Mora na plyn!

Mora na plyn!

Dobre čítate. Áno, je to mora. Nočná mora, čo nás čaká ak budeme ako ovce len capotať za našimi politickými elitami a poslúchať takzvané európske elity a masmédiá. Ale toto je takmer súkromná úvaha autora a nie politické varovanie. Aj keď, varovať už môžem ako starší...