Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Účet za November 1989: 5 178 000 000 000,00 Kčs! A úroky rastú…

Účet za November 1989: 5 178 000 000 000,00 Kčs! A úroky rastú…

Začalo byť zvykom od novinárov a z masmédií, každý spoločenský krok "vyčísliť" a niekomu to vyúčtovať. Akože za trest. Napríklad efektívne odstrašenie imigrantov a zastavenie toku imigrácie cez Slovensko či na Slovensko vraj stálo 6 miliónov eur. Tak dobre no! Teraz...

PVV 11/2023: Scenár už máme, aká bude réžia?

PVV 11/2023: Scenár už máme, aká bude réžia?

ilustrácia z titulky článku v Novom Slove 4.10.1990 a z relácie na Slobodnom vysielači B.Bystrica z 2018. V októbri 1990 po voľbách som napísal článok do Nového Slova s titulom "Scenár už máme, aká bude réžia?", kde som sa kriticky ako ekonomický redaktor týždenníka...

Profesor ekonómie J.Husár: Čo sa zmení?

Profesor ekonómie J.Husár: Čo sa zmení?

Októbrové články profesora ekonómie Jaroslava Husára sú mojim restom voči pánu profesorovi, tak ich súhrnne a informatívne aj pár vetami z nich uvádzam tu na webstránke. Pán profesor, verný svojej osvetovej práci, trpezlivo vysvetľuje a objasňuje na svojom portáli...