Nie, s webstránkou na internete nekončím ani v roku 2022. Bola by to veľká škoda a ako hovorí nestor slovenskej historickej vedy profesor Matúš Kučera ( už má krásnych 90 rokov a myslí mu to), našou úlohou „seniorov“, teda po našom „starešinov“, už nie je aktívne činiť a budovať, ale zaznamenávať skutočnosť a pamätať si veci z nedávnej minulosti, aby boli zachytené a aby sa do histórie slovenskej spoločnosti zachovali. Byť kronikármi doby. Aj keď podotýkam ja sám, vo svojej oblasti, ktorej rozumieme. Peter Zajac-Vanka, 5.február 2022.

Nie, naozaj sa nechystám „mapovať“ a ako kronikár zaznamenávať každý deň v ekonomike a hospodárstve slovenskej spoločnosti. To už bude úlohou “ archeológov“ prekopávajúcich sa tisíckami webstránok a video/audiozáznamov tejto doby. Okrem iného sa to nechystám urobiť ani preto, lebo podstata predmetu výskumu a archivácie už vlastne zanikla:

Neexistuje slovenské národné hospodárstvo

Bude veľmi zaujímavé vyskúmať a pre nás dôležité spoznať a definovať ten moment, alebo tie fakty, ako slovenské národné hospodárstvo po roku dvetisíc zanikalo a stanoviť vedecky dátum, kedy sa odohral ten fakt, že už a nedá hovoriť o národnom hospodárstve Slovenska.

Nedajme sa mýliť, že v oficiálnych štatistikách sa ešte stále ten pojem národné hospodárstvo uvádza a že dokonca existuje stále jedna fakulta na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorá má vo svojom názve ešte spojenie Národohospodárska fakulta. Verte, oboje sú už len „rezíduá“ slov, obsahovo tam nič nenájdete. Naopak, tie často v teórii a štatistikách dnes používané pojmy ako „odvetvová štruktúra“ a „sektory ekonomiky“ už dnes absolútne nezodpovedajú zložitej realite prieniku globálnej ekonomiky na „územie“ národného štátu a skôr robia zmätky v hlavách študentov ako by pomohli zorientovať sa v realite.

V tomto o stále ešte kovidového „lokdownu“ doma usporadúvam archív svojich písomností a kníh a dokonca záznamových médií z počítačov ( verte neverte, ešte mám audiokazety, videokazety VHS, diskety do prvých PC, ale zastarali aj CD disky a mám veľa externých USB -kľúčov. Usporadúvam to a ako „bočný produkt“ hľadám ten dátum, keď už národné hospodárstvo Slovenska prestalo existovať,

Pretože s istotou možno tvrdiť už len to, že v januári roku 2022 už národné hospodárstvo Slovenska neexistuje. Ako dôkaz sa odvolávam na denné kvantum správ a informácií z ekonomiky. Tej globálnej i tej „slovenskej“, teda tej ekonomiky, ktorá existuje tu na Slovensku. V roku 2022 ale i v rokoch 2021,2020.

My tu už máme zavedený iba nejaký „automatizmus“, ktorý úspešne a sprosto prácne zavádzali vládni činitelia a financminister vlády politickej strany Smer-sociálna demokracia, keď sa všetky turbulentné vývoje a nestabilné stavy ekonomiky prevádzali na takzvané „automaty“ po vzore západných krajín. Vyzerá to tak, že sociálna demokracia nastavila automaty ekonomického riadenia a „vyskočila“ z riadenia spoločnosti padákom… a tragédiou je, že tí čo prišli teraz po nich, už nemajú ani len tušenia ako riadiť taký mohutný a zložitý „stroj“ akým je ekonomika a preto už nepotrebujú ani ekonomickú vedu (skonštatoval doyen slovenskej ekonomickej vedy profesor ekonómie Jaroslav Husár – má 84 rokov) – a spoliehajú sa na opatrenia Eurokomisárov, ktorí ale tiež nerobili univerzitné skúšky a vedecky nepracovali v oblasti ekonómie – a hlavne často ani nevedia, kde leží to Slovensko a aké má hospodársko-sociálne reálie … je to neuveriteľná tragédia, aká sa odohrala Slovensku v rokoch samostatnej existencie po roku 1993…

Požiadam profesora Jaroslava Husára, či mi môže požičať na preštudovanie knihu profesora K.Engliša „Národní hospodářství RČS“, pretože pociťujem potrebu vrátiť sa ku koreňom, kde sa zrodilo národné hospodárstvo vtedy prvého samostatného a zvrchovaného štátu Čechov a Slovákov po rozpade stredoeurópskej monarchie Rakúsko-Uhorsko v roku 1918. Áno, napriem tomu že sa považujem stále za socialistu, korene musíme hľadať tam kde vznikol ten nádherný vývoj od nuly, keď vzniklo na ruinách monarchie národné hospodárstvo Republiky Československej od 28.októbra 1918. Aj s celým ďalším a často prerušovaným a bolestivým vývojom. A ani tak mi nebude súdené pochopiť, čo sa to stalo so spoločnosťou v roku 1990 a so Slovenskom po roku 1993. že sa rozhodlo ísť cestou takej nepochopiteľnej samolikvidácie vlastného národného hospodárstva a že sme ako spoločnosť v ekonomike skončili horšie ako v období po rozpade Veľkomoravskej ríše.

Inšpirujem aj vás – skúmajte. Študujte. Pre nás, seniorov už bude bohužiaľ neskoro. Ale možno ďalšie generácie zistia, pochopia a napravia …