Povzdych profesora ekonómie Jaroslava Husára, ktorý vkladáme do jeho blogu 20.08.2021

Ilustračná snímka red.: Ľudia si spájajú HDP s obrovskou sumou peňazí, ale pritom je to iba výkaznícky štatistický nehmotný ukazovateľ dnes slúžiaci ako „odpočet“ pre atraktivitu cudzích investorov.

Naša RTVS uviedla dňa 17/8/2021, že rast HDP bol skoro 10 %. Ozaj skvelá správa pre občanov! Ba to aj nejaký analytik objasňoval, ibaže som to nepochopil. Ozaj mám dojem, že HDP ako nástroj v rukách politikov a ich analytikov je iba akýmsi budzogáňom a nie nástrojom rozhodovania a riadenia ekonomiky. Aj naša vláda, ba aj EÚ, sa opierajú iba o HDP, čo je jediné číslo, ktoré neumožňuje hlboký vhľad do ekonomiky, do jej fungovania, do jej veľkého množstva finančných tokov, ktorých kolobeh musí byť usporiadaný tak ako je usporiadaný poriadok planét a hviezd vo vesmíre.

Alchymizmus“ slovenských analytikov ekonomiky SR

Počúvajúc výklad analytikov, dokážem si predstaviť, že nechodili na prednášky a semináre, nesliepnili v knižniciach a večer netrávili špekulovaním ako funguje ekonomický systém SR a nesnažili sa ho nakresliť, aby si zjednoznačnili finančné toky v ekonomike. Sú ako slovutní alchymisti, ktorí sa po stáročia snažili, pokúšali vysvetliť svet. Nepoužívali vedecké metódy – svoje myšlienky stavali na mýtoch a neoverovali ich pokusmi a pozorovaniami. Spoliehali sa iba na vlastní úsudok a boli presvedčení, že sa nemôžu mýliť. Ale „zlato nevyrobili“ títo alchymisti pre nás.

„Od ekonomických analytikov očakávam analýzu ekonomiky, nie alchýmiu“

Čo teda čakám od našich analytikov? Analýzu. Povedať nielen to, že ekonomika vzrástla o 5,7, či 10 %. Treba otvoriť jej vnútro (ako Jesenius ľudské telo) a pozrieť sa na detaily. Povedzme napríklad, že HDP by bolo 69,6 mld. eur. A zložky nech by boli: výdavky obyvateľstva C = 30 mld., výdavky na investície I = 22,7 mld., výdavky vlády G = 24,74 mld., export X = 62,1 mld. a import M = 69,94 mld. eur. Nech úspory celkom S = 17,99 mld. a príjmy z daní T = 21,66 mld. eur. Ekonomickí vedci už dávno odvodili rovnicu rovnováhy ekonomiky, ktorej matematické vyjadrenie je: (S – I) + (T – G) = (X – M). Ak si čitateľ dosadí potrebné hodnoty zistí, že – 4,71 – 3,13 = -7,84. Rovnováha platí, ale všetky tri, bohužiaľ,  národohospodárske bilancie majú veľké deficity.

 Z čísla HDP to nevidieť, zistíme to iba vďaka ďalekohľadu, teda rovnici rovnováhy, čiže vďaka poriadku v ekonomickom svete, v ekonomike. Ak sa hodnota HDP zvýšila o 10 %, má teda hodnotu 76,56 mld. eur. Naši analytici „alchymisti“ sa tešia. Ale čo hovorí rovnica rovnováhy? Má takéto hodnoty: -5,181 -3,443 = -8,624 mld. Hrôza! Z „čísla“ HDP to nevidieť. Čitateľ si môže overiť, že aj sčítaním veličín C, S a T získa hodnotu HDP. Iba dve definície HDP nám dajú odpovede ako funguje ekonomika. Chápať fungovanie ekonomiky znamená chápať výrobu, distribúciu a akumuláciu jej outputu meraného napr. HDP.

„Svietiť“ nemá kto

Slovensko má oddávna velikánov, ktorí sa „nebáli svietiť“. Matej Bel, ktorý si písal s významnými učencami Európy, ba slávne učené spoločnosti boli poctené jeho členstvom. Cestoval po Uhorsku a celej Európe. Otvoril Uhorsko svetu. Mali sme velikánov aj ekonómov ako Briška, Karvaš, guvernér SNB, ktorý zabezpečil, že výmenný kurz českej a slovenskej koruny bo 7 českých korún za jednu slovenskú korunu. Od vzniku SR v roku 1993 máme iba deficity štátneho rozpočtu, čo je bieda. Ba na Slovensku sme mali aj Kočtúcha, Pavlendu, či Sojku. Od roku 2008 hovoríme iba o kríze.

Či aj naozaj bude lepšie a či zasa svitne na lepšie časy, záleží na nás Slovákoch, a v EÚ na nás Európanoch. Či podľahneme skepse, neviere v samých seba a beznádeji a či sa nezľakneme a zasvietime svojim vzdelaním a prácou. Ako optimista Matej Bel.

Záverom už len zbožné želanie

Záver. V úvahe som naznačil, čo chýba vedeckému pohľadu na fungovanie ekonomiky SR, a že sa musíme postarať o prosperitu SR.

Občan musí vedieť z analýz, čo vytvára rast HDP a ekonomickí poradcovia predsedu vlády, či prezidenta republiky, musia hlboko vedecky zhodnotiť stav ekonomiky, nie iba nezmyselným číslom o HDP. Želám si, aby sa Slovensko stalo rovnocenným partnerom v EÚ, aby sa najlepší predseda vlády, či najlepší minister financií, Slovák, stal aj predsedom EK, či eurokomisárom a udal správny smer chodu ekonomiky nielen SR ale celej EÚ.

Prof. J. Husár

Bratislava 18/8/2021.

medzititulky redakcia