Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Ak chcete charakterizovať ekonomické deje, buď ste účtovník a držíte sa len a len účtovnej knihy (teda účtovníctva celej spoločnosti – štátneho rozpočtu), alebo musíte tak národohospodársky preskúmať a podať komplexnú informáciu o spoločnosti, krajine, v ktorej...