Spolok národohospodárov Slovenska

Sme občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska a fungujeme od júla 2017. Dlho sme sa schádzali ako „starešinovia“ slovenskej hospodárskej sféry, prevažne už na dôchodku.Vybrali sme si príznačne fotografiu Vodného diela Gabčíkovo.Pretože to je posledná celospoločenská veľká investícia do národného hospodárstva Slovenska.Potom už nič…

Najnovšie články

Profesor Jaroslav Husár: Ako je to s cenami?

Profesor Jaroslav Husár: Ako je to s cenami?

V súvislosti s rozpútanými diskusiami o ceny ma požiadal profesor  ekonómie Jaroslav Husár uverejniť síce starší, ale stále aktuálny článok do svojho blogu tu na webstránke národohospodárov.  Je prekvapený a rozhorčený, ako sa manipuluje...

Peter Zajac-Vanka: Do dôchodku sa neinvestuje, dôchodok sa žije!

Peter Zajac-Vanka: Do dôchodku sa neinvestuje, dôchodok sa žije!

Ilustračná snimka je fotokoláž poskladaná z foto z článkov webu a je o predstavách a realite života dôchodcov na Slovensku. PZV Žili sme a žijeme tu na Slovensku i v Čechách ako ožobráčené generácie dôchodcov. A mnohí, premnohí už pomreli. Pretože zo štátneho...

Nebezpečná detinskosť je pri moci na Slovensku

Nebezpečná detinskosť je pri moci na Slovensku

Úvaha : Ing.Peter Zajac-Vanka, ročník 1955, berme ako varovanie...24.8.2021 ilustračná koláž sa rodila už dlho, od hračičiek s Afganistanom až po súčasné mocenské hry, okrem vlastných foto aj z archívu Zdravie a cez internet, všade máme autorov a kde boli...

Jaroslav Husár: Ako je to s rastom hrubého domáceho produktu SR?

Jaroslav Husár: Ako je to s rastom hrubého domáceho produktu SR?

Povzdych profesora ekonómie Jaroslava Husára, ktorý vkladáme do jeho blogu 20.08.2021 Ilustračná snímka red.: Ľudia si spájajú HDP s obrovskou sumou peňazí, ale pritom je to iba výkaznícky štatistický nehmotný ukazovateľ dnes slúžiaci ako "odpočet" pre atraktivitu...

Jaroslav Husár: Ekonómia v dnešnom svete

Jaroslav Husár: Ekonómia v dnešnom svete

Blog profesora ekonómie Jaroslava Husára, požiadal ma o zverejnenie dnes 13.augusta 2021 Začnem citátom z mailu, ktorý možno dostal aj čitateľ: „Laureát Nobelovej ceny sa nazdáva, že odhalil príčiny hospodárskych boomov i kríz. Robert Shiller už v 80. rokoch...

Petr Sak: Mýty a chyby důchodové reformy

Petr Sak: Mýty a chyby důchodové reformy

Od sociologa dr.Petra Saka z Prahy, zásadný článok v českom jazyku azda netreba ešte prekladať, platí to všeobecne a exaktne pre Čechy, Moravu i Slovensko a uverejňujeme ho ako priamo zaslaný článok autora na adresu Spolku národohospodárov Slovenska, aj keď bol...

Slovensko 2021: Tanec na rozpálenej streche

Slovensko 2021: Tanec na rozpálenej streche

Letná glosa, Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, 2.augusta 2021 ilustračná koláž z reálne existujúcej ruiny v Bratislave, hlavnom meste úžasného a prosperujúceho vraj Slovenska, pričom "tátokrajina" má k dispozícii miliardy Europeňazí a je...