Spolok národohospodárov Slovenska

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…

Najnovšie články

Peter Zajac-Vanka: Keď sa rinčí zbraňami, múzy zmĺknu…

Peter Zajac-Vanka: Keď sa rinčí zbraňami, múzy zmĺknu…

Príhovor predsedu Spolku národohospodárov Slovenska Milí priatelia, Spolkári, verní čitatelia webstránky, poslucháči našich relácií Slobodného vysielača Banská Bystrica Neslávili sme poriadne Vianočné a novoročné sviatky, ale ani Veľkonočné sviatky a tohto roku sme sa...

Jaroslav Husár: Akú EÚ po pandémii?

Jaroslav Husár: Akú EÚ po pandémii?

Do blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára zverejňujeme túto úvahu o existencii a cieľoch nadnárodného spoločenstva Európska Únia, úvaha o tom, ako sa to vlastne vyvíja po pandémii. Článok už bol zverejnený v Slovenskom slove a so súhlasom autora ho zverejňujeme i...

Jaroslav Husár: Ekonomickí „alchymisti“

Jaroslav Husár: Ekonomickí „alchymisti“

Výber do blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára. Pôvodne vyšlo na web Slovenské Slovo 21.3.2021 a pretože ide o aktuálne zamyslenie nad tým, akých "alchymistov" tu máme už tridsať rokov v ekonomike Slovenska, dovolil som si článok uverejniť a dokonca dať to...

Bohatstvo múdreho a štát jeho očami

Bohatstvo múdreho a štát jeho očami

"Dobrá zvesť sa má svetom niesť" Ing.Emil Burák, PhD. Poslal mi do korešpondencie Spolku národohospodárov SlovenskaIng.Emil Burák, PhD. Na mail chodí veľa odoziev od ľudí, ktorých si vážim a ani by nám nenapadlo, že nás čítajú. Takto som získal povolenie...

JUDr.Branislav Fábry: Spory o registráciu vakcín a Európska Únia

JUDr.Branislav Fábry: Spory o registráciu vakcín a Európska Únia

Tento článok má zásadný význam pre Slovensko v marci 2021 a dokumentuje, ako hlboko sme odkázaní na rozhodovanie o živote a smrti našich občanov Slovenskej republiky cudzími mocnosťami. Článok preberáme z blogu B.Fábryho v Pravde a redakčne by ho bolo nutné zaradiť do...

Jaroslav Husár: Keď sa nedarí povedať pravdu…

Jaroslav Husár: Keď sa nedarí povedať pravdu…

Do blogu profesora ekonómie Jaroslava Husára zaraďujeme úvahu, ktorá už vyšla v Slovenskom slove 6.03.2021, ale požiadal som o možnosť jej zverejnenia a úpravy vzhľadom k tomu, že je vysoko aktuálna v situácii, v akej sa nachádza ekonomika na Slovensku a postavenie...