Ekonomika po kapitalizme: kniha v PDF s komentárom zverejnená

Kniha bola vydaná v júli 2017, bolo to nepredajné klubové vydanie cez tlačiareň a vydavateľstvo IRIS s.r.o. Bratislava, bola rozdávaná ako klubová edícia a hradená na základe darov v rokoch 2017 -2022, v roku 2024 sa dostalo po 10 ks do Parlamentnej knižnice NR SR a do Knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave. Som autor knihy, preto budem zverejňovať jednotlivé kapitoly knihy v PDF formáte, prípadne doplním o aktuálny komentár ku každému zverejnenému PDF. Popri originál texte z knihy a komentároch ku textu sa snažím o usporiadanie a zaradenie jednotlivých textov tak, aby som vyhovel „zrozumiteľnosti a čitateľnosti“ knihy tak, ako boli námietky. A tak zaradenie textov vo formáte PDF nezodpovedá postupným kapitolám textu ako v knihe, ale chcem vás viesť k premýšľaniu a pochopeniu celkového zámeru knihy – že ekonomiku po kapitalizme si môžeme vytvoriť aj sami a tu doma u nás na Slovensku. Apropo: Žiadne ďalšie tlačené vydanie už nebude.

link aj tu https://narodohospodari.sk/ekonomika-po-kapitalizme-kniha-v-pdf/

Ing.Peter Zajac-Vanka, 19.apríl 2024

obálka knihy z 2017, na zadnej strane fotografia zo zdevastovaných kúpeľov Korytnica po privatizácii zo štátneho podniku na súkromný podnik

Peter Zajac-Vanka - autor a jeho kniha Ekonomika po kapitalizme
Autor Ing.Peter Zajac-Vanka s odstupom 7 rokov komentuje svoje vlastné dielo

Nájdete aj v knižniciach:

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Petržalka https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/detail-eu_un_cat.1-0299969-Ekonomika-po-kapitalizme/?disprec=1&iset=1

A Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky, Nám.A.Dubčeka, Severné hradby Bratislavského hradu

lvyhľadať „knihy“ a zadať názov https://kniznica.nrsr.sk/online-katalog

Parlamentná knižnica 098906 ISBN 978-80-89726-99-8