Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Ak chcete charakterizovať ekonomické deje, buď ste účtovník a držíte sa len a len účtovnej knihy (teda účtovníctva celej spoločnosti – štátneho rozpočtu), alebo musíte tak národohospodársky preskúmať a podať komplexnú informáciu o spoločnosti, krajine, v ktorej...
730 dní green peace = 730 dní GREEN WAR

730 dní green peace = 730 dní GREEN WAR

Nie je to zmätený názov, je to rovnica: 730 D GREENPEACE= 730 D GREEN WAR 730 dní „zeleného mieru“ rovná sa 730 dní „zelenej“ vojny – pretože trpí životné prostredie sveta, je napísané ako nekrológ svetu 24.februára 2024 Ing.P.Zajac-Vanka...