Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Slovensko jún 2022: v kóme…—…—…—…—…

Slovensko jún 2022: v kóme…—…—…—…—…

Úvaha o tom, v akom sme hospodársko-sociálnom stave, kedy sa to stalo a ako dlho to môže trvať. Ing.Peter Zajac-Vanka 23.06.2022 Ilustračná koláž - výsek z Bartákovho kresleného humoru...hodí sa Úvaha a príhovor redaktora webstránky: My už neexistujeme....

Čo nového u susedov?Protičeská totalitná vláda?

Čo nového u susedov?Protičeská totalitná vláda?

Autor: Sociolog z Prahy dr.Petr Sak a jeho článok zo 7.júna 2022, uverejňujem po zralej úvahe, pretože o Slovensku sa teraz písať takto nesmie. A predsa len sme s Českom príbuzní ako súrodenci. 9.06.2022 Písané v českom jazyku, ilustračné foto . kupónová známka...

Ako pomôcť obyvateľom Slovenska? Venujte každému BITCOIN!

Ako pomôcť obyvateľom Slovenska? Venujte každému BITCOIN!

Ironická až cynická úvaha Petra Zajaca-Vanku na margo vajatania vládnej štvorkoalície a prezidentky Slovenska Zhodou okolností úvaha vyjde dňa 1.mája 2022, v deň oslavovaný kedysi ako Sviatok práce. Ale...čo vlastne chceme oslavovať na Slovensku dnes na Prvého...

Ing.Július Forsthoffer: „Odstrihnutie sa“ od ruského plynu?

Ing.Július Forsthoffer: „Odstrihnutie sa“ od ruského plynu?

Redakcia preberá článok s videom, ktoré je aj na youtobe, od webstránky Slovenská Iskra. Rozhovor vznikol kolektívne vzhľadom k možnosti predstaviť dr.Ing.Júliusa Forsthoffera a je len časťou viacerých tém rozoberaných postupne na videu. Lenže medzitým sa v týždni od...