„Vláda SR musí presadiť komplexný a jednoznačne systémový prístup k plneniu funkcií vlády, štátu. Ide najmä o ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve“

„Vláda SR musí presadiť komplexný a jednoznačne systémový prístup k plneniu funkcií vlády, štátu. Ide najmä o ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve“

Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Plán obnovy a sústava riadenia („trochu ekonometrie do rozhodovania by sa zišlo“) Blog profesora ekonómie Jaroslava Husára v Spolku národohospodárov Slovenska. Materiál už vyšiel v Slovenskom slove a dovolil som si preto vyzdvihnúť do...