Dňa 29.10.2021 sa na Zhromaždení občianskeho združenia Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja rozhodlo, že už nemá význam „trápiť“ ďalej verejnosť neúčinnou osvetou o národnom hospodárstve, ktoré je minulosťou a už neexistuje. Pre súčasné generácie narodené po roku 2000 to už nič neznamená. A my pamätníci vymierame. Takisto v situácii, keď je zakázané sa verejne stretávať, robiť prezentácie a osvetu, stratilo občianske združenie svoj význam a nenapĺňa ciele, ktoré si stanovilo. Bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra SR, Sekciu verejnej správy, o výmaz občianskeho združenia z registra organizácií.

Nesmúťte, doba je taká. Spolkári si môžu telefonovať, môže byť elektronický kontakt, ale je dosť obtiažne stretávať sa spoločne, dokonca vyvíjať verejnú osvetovú činnosť, My nie sme ošetrovatelia historických pamiatok, neschádzali sme sa vonku na ruinách… ale teraz by sme už ozaj hovorili iba o ruinách, nie o národnom hospodárstve Slovenska. Každopádne však do doby vypršania času pre webstránky zostávajú obe webové stránky aktívne a na internete, či už ide ohttp://www.spolok-narodohospodarov.sk alebo o obnovenú webstránku http://www.narodohospodari.sk kam budú ešte chvíľu dopĺňané články z pôvodne googlom vymazanej webstránky.

Takisto ešte vo vysielaní internetového alternatívneho rádia Slobodný vysielač Banská Bystrica zostane v Archíve relácia https://slobodnyvysielac.sk/relacie/klub-narodohospodarov-slovenska/ a ešte premyslím, či budem pokračovať v reláciách Klubu národohospodárov Slovenska ako dobrovoľný redaktor alebo sériu ukončím.

Sú historické obdobia, že niečo vzniklo a niečo zaniklo. Máme ich v histórii Slovenska žiaľ, priveľa. A tak zostáva mať vieru a nádej, že táto éra odoznie a pominie, tak ako sa Slovensko po tisícročnom utopení sa v histórii opäť vynorilo v dejinách ľudstva v 20.storočí. Len tú nádej a vieru musíme ďalej držať a rozvíjať.

Ing.Peter Zajac-Vanka, dňa 12.12.2021

Keď to všetko pominie, stretneme sa pod vojvodcom Svätoplukom