/28/nezaznamenana-ekonomika-co-nam-kto-taji/