O nás Spolku národohospodárov Slovenska

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku. V roku 2017 a odvtedy už tretí rok máme i vlastný internetový priestor v Slobodnom Vysielači Banská Bystrica a reláciu pod názvom Klub národohospodárov Slovenska

Informácie z rokov 2019-leto 2020 a články z tohto obdobia a a z činnosti Spolku sú ukladané na webstránke

www.narodohospodari.sk

Dopĺňame to.

,Rozhodli sme sa vstúpiť do priestoru internetu vlastnou www.stránkou, keďže v cieľoch Spolku národohospodárov Slovenska máme šírenie osvety o národnom hospodárstve Slovenska, o histórii národného hospodárstva a o stave národného hospodárstva v súčasnosti.

S úctou Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska

Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, OZ, skratkou Spolok národohospodárov Slovenska, bude naďalej v roku 2020 pracovať na báze spolkovej činnosti Občianskeho združenia v osvetových aktivitách o národnom hospodárstve a na článkoch objasňujúcich súčasnú hospodársku situáciu na Slovensku.

Informácie z rokov 2019-leto 2020 a články z tohto obdobia a a z činnosti Spolku sú ukladané na webstránke www.narodohospodari.sk Dopĺňame to.

Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, Bratislava,

Ďalej uvádzame videoprezentácie z predchádzajúcich rokov

Prezentácia z KONFERENCIE Spolku národohospodárov Slovenska 10.októbra 2018 o zásadách a východiskách pre národné hospodárstvo Slovenska a to z knihy Ekonomika po kapitalizme

*

a predstavenie knihy Prof. Jaroslava Husára – Aj ekonómia je veda 26.06.2018 a diskusia

*

O Coopindustrii: Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy – videoprezentácia 13.júna 2016 v ANTRE klube Nitra

videoprezentácia na Klube ANTRE Nitra Podnik fungujúci spravodlivo na princípoch zamestnaneckej samosprávy, prezentácia bola uskutočnená a spracovaná v Nitre v klube spoločnosti ANTRE 13. 06. 2016 a týkala sa vtedy ešte osvety ekonomickej demokracie a zamestnaneckých samospráv , prednáša Ing.Peter Zajac-Vanka, to bolo ešte za OZ Centrum pre ekonomickú demokraciu, ktoré zaniklo

*

29.4.2011, Klub Nového Slova, ASA, Bratislava Tak týmto na Slovensku štartovala téma EKONOMICKEJ DEMOKRACIE. Pán docent L.Hohoš vydal preklad knihy Davida Schweickarta Ekonomická demokracia – po kapitalizme, Vydav.Spolku slov. spisovateľov, všetci sme „objavovali“ americkú kritiku kapitalizmu a systematický návod na riešenie „ako z toho von“ a pán profesor Schweikart nemohol nakoniec prísť. Tu sme si všetci, čo sme mali otázky a pripravovali koreferáty, sľúbili, že začneme pracovať na českej a slovenskej variante ekonomickej demokracie, lebo veď naši exiloví ekonómovia v USA ovplyvnili aj filozofa Schweickarta. Tu sa zrodila aj myšlienka pracovnej skupiny pre modelovanie ekonomickej demokracie v Bratislave. Na Inštitúte ASA. Viedol som to… s požehnaním strany Smer Sociálna demokracia, do marca 2012…potom už „smeráci“ stratili záujem, venovali sa upevňovaniu moci a „skrášľovaniu“ kapitalizmu, o zásadné hospodárske zmeny stratili záujem.

Systémové alternatívy kapitalizmu – Peter Zajac-Vanka

Hneď v min 4″30 – po rokoch : mzda už v modeli ekonomickej demokracii NEBUDE – pretože vylúčime v kolektívnom vlastníctve NÁJOMNÚ PRÁCU a spoluvlastníci podniku ktorí sú súčasne v podniku pracovnikmi – pracujú tu – budú mať na konci hospodárskeho roku právo i povinnosť kolektívne rozhodnúť o spravodlivom rozdelení hospodárskeho výsledku podniku. Musí tu však byť podmienka mesačného preddavku alebo záloh na ten hospodársky výsledok – to je pri bežnom ekonomickom živote nutné ako „cashflow“ – teda pravidelný príjem pre človeka – ALE TO UŽ NEBUDE MZDA – to bude 1/12-tina podielu na hospodárskom výsledku! Teda vyplatené každý mesiac v roku.