O Spolku národohospodárov Slovenska (2017-2021)

Boli sme občianskym združeniím Spolok národohospodárov Slovenska od júla 2017 do októbra 2021.. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku. Od roku 2017 sme vytvorili i vlastný internetový priestor v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a reláciu pod názvom Klub národohospodárov Slovenska. A vlastnú webovú stránku pod názvom Spolok národohospodárov Slovenska.sk. Naša činnosť skončila v roku 2021. Takisto v októbri 2021 sme na zhromaždení OZ prijali rozhodnutie dobrovoľne sa rozpustiť. Zrušili sme OZ i bankový účet. Webstránky zostali predplatené, v nádeji že autori ešte budú písať. Zatiaľ ich obstaráva bývalý predseda OZ Spolku Ing.Peter Zajac-Vanka.

Starši Informácie z rokov 2019-leto 2020 a články z tohto obdobia a a z činnosti Spolku sú archivované na webstránke

www.narodohospodari.sk

Ale webstránku dopĺňame a hlavne o osvetu i v roku 2023

Ďalej uvádzame videoprezentácie z predchádzajúcich rokov

Prezentácia z KONFERENCIE Spolku národohospodárov Slovenska 10.októbra 2018 o zásadách a východiskách pre národné hospodárstvo Slovenska a to z knihy Ekonomika po kapitalizme – youtobe vymazal ako „nevhodné“

*

a predstavenie knihy Prof. Jaroslava Husára – Aj ekonómia je veda 26.06.2018 LINK: https://youtu.be/n6TsZisnodg?t=3 na webstránke Slovenská Iskra www.slovenskaiskra.sk

*

O Coopindustrii: Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy – videoprezentácia 13.júna 2016 v ANTRE klube Nitra

videoprezentácia na Klube ANTRE Nitra Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy, prezentácia bola uskutočnená a spracovaná v Nitre v klube spoločnosti ANTRE 13. 06. 2016 a týkala sa vtedy ešte osvety ekonomickej demokracie a zamestnaneckých samospráv , prednáša Ing.Peter Zajac-Vanka, to bolo ešte za OZ Centrum pre ekonomickú demokraciu, ktoré zaniklo

*

29.4.2011, Klub Nového Slova, ASA, Bratislava Tak týmto na Slovensku štartovala téma EKONOMICKEJ DEMOKRACIE. Pán docent L.Hohoš vydal preklad knihy Davida Schweickarta Ekonomická demokracia – po kapitalizme, Vydav.Spolku slov. spisovateľov, všetci sme „objavovali“ americkú kritiku kapitalizmu a systematický návod na riešenie „ako z toho von“ a pán profesor Schweikart nemohol nakoniec prísť. Tu sme si všetci, čo sme mali otázky a pripravovali koreferáty, sľúbili, že začneme pracovať na českej a slovenskej variante ekonomickej demokracie, lebo veď naši exiloví ekonómovia v USA ovplyvnili aj filozofa Schweickarta. Tu sa zrodila aj myšlienka pracovnej skupiny pre modelovanie ekonomickej demokracie v Bratislave. Na Inštitúte ASA. Viedol som to… s požehnaním strany Smer Sociálna demokracia, do marca 2012…potom už „smeráci“ stratili záujem, venovali sa upevňovaniu moci a „skrášľovaniu“ kapitalizmu, o zásadné hospodárske zmeny stratili záujem.

Systémové alternatívy kapitalizmu – Peter Zajac-Vanka

Hneď v min 4″30 – po rokoch : mzda už v modeli ekonomickej demokracii NEBUDE – pretože vylúčime v kolektívnom vlastníctve NÁJOMNÚ PRÁCU a spoluvlastníci podniku ktorí sú súčasne v podniku pracovnikmi – pracujú tu – budú mať na konci hospodárskeho roku právo i povinnosť kolektívne rozhodnúť o spravodlivom rozdelení hospodárskeho výsledku podniku. Musí tu však byť podmienka mesačného preddavku alebo záloh na ten hospodársky výsledok – to je pri bežnom ekonomickom živote nutné ako „cashflow“ – teda pravidelný príjem pre človeka – ALE TO UŽ NEBUDE MZDA – to bude 1/12-tina podielu na hospodárskom výsledku! Teda vyplatené každý mesiac v roku.