Ciele Spolku národohospodárov Slovenska

Poslaním občianskeho združenia

je dobrovoľná činnosť občanov a právnických osôb zameraná na mapovanie situácie o hospodárstve Slovenska

*výskum národohospodárskeho rozvoja – minulosť, súčasnosť a budúcnosť

*prezentovanie výsledkov a  šírenie osvety vo verejnosti

*publikovanie informácií o národohospodárskom rozvoji a jeho prínose pre Slovensko

*pomoc pri rozvoj subjektov národného hospodárstva, ako aj

*pomoc pri hľadaní a rozvoji zdrojov národohospodárskeho rozvoja na Slovensku a v zahraničí

Našim cieľom je teda osveta a propagácia národného hospodárstva Slovenska

a popri tom jedným zo spôsobov ako šíriť osvetu a rozvoj bude podporovať iniciatívy a projekty zakladania subjektov tvoriacich základ národohospodárskeho systému, teda hospodárskych organizácií zameraných na rozvoj domácej ekonomiky na Slovensku

Archív článkov z roka 2019 po leto 2020 nájdete tu na http://www.narodohospodari.sk