Najpobabranejší plán ako dostať cudzie peniaze na Slovensko a dobre vysoko sa zadĺžiť (Vládny Plán obnovy a odolnosti 2021-2027 z dielne štvorkoalície vládnucej toho času na Slovensku)

Ilustračná fotokoláž autora článku s využitím záplav po dažďoch, prezentáciou „peňazí prinesených z Bruselu“ v júli 2020 premiérom SR a „neviditeľnou rukou“ liberálneho globálneho kapitalizmu na Slovensku

Úvaha predsedu Spolku národohospodárov Slovenska, v ktorej sa už nevyskytujú čisla, ale čisté zúfalstvo obyvateľov Slovenska a voličov…Peter Zajac-Vanka, 13.06.2021

Nie, nevyjadríme sa k číslam, ani k celkovej katastrofe, čo tento plán predstavuje. Skúsme tak „polopate“ popísať filozofiu, ktorá viedla k zhotoveniu takéhoto „Plánu obnovy“. Je to azda ako filozofia detí, ktoré vo vyhorenom a ešte tlejúcom dome rodičov snívajú o pláži na pobreží a bieloskvúcej vile kam prídu červeným kabrioletom? Alebo niekomu tiekli sliny pri zostavovaní tohto finančného „projektu“ a už videl tie stámilióny Eur ako mu pristávajú na účtoch od lobystov, ktorí  našepkávali správne želané „tituly čerpania“ a názvy projektov?

A kde zanechali vládni tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti Slovenska rozum?

Pretože ten rozum pri zostavovaní, posielaní i schvaľovaní plánu slovenskou vládou a dokonca pri schvaľovaní EÚ komisiou v Bruseli dokázateľne chýbal – na oboch stranách.

Tu sa ale pristavím pri tej podstatnej  otázke: „A kde zanechali vládni tvorcovia Plánu obnovy a odolnosti Slovenska rozum?“

Pre názornosť si predstavte, že vymyslíme analogickú situáciu pre jednu udalosť v skutočnej obci, a čítajte pozorne:

Namiesto celospoločenského postihnutia pandémiou Covid-19 v roku 2020 i 2021, ktorá rozvrátila veľa v ekonomike i spoločnosti Slovenska,  skúste vnímať tragédiu, ktorá sa odohrala iba nedávno pretrhnutím hrádze  a vytopením dediny Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica dňa 17.mája 2021 (čo spôsobilo aj jednu tragickú smrť).

A teraz porovnávajme skutočný proces „plánovania“ a „schvaľovania“ Plánu obnovy ak by sa mal diať na úroveň jednej postihnutej obce:

A vláda Slovenskej republiky zasadne, skonštatuje, že obci treba finančne pomôcť a vyzve ju zhotoviť svoj Plán obnovy a budúcej odolnosti obce, ktorý bude podkladom pre čerpanie financií v ďalších rokoch. Zasadli a predumali. Ako vo vláde, tak i v obci. (To spravil aj  Brusel).  A vyšlo prekvapivo toto:  v cieľoch konkurencieschopnosti obce v globálnej ekonomike a za účelom zabezpečenia prosperity a budúcnosti pod vlajkou EÚ vyhlásia takéto tituly pre čerpanie finančných prostriedkov:

Predovšetkým zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky obce a to inováciami, vzdelávaním, digitalizáciou a „zelenou ekonomikou“. Iniciatívna skupina miestnych aktivistov potom po vzore „Vízie Slovenska 2030“ vypracovala vlastnú víziu, ktorú sa ani nenamáhala vyhlásiť v miestnom rozhlase, ktorý už po záplave azda opravili ( možno ten text dali na internet, nuž ale v obci internet nefunguje a starci a starenky vo svojich domácnostiach okrem televízora také čudá nemajú):

Definovali tu „tri hlavné motory“ rastu obce do roku 2030: cit. „Obec bude rozvíjať zelené podnikanie a investovať do digitalizácie. Takisto sa pustí do vzdelávania, vybuduje kampus pre univerzity a bude lákať talenty z Európy, ba z celého sveta, aby sa tu v obci usadili a produkovali.(nešpecifikované čo budú produkovať). Hospodársky rast obce bude zabezpečovať tvorba projektov s vysokou pridanou hodnotou a v konkurencii s globálnymi regiónmi sveta.  Obec sa stane globálnym magnetom pre svoju kvalitu života“

A než sa tak stane, prvými titulmi v čerpaní nákladov budú „obnova vozového parku občanov obce“ (aby nik nevyčítal že to nie je konkrétne…), a tak tú „zaliatu a poškodenú oktáviu“ nahradia kúpou elektroauta v hodnote 44 tisíc Eur a ešte dokúpia zopár SUV a tak vymenia dovtedajší park škodoviek a starých vozov. a tak

I prinesú takýto Plán obnovy a odolnosti do vlády a tá ich pochváli za progresívny prístup a hneď a mimoriadne ich Plán Obnovy a Odolnosti Obce 2021-2030 schváli. A dá to ako príklad na tlačovú konferenciu a do masmédií… ?

„ČOOO?!“

„Čoó?!!!“ skríkli zdesení obyvatelia obce. A z čoho zaplatíme premočené steny, zničený nábytok a elektrozariadenia, zvalenú strechu, odnesené brány, ploty, kurníky, šopy?!

Kto zaplatí vdove náklady na pohreb, s ktorým nerátala?

I valí sa obcou riava, tentoraz iná, občania s vidlami a hnevom na líci sa valia dolu k obecnému úradu…

Podobenstvo radšej ukončíme…

Takže radšej včas to podobenstvo zaliatej obce a „zaliateho“ Slovenska vysokým deficitom štátneho rozpočtu a obrovským už nesplatiteľným zadĺžením zastavme.

Áno, bolo to len úbohé a narýchlo spísané podobenstvo, ako by sa dal premietnúť celoslovenský „Plán obnovy a odolnosti“ s tou vládnou a bruselskou filozofiou na úroveň jedinej obce na Slovensku.

Bieda, však? No ale my tu na Slovensku máme takýto „Plán obnovy a odolnosti“ naozaj a namiesto riešenia súčasného kritického stavu vajatáme o budúcnosti… Kedy sa spustí riava občanov námestiami a ulicami? Až keď zistíme, že z tých Plánov obnovy si zas verchuška postavila vily, nakúpila športiaky a vykašľala sa na ľud slovenký?

Asi tak…

Poznámka autora: podobenstvo sa „v žiadnom prípade“ nezakladá na realite, to predsa vie každý volič, takisto jediné čísla, ktoré sem uvedieme, sú len z takého pamfletu o tom, koľko by mohli také tie všeliaké dobrodružné výdavky stáť,…

S čím ráta plán obnovy?

Zelené Slovensko (2,17 mld. €)

  • Adaptácia na zmenu klímy (150 mil. €)

Lepšie vzdelanie pre každého (800 mil. €)

  • Vzdelávanie pre 21. storočie (450 mil. €)

Veda, výskum inovácie (700 mil. €)

  • výskumu, inovácií a digitálnej ekonomiky (600 mil. €)
  • Lákanie a udržanie talentov (100 mi. €)

Efektívna verejná správa (1,03 mld. €)

Zdravie (1,45 mld. €)

… a materiálne škody i hospodárske straty nech si platí každý sám, „fšak tu máme NEvidiTELNÚ ruku trhu…

zamýšľal sa v nedeľu 13.júna 2021Peter Zajac-Vanka a je to môj názor na celý plán obnovy