Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Slovensko „hore dnom“…rok 2024

Ak chcete charakterizovať ekonomické deje, buď ste účtovník a držíte sa len a len účtovnej knihy (teda účtovníctva celej spoločnosti - štátneho rozpočtu), alebo musíte tak národohospodársky preskúmať a podať komplexnú informáciu o spoločnosti, krajine, v ktorej sa tak...

Vydieranie Slovenska eurofondami

Vydieranie Slovenska eurofondami

Príhovor, ktorý by som nikdy nedal, ak by nebola situácia s hospodárstvom Slovenska tak katastrofálna. Prihovára sa Ing.Peter Zajac-Vanka, dňa 11.marca 2024 Nie je to žiadny nový politický postup v EÚ: zablokovať Eurofondy krajine, členovi Európskej Únie, ktorá...

Slovenské železnice

Slovenské železnice

Históriu slovenských železníc nám môžu závidieť. Začala v monarchii Rakúsko-Uhorska, ale úspešne sa čs.železnice rozvíjali v mladom štáte československom, ba nezanikli ani počas 2.svetovej vojny a dokonca sa vďaka železnici a obrneným vlakom Štefánik, Hurban a Masaryk...