Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska

Verejná snímka Vodné dielo Gabčíkovo, posledná národohospodárska stavba Slovenska, začala sa finalizovať v roku 1992 bez súhlasu federálnej vlády ČSFR a uskutočnil ju šéf štátneho podniku Vodohospodárska výstavba dr.Ing.Július Binder,

Občianske združenie

Pre ľahšiu komunikáciu sme si zvolili prezentačný „priateľskejší“ názov SPOLOK NÁRODOHOSPODÁROV SLOVENSKA

Do vienka pri zakladaní sme si dali za cieľ obnoviť pojem národné hospodárstvo Slovenska a šíriť osvetu o národnom hospodárstve Slovenska v minulosti, v súčasnosti aj s vyjadrením obáv o budúcnosť.

pretože:

HOSPODÁRSTVO je oveľa viac ako „nejaká ekonomika“…HOSPODÁRSTVO SLOVENSKA – to nie je ekonomika Slovenska, to je hospodárenie obyvateľov Slovenskej republiky na Slovensku. Ekonómia je vedecký odbor a máme medzi sebou profesora ekonómie, čo vie že ekonómia je veda a máme medzi sebou ekonómov, ktorí vedia, že ekonomika Slovenska to nie sú len financie, HDP a štátny rozpočet, to je aj celý komplexný súbor hospodárskych subjektov a činiteľov pôsobiacich v ekonomike Slovenska a to v prospech obyvateľov Slovenskej republiky.