OZ Spolok národohospodárov Slovenska na základe zhromaždenia spolku sa rozhodol dobrovoľne rozpustiť podľa Stanov OZ Spolku…

budeme Vás informovať o ďalšom vývoji…zachováme webstránku a zároveň aj Archív článkov, ktorý je na historicky staršej webstránke http://www.narodohospodari.sk

Archív článkov z roka 2019 po leto 2020 nájdete tu na stránke

http://www.narodohospodari.sk

Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska, občianske združenie, utrpel v čase pandemickej kovid-krízy situáciou na Slovensku v období marec 2020 až august 2021 predovšetkým straty vyplývajúce zo zhoršenej možnosti komunikovania a stretávania sa, takisto aj prezentovania a činnosti. Vzhľadom k tomu, že občianske združenie nemá definované pevné členstvo a nebolo možné sa aj pre vyšší vek „spolkárov“ stretnúť sa osobne ani virtuálne, Spolok utlmil svoje aktivity iba na udržiavanie webových stránok a na občasné vysielanie audiorelácií cez internetový Slobodný vysielač Banská Bystrica, za čo sme vysoko povďační. Ako občianske združenie sme na zhromažení odsúhlasili dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia a poverili likvidáciou na návrhom na výmaz OZ na MV SR predsedu Ing.Petra Zajaca-Vanku záznam 14.11.2021