Verejné financie Slovenska 2023: „Vypitú krčmu“ a „vyjedený krám“ treba upratať, znovu zásobiť a potom to dať k úhrade nespratníkom, ktorí to spôsobili

Verejné financie Slovenska 2023: „Vypitú krčmu“ a „vyjedený krám“ treba upratať, znovu zásobiť a potom to dať k úhrade nespratníkom, ktorí to spôsobili

titl.obr: Asi tak ilustračne to vyzerá so slovenskými verejnými financiami, ako vyzerá doteraz kedysi prosperujúca stavba PRIOR, neskôr OC Ružinov v Bratislave, ktorú už inak nenazveme ako „hirošima“ a je uprostred kvitnúceho mrakodrapmi a océčkami...
Zabezpečiť fungovanie verejných financií a zabezpečiť rast ekonomiky Slovenska! (III.časť materiálu)

Zabezpečiť fungovanie verejných financií a zabezpečiť rast ekonomiky Slovenska! (III.časť materiálu)

Rozplietli sme v predchádzajúcich častiach tie popletené strašenia masmédií a politikov, ktorí nám silou-mocou vnucovali hrôzu zo stavu verejných financií a „okamžite“ žiadali od novej vlády nápravu v podobe plnenia „odporúčaní“ z tzv.Lego-skladačky opatrení...