Národohospodári SK: pribudla webstránka

Občianske združenie zaniklo. Webstránka mi zostala a pracujem s ňou.

Vysielanie relácií na internete vo vysielaní internetového rádia Slobodný vysielač Banská Bystrica, relácia Klub národohospodárov Slovenska, bolo ukončené 97.reláciou kde sa rozlúčil bývalý predseda občianskeho združenia Ing.Peter Zajac-Vanka s poslucháčmi. Bolo to 17.12.2021. Ako likvidátor občianskeho združenia si splnil svoju funkciu ku 31.12.2021 a odstúpil. ,

Ak si kliknete na väčší obrázok na základnej stránke webu dolu na lište s obrázkom Klubu, zistíte, že ste sa ociti v Archíve s reláciami Klubu národohospodárov Slovenska. Príjemné počúvanie.

Čo pribudlo, to je hosťovanie webstránky Národohospodári Sk – pretože doména je zaplatená a sú tu archívne články ešte z minulosti plus oživená webstránka v roku 2023

Archív článkov písaných do webu Národohospodári Sk z roka 2019 po leto 2020 nájdete tu na webstránke, ale od júna 2023 sú už produkované i nové články: tu KLIKNÚŤ:

http://www.narodohospodari.sk

zo stretnutia Spolku národohospodárov Slovenska niekedy v 2018

Vidíte pred sebou pôvodnú originálnu ilustráciu pre Klub národohospodárov Slovenska, vytvorenú redakciou Slobodného vysielača Banská Bystrica

Informácie z rokov 2019-leto 2020 a články z tohto obdobi sú ukladané na webstránke Narodohospodari sk, tú som rekonštruoval po „vypnutí“ webstránky googlom v auguste 2020 a dopĺňam ju priebežne

na www.narodohospodari.sk ak nájdem článok z pôvodného archívu, Však – sledujte.

A od júna 2023 pribúdajú nové – autorské články Ing.Petra Zajaca-Vanku