Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska

Verejná snímka Vodné dielo Gabčíkovo, posledná národohospodárska stavba Slovenska, začala sa finalizovať v roku 1992 bez súhlasu federálnej vlády ČSFR a uskutočnil ju šéf štátneho podniku Vodohospodárska výstavba dr.Ing.Július Binder,

Občianske združenie (existovalo od júla 2017 do októbra 2021). Ponechávame pre archív a osvetu

Pre ľahšiu komunikáciu sme si zvolili prezentačný „priateľskejší“ názov SPOLOK NÁRODOHOSPODÁROV SLOVENSKA

Do vienka pri zakladaní sme si dali za cieľ obnoviť pojem národné hospodárstvo Slovenska a šíriť osvetu o národnom hospodárstve Slovenska v minulosti, v súčasnosti aj s vyjadrením obáv o budúcnosť.

pretože:

HOSPODÁRSTVO je oveľa viac ako „nejaká ekonomika“…HOSPODÁRSTVO SLOVENSKA – to nie je ekonomika Slovenska, to je hospodárenie obyvateľov Slovenskej republiky na Slovensku. Ekonómia je vedecký odbor a máme medzi sebou profesora ekonómie, čo vie že ekonómia je veda a máme medzi sebou ekonómov, ktorí vedia, že ekonomika Slovenska to nie sú len financie, HDP a štátny rozpočet, to je aj celý komplexný súbor hospodárskych subjektov a činiteľov pôsobiacich v ekonomike Slovenska a to v prospech obyvateľov Slovenskej republiky.

Píše sa rok 2022. Slovenská republika ako štát ešte existuje. Národné hospodárstvo v zmysle klasického definovania už neexistuje. Pojem národné hospodárstvo sa používa takisto archaicky, ako „pošta“, alebo “ rozhlas“.