Spolok národohospodárov Slovenska

Boli sme do novembra 2021 občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungovali sme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…a dnes 23.11.2021 sme už len Klubom národohospodárov Slovenska. Nemáme účet a vďaka kovid-kríze sa neschádzame. Skončili sme aj s osvetovou činnosťou. Ale webstránku zachováme.

Najnovšie články

Plynová nočná mora úplne zbytočne zničí Slovensko

Plynová nočná mora úplne zbytočne zničí Slovensko

Už tu je na webstránke jedna úvaha, čo sa stane ak nebude plyn. Aj ako tým utrpia domácnosti a ekonomika. Nič nepomáha, politika slovenskej vlády je samovražedná. Chceme spolu s vládou spáchať samovraždu my všetci? A pritom - aké ľahké je nezničiť sa!. Vyšlo 15.apríla...

Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Čo potrebujeme

Profesor ekonómie Jaroslav Husár: Čo potrebujeme

Súčasná situácia roztrieskala na márne kúsky sny o prosperite a vo večnom raste kapitalistickej ekonomiky v globálnom svete. Zatiaľ čo donedávna sa mnohí v súčasnosti aktívni "špičkoví ekonómovia" i na Slovensku skôr už posmievali "kmeťovi" slovenskej ekonomickej...

Mora na plyn!

Mora na plyn!

Dobre čítate. Áno, je to mora. Nočná mora, čo nás čaká ak budeme ako ovce len capotať za našimi politickými elitami a poslúchať takzvané európske elity a masmédiá. Ale toto je takmer súkromná úvaha autora a nie politické varovanie. Aj keď, varovať už môžem ako starší...

Jaroslav Husár: Pevný bod, ktorého sa treba pridŕžať

Jaroslav Husár: Pevný bod, ktorého sa treba pridŕžať

Tento článok už vyšiel v Slovenskom Slove 28.marca, ale vhodne zapadá do diskusie národohospodárov a makroekonómov o tom, čo bude so Slovenskom po pandémii a po vojne na východ od Slovenska. Je to hlas profesora ekonómie, ktorý upozorňuje, ako veľmi sa podceňuje...

Previerka slovenského hospodárstva vojenským konfliktom v Európe

Previerka slovenského hospodárstva vojenským konfliktom v Európe

Ilustračná fotokoláž autora: Onedlho bude opäť výročie tragickej smrti M.R.Štefánika. Zídeme sa na pamätníku na Bradle. A môžeme len uvažovať a spomínať, ako obratne konal Slovák v mene svojej vlasti a kam nás vedú "naši" súčasní politici. Tie kolážne doplnky sú...

Jaroslav Husár: Čo potrebujeme?

Jaroslav Husár: Čo potrebujeme?

Po dlhšom odmlčaní sa profesor ekonómie Jaroslav Husár určite poteší, ak nájde svoju stať tu na webstránke Klubu národohospodárov Slovenska. Spolok už neexistuje, ale publikovať na webstránke azda môžeme. 11.marca 2022 zverejnil profesor Husár tento článok na...

Vydrží vôbec štátny rozpočet Slovenska?

Vydrží vôbec štátny rozpočet Slovenska?

Otázka pre verejnosť vo svetle vývoja ...Ing.Peter Zajac-Vanka, 9.marca 2022 Ilustračný obrázok z vlastnej dielne, v decembri 2011 už vláda raz poskytovala potravinovú pomoc sociálne slabým vrstvám obyvateľov Slovenska, aj dôchodcom...čaká nás to isté v tomto roku?...

Národné hospodárstvo Slovenska už neexistuje!

Národné hospodárstvo Slovenska už neexistuje!

Bola o tom zmienka v Editoriale 2022, ale zistil som, že to akosi nik nebral vážne. Na pozadí globálnej pandémie Covid-19 a v ostatnom mesiaci aj na pozadí rýchlo sa vyhrocujúcej geopolitickej situácie tentoraz v Európe a neďaleko od nás sa zdalo, že veď "všetko je v...