Bola o tom zmienka v Editoriale 2022, ale zistil som, že to akosi nik nebral vážne. Na pozadí globálnej pandémie Covid-19 a v ostatnom mesiaci aj na pozadí rýchlo sa vyhrocujúcej geopolitickej situácie tentoraz v Európe a neďaleko od nás sa zdalo, že veď „všetko je v poriadku“. Oficiálny mainstream masmédií nás hýčkal: „Máme prácu, máme možnosť bývať a brať si hypotéky, máme plné predajné siete, všetko funguje, však len nech už skončí tá mrcha – pandémia…“ taký prevládal názor. Určite? Peter Zajac-Vanka, 24.2.2022

Dlho národohospodári a okrem nich mnohí zainteresovaní priamo z praxe upozorňovali, že veľa vecí nie je v poriadku a v prípade akéhokoľvek „poryvu vetra“ sa hospodárstvo Slovenska môže rozpadnúť.

Poukazovali na to, že už nemáme potravinovú sebestačnosť, poukazovali na to, že sa sem už otvorene importujú hygienicky závadné potraviny a že podiel u nás vyrábaných potravinárskych produktov klesol v predaji maloobchodu na 40 % celkového predaja a dodávok. Predseda Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory Emil Macho hovorí otvorene, že nemáme bravčové mäso, nemáme hydinové mäso, nemáme jablká, nemáme hrušky, toho čo je dosť je pšenica, obilniny, ale zas už máme len malú kapacitu mlynov. A že Slováci nepociťujú krízu, ba ani počas pandémie, musela by prísť podľa neho nejaká klimatická zmena, nejaká vojna, aby si obyvateľstvo uvedomilo, aký máme problém…

Prišla energetická kríza, isteže je umelo vyvolávaná a hlavne to turbuje zisky korporáciám, ktoré disponujú energetickými zdrojmi a výrobou i distribúciou energií. Aha aký krik spustil manažment Slovenských elektrární keď minister financií navrhol mimoriadne zdanenie. Vraj by ich to položilo. Vtedy občania možno po prvý raz zistili, že Slovenské elektrárne si ponechali názov, ale dávno už nie sú slovenské, lebo je tam korporácia ENEL, ktorá nevie už pár rokov po plánovanom termíne dokončiť bloky Atómovej elektrárne Mochovce, že je tam česká korporácia EPH a že štát SR tam už má menšinový podiel a fakticky nerozhoduje o ničom.

Dovážame plyn, dovážame elektrickú energiu cez prepojené sústavy z nemeckých veterných elektrární, dovážame ropu a spracovateľ ropy sa už roky nevolá SLOVNAFT, ale MOL a patrí do korporácie americko-maďarského vlastníctva.

A tak by sa dalo pokračovať oblasť po oblasti v celom hospodárstve ekonomiky Slovenska.

Nakoniec, už vznikla Asociácia exportérov Slovenska, ktorá „zistila“ po mnohých a mnohých rokoch, že s tým exportom zo Slovenska je veľa vecí v neporiadku, pretože bežná firma sa nedostane na svetové trhy. Nie je systém a nie sú zahranično-obchodné nástroje. Ako bolo vyslovené, trpíme na teritoriálnu monotónnosť, čomu treba rozumieť tak, že síce exportovať v rámci krajín Európskej únie môžeme, ale mimo trhov EÚ je to dnes obrovský problém. Preto ho chcú riešiť. Popritom sa priznáva, že sme si pokazili štruktúru priemyslu, pretože pri monotematickom zameraní na automotive sme síce rástli, ale teraz prudko padáme a nemáme čím automotive priemysel zrazu nahradiť.

Nehovoriac o bankovníctve. Ktoré je v komerčnej oblasti úplne v zahraničných rukách a môže si s nami robiť čo chce – viď hypotéky teraz, viď to čo teraz nastane pri úrokových sadzbách, vôbec neuvažujúc o tom, čo by sa stalo, ak by nejaká kríza spôsobila „obliehanie bankomatov“. Je zaujímavé, že pri pomoci podnikateľov v exporte sa ešte spomína štátna EXIMBANKA, ale už nie Slovenská záručná a rozvojová banka. Žeby už nebola v štátnych rukách? Pretože pomoc má dávať Slovenská sporiteľňa, ktorá už je „slovenská“ tiež iba názvom firmy. Vlastní ju zahraničie. Vlastne rovnako ako našu domácu menu – Euro. Pri tom všetkom osemsto miliardovom zadĺžení Európskej Únie kvôli „Plánu obnovy“ z ktorého dostaneme iba 6 miliárd, ale ručíme nerozborne so všetkými za tých 800 miliárd je to neuveriteľná hlúposť.

A aký je náš štátny rozpočet na rok 2022? Aj experti a poslanci Národnej rady SR mali tohto roku problém rozlíšiť trojročný rozpočet verejnej správy od každoročného zákonom definovaného štátneho rozpočtu SR na rok 2022. Veď vieme prečo: zákon sa ukázal „na skle“ internetu až vo februári a získate z neho zaujímavé čísla, ale aj čudné kapitoly o príjmoch a výdajoch. Napríklad každý rok bolo jasné, alebo aspoň predvídateľné, odkiaľ tie finančné zdroje prídu: či z daní, či z hospodárskej činnosti, či z aktív…tentoraz sa iba dozviete, ako budú príjmy rozdeľované po rezortoch vlády a čo príde do verejnej správy, ale dokonca zostala i mohutná rezerva vláde.

Inak, aby to bolo jasné: Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 2022 v znení zákona 534/2021 zo 14.12.2021 platný od 1.1. 2022 definuje:

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtujú

sumou 19 974 241 885 eur

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022

sa určujú sumou 25 447 760 137 eur

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určuje sumou 5 473 518 252 eur

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2022 rozpočtujú v celkovej sume 1 753 794 422 eur

O zadĺženosti SR sa radšej nikde nik nezmieňuje.

A teraz situácia 24.02.2022

Od rána mi volajú známi, že je vojna, či nemajú robiť zásoby z obchodov, či nemajú doliať bandasky benzínom, či si nemajú zbaliť kufor, lebo veď…..možno ich ukľudniť: kľud, ľudia, toto sa nás netýka! Kým nie je problém s potravinami v Nemecku, kým máme čím kúriť a svietiť, kým sú pracoviská otvorené, nepanikárte, veď ste nepanikárili ani vtedy, keď sme hovorili, že sa nám likviduje národné hospodárstvo…dnes sme všetci v jednej „omáčke“ EÚ, tak čo sa plašíte…my už nemáme národné hospodárstvo Slovenska, nám teda nič predsa nehrozí…

ozaj, prečo nevydajú takú ukľudňujúcu správu masmédiá hlavného prúdu? Ukľudnili by tým masovú hystériu, ktorá dnes bola vyvolaná vojnovým spravodajstvom všetkých oficiálnych médií…