Národohospodári SK: pribudla webstránka

Občianske združenie zaniklo.

Vysielanie relácií na internete vo vysielaní internetového rádia Slobodný vysielač Banská Bystrica, relácia Klub národohospodárov Slovenska, bolo ukončené 97.reláciou kde sa rozlúčil bývalý predseda občianskeho združenia Ing.Peter Zajac-Vanka s poslucháčmi. Bolo to 17.12.2021. Ako likvidátor občianskeho združenia si splnil svoju funkciu ku 31.12.2021 a odstúpil. ,

Ak si kliknete na väčší obrázok na základnej stránke webu dolu na lište s obrázkom Klubu, zistíte, že ste sa ociti v Archíve s reláciami Klubu národohospodárov Slovenska. Príjemné počúvanie.

Čo pribudlo, to je hosťovanie webstránky Národohospodári Sk – pretože doména je zaplatená a sú tu archívne články ešte z minulosti plus oživená webstránka v roku 2023

Archív článkov písaných do webu Národohospodári Sk z roka 2019 po leto 2020 nájdete tu na webstránke, ale od júna 2023 sú už produkované i nové články:

http://www.narodohospodari.sk

zo stretnutia Spolku národohospodárov Slovenska niekedy v 2018

Vidíte pred sebou pôvodnú originálnu ilustráciu pre Klub národohospodárov Slovenska, vytvorenú redakciou Slobodného vysielača Banská Bystrica

Informácie z rokov 2019-leto 2020 a články z tohto obdobi sú ukladané na webstránke Narodohospodari sk, tú som rekonštruoval po „vypnutí“ webstránky googlom v auguste 2020 a dopĺňam ju priebežne

na www.narodohospodari.sk ak nájdem článok z pôvodného archívu, Však – sledujte.

A od júna 2023 pribúdajú nové – autorské články Ing.Petra Zajaca-Vanku