Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Ako prosím? V krajine, kde medvede „hniezdia“…

Ako prosím? V krajine, kde medvede „hniezdia“…

Aká neuveriteľná "uhorková sezóna" ( vlastne - medvedia...! ) Glosa od Petra Zajaca-Vanku, lebo to má čo do činenia s ekonomikou, financiami a vôbec, národným hospodárstvom Slovenska. 20.júla 2023 ilustrácia obrázkom z ruského TV-seriálu Máša a medveď, už istého to...

Je Slovensko v kóme? Existujeme ešte hospodársky?

Je Slovensko v kóme? Existujeme ešte hospodársky?

Pôvodne som sa rozhodol dať sem iba pôvodný text článku spred roka na Slovenskej Iskre. Ale myslím si, že to nestačí! Keby že jeden rok v tej kóme. Naša slovenská pospolitosť akoby ozaj umrela, nie že by bola v kóme. Aha, dnes sa má hovoriť slovenská spoločnosť, alebo komunita.