Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Spolok národohospodárov sa dobrovoľne rozpustil, už neexistuje

Spolok národohospodárov sa dobrovoľne rozpustil, už neexistuje

Dňa 29.10.2021 sa na Zhromaždení občianskeho združenia Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja rozhodlo, že už nemá význam "trápiť" ďalej verejnosť neúčinnou osvetou o národnom hospodárstve, ktoré je minulosťou a už neexistuje. Pre súčasné generácie narodené po...

Naši furianti

Naši furianti

Glosa na veľmi aktuálnu tému. Dňa 8.12.2021. Koláž z foto Pixabay Asi je Slovenská republika ozaj veľmi bohatým štátom. Má ten Matovič azda pravdu.  V takej situácii, keď triezvi ekonómovia hovoria o spomalení rastu, keď sme vraj zadĺžení na 65% HDP a nikto nevie,...

Daňovoodvodový Sputnik či revolúcia?

Daňovoodvodový Sputnik či revolúcia?

Stovku odmietavých až zlostných reakcií na Matovičov marketingový seriál oficiálneho vládneho vysielania o daňovo-odvodovej revolúcii neuverejníme. "Prehrmelo to" pred týždňom...v podstate to skritizoval každý súdny odborník v oblasti daňovej, odvodovej, ale aj...

Profesor J.Husár: Daňový systém Slovenska a jeho problémy

Profesor J.Husár: Daňový systém Slovenska a jeho problémy

Stovku odmietavých až zlostných reakcií na Matovičov daňový a odvodový marketingový seriál neuverejníme. Ale profesor ekonómie Jaroslav Husár napísal už na prvý diel reakciu 17.11.2021, ktorú uverejnila aj webstránka Korene. Už tu sa rozhodol pojať daňový systém...

Sychravo a hmlisto v ekonomike Slovenska, čas na horúci čaj…

Sychravo a hmlisto v ekonomike Slovenska, čas na horúci čaj…

Renčínov ilustračný obrázok je najvýstižnejší Novembrové víkendové zamyslenie, skôr glosa, Peter Zajac-Vanka 14.11.2021 Nuž, volajú a píšu mnohí a zdesene sa pýtajú, že čo budeme robiť my národohospodári dnes. Otázka dňa:Prečo? Prečo je čas na horúci čaj? Nuž je také...