Nie sme Švajčiarskom

namiesto pasažierov sa vyvážajú onedlho z piatich automobilových montovní státisíce áut za hranice…

Obrovská celoštátna investícia a pritom živý organizmus

slovenské železnice, to sú hlavne ľudia, ktorí tu pracujú…

 K 31.12.2021 patrilo pod správu ŽSR 3 626 kilometrov tratí, t.j. 6 820 km koľají. Takisto 8 243 kusov výhybiek, 2 071 priecestí, 2 326 mostov s celkovou dĺžkou 52, 244 km a 76 tunelov s celkovou dĺžkou 45 km. Vlastnia tiež 4 802 budov. Elektrifikovaných tratí bolo 1 585 km. V sieti ŽSR bolo 1022 dopravní, z toho 293 železničných staníc a 22 pohraničných staníc.

V roku 2017 dosiahli ŽSR zisk 101 879,23 €. V roku 2009 pracovalo v ŽSR 17 264 osôb, v roku 2017 to už bolo len 13 781. počet zamestnancov: 13 340 (posledný údaj z roku 2022)
tržby za rok 2022: 190,8 milióna eur
čistá strata za rok 2022: -78,2 milióna eur

link https://www.trend.sk/spravy/najviac-ludi-zamestnava-podnik-strate-toto-je-rebricek-najvacsich-zamestnavatelov-slovenska/11

…a železnice, to je krvný obeh Slovenska, investícia milénií…autor:Joliet Rake, Railways Slovakia

Železnice na Slovensku tvoria skutočne krvný obeh dopravy, nezastanú ani na sekundu, ľudia majú v neistotách ISTOTU – že ak prídu na železničnú stanicu a vedia, ako a kam ich vlak ide, tak sa tam dostanú… mali by mať v tom úsilí o ochranu životného prostredia prednosť pred automobilovou dopravou.

Má to perspektívu! foto: Balász Szárka 2018 bratislavské noviny

Zistilo sa, že žiadne rýchlovlaky ešte nasadiť nemožno, kým nie sú všetky koľajnice a mosty a prechody poriadne rekonštruované – kapitalistický systém zanedbal túto údržbu a mnohé trate si poslednú údržbu pamätajú ešte z čias socializmu…takže RegioJety a iné rýchlovlaky sú chimérou, žiaľ…

…alebo nie?…

vážne chceme aj túto sto rokov a viac náročnú investíciu zahrabať ako plynovod a ropovod?

História slovenských železníc

Dejiny železníc na Slovensku sa začali písať v 11/1836 na ustanovujúcom valnom zhromaždení účastinárskej spoločnosti pre výstavbu výstavbu konskej železnice Bratislava – Trnava (potom po Sereď), ktorej prvý úsek bol sprevádzkovaný 27. 09.1840.

Prvou železničnou traťou so strojným pohonom na Slovensku bola 20.08.1848 sprevádzkovaná trať Bratislava – Marchegg – Gänserndorf (– Viedeň). …a roky bežali, za 1.RČS sa železnice prepojili s českými krajinami…Po skončení II. svetovej vojny bol obnovený podnik Československé dráhy (ČSD). Prioritou sa stala urýchlená obnova poškodenej siete, jej sfunkčnenie a obnova kapacít hlavných tratí,...počas socializmu: K 1.01.1949 prešli pod štátnu správu zostávajúce súkromné železnice … Popri ukončení zdvojkoľajnenia tejto trasy sa začala jej elektrifikácia a súčasne sa vybudovaním úseku popod Sorošku vytvorila južná transverzála Košice – Zvolen, ktorá prevzala časť zaťaženia. Dokončená bola tiež trať do Banskej Štiavnice a trať do baní v Malých Stracinách pri Veľkom Krtíši.

železnica vhodne zapadala do profilu slovenskej krajiny a pritom pomáhala rozvoju hospodárstva

V roku 1960 po zmene ústavy na ČSSR bol prijatý aj nový zákon o dráhach. V roku 1963 bola správa slovenských železníc zlúčená pod tzv. Východnú dráhu s tromi prevádzkovými oddielmi. V 60. rokoch bola pre účely dodávok železnej rudy pre košické železiarne postavená širokorozchodná trať, čím sa odľahčilo prekladisko v Čiernej nad Tisou. Pre zjednodušenie obslužnosti časti Tatier v okolí Štrbského Plesa bola pred majstrovstvami sveta v klasickom lyžovaní vybudovaná ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso. Vytvorilo sa tým dvojité prepojenie na trať Žilina – Košice, čo s rekonštrukciou Tatranskej elektrickej železnice i lanovky na Hrebienok výrazne pomohlo tatranskému turizmu. V 60.rokoch bola ešte dokončená elektrifikácia II. hlavného ťahu v úseku Kúty – Bratislava – Štúrovo a v nasledujúcom období sa pokračovalo na zvýšení priepustnosti južného ťahu Košice – Plešivec – Zvolen – Kozárovce – Leopoldov – Trnava – Kúty.

Vznikom SR K 1.01.1993 bolo vytvorených viacero štátnych podnikov, ktoré prevzali správu a organizáciu predtým federálnych spoločností. Medzi takéto patrili Železnice Slovenskej republiky, ktorých prioritou sa stala konsolidácia spoločnosti. V septembri 1993 bol prijatý zákon č. 258/1993 o ŽSR, ktorý vytvoril podmienky pre vstup súkromných spoločností na trh a definoval ŽSR ako štátny podnik s uplatnením prvkov obchodného i verejnoprávneho riadenia. 

A odvtedy nastal úpadok a pomalá cesta k deštrukcii, až sa píše rok 2024…

V roku 2000 Uznesením vlády SR č. 830 (Úrad vlády SR, 2000) schválený Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR, ktorý navrhoval fyzické a účtovné oddelenie správy a prevádzky železničnej dopravnej cesty od dopravných a obchodných činností. Na základe vyššie uvedeného zákona sa oddelil majetok a činnosti dopravcu od prevádzkovania dopravnej cesty a 1.01.2002 vznikli dva železničné podniky – Železničná spoločnosť, a. s., ako prevádzkovateľ dopravných a obchodných činností a Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry…

Píše sa rok 2024, železničiarov prepúšťajú, trate „sa racionalizujú“, zamestnanci železníc vstupujú v marci 2024 do štrajku a generácie železničiarov „sa v hroboch obracajú“…

Ing.Peter Zajac-Vanka (1955) , som sám potomok železničiara z c.a k.monarchie a môj pradedo s rodinou dostal za 1.ČSR režijný domček pre rodinu v kolónii Robotnícka ulica v Bratislave…neďaleko prvej železničnej stanice…a tratí, ktoré dnes už neexistujú…

prvá železničná stanica ešte ťahané vozne koňmi, po 1990 budovu chceli zbúrať…za ňou boli aj tie erárne železničiarske domky…