Keď Saková chytá „holubov na streche“ a na dvore jej zdochýnajú „vrabci v hrsti“…zima 2024 Slovensko

Keď Saková chytá „holubov na streche“ a na dvore jej zdochýnajú „vrabci v hrsti“…zima 2024 Slovensko

Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche…žiaľ tejto ľudovej múdrosti sa slovenská politika nedrží už 34 rokov, inak by to na Slovensku vyzeralo oveľa lepšie, možno naposledy to v politike platilo v roku 1993 pri vytvorení samostatnej Slovenskej republiky…...
Poľnohospodárske „mínové polia“v centre Európskej Únie práve začali vybuchovať! Bude na Slovensku hladomor?

Poľnohospodárske „mínové polia“v centre Európskej Únie práve začali vybuchovať! Bude na Slovensku hladomor?

Žneme bohatú a nečakanú žatvu bruselských hlúpostí za ostatných 25 rokov, vrátane našej slovenskej hlúposti… fotoobr: prevzaté z TASR – obrázok z ukrajinského pšeničného poľa? …alebo: mínové polia Európy?… Úplné zlyhanie európskej...