Prevzaté z webu http://www.slovenskaiskra.sk zverejnené dňa 1.marca 2022

ilustračná koláž PZV použitá na webstránke už skôr

Mnohí poslanci Národnej rady SR mali tohto roku problém rozlíšiť pri schvaľovaní v NR SR trojročný rozpočet verejnej správy od každoročného zákonom definovaného štátneho rozpočtu SR na rok 2022. Nakoniec, masmédiá hlavného prúdu to úspešne zahmlievali a vždy presný novodobý minister financií I.Matovič, v tomto prípade „bol ticho“.

Tak aký je náš štátny rozpočet na rok 2022?

Zákon 534/2021 zo 14.12.2021  sa ukázal v internete až vo februári a získate z neho zaujímavé čísla, ale aj čudné kapitoly o príjmoch a výdajoch. Napríklad každý rok bolo doteraz jasné, alebo aspoň predvídateľné, odkiaľ tie finančné zdroje prídu: či z daní, či z hospodárskej činnosti, či z aktív…tentoraz sa iba dozviete, ako budú príjmy rozdeľované po rezortoch vlády a čo príde do verejnej správy, ale dokonca zostala i mohutná rezerva vláde.

Inak, aby to bolo jasné: Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 2022 v znení zákona 534/2021 zo 14.12.2021 platný od 1.1. 2022 definuje takto:

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2022 sa rozpočtujú sumou

19 974 241 885 eur tj. 19,9 miliardy Eur

Oproti roku 2021 je to o 4,1 miliardy viac v prijímovej čast a pýtajme sa, odkiaľ tieto zdroje min.financií SR I.Matovič chce vytrieskať, ak nemá vlastné ekonomické zdroje a môže žmýkať iba obyvateľstvo daňami. No, blíži sa termín podávania daňových priznaní. Možno aj preto bol ten zúfalý pokus tandemu Sulík-Matovič „zdaniť atóm“ v SE.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určujú sumou

25 447 760 137 eur   tj. 25,4 miliardy Eur

Oproti roku 2021 sa majú znížiť o 2,2 miliardy a to v situácii rozvráteného financovania verejného sektoru, hlavne zdravotníctva, sociálnych opatrení, školstva, verejnej správy. Kde to „zoškrtali“?

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2022 sa určuje sumou

5 473 518 252 eur tj. 5,5 miliardy Eur zaokrúhlene

Oproti roku 2021, keď schodok vyskočil na 11,79 miliardy eur.Ľahko sa „škrrrtá“ perom na papieri, horšie to bude v realite.

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2022 rozpočtujú v celkovej sume

 1 753 794 422 eur tj. 1,7 miliardy Eur

To je zaujímavé a tak mocensky príťažlivé, ponechať si „v kapse“ toľký objem financií, ak ešte len pred rokom v 2021 bol objem záväzkov splátky istiny štátneho dlhu podľa ARDAL 13,8 miliardy, teda 13 816 240 494 eur presne.

O zadĺženosti SR sa radšej nikde nik nezmieňuje.

Ale z prameňov sa dozviete, že hrubá zahraničná zadĺženosť Slovenska dosiahla v roku 2021 110 778 miliónov Eur, čiže 110,7 miliardy Eur, ale  už  na jeseň 2021 to bolo 113 551,3 mil Eur, tj. 113,5 miliardy eur. Ale to sú predsa neuveriteľné čísla!

Štátna agentúra pre riadenie dlhu a likvidity štátu ARDAL ovšem uvádza len 55 miliárd eur, ale to preto, lebo zadlžujú sa aj banky a podniky na Slovensku, čo ARDAL nerieši.

No a v takejto situácii vyhlásiť, že však deficit štátneho rozpočtu už vo februári 2022 je „len“ vyše polmiliardy eur, presnejšie 0,668 mld, to už je akosi hrubá demagógia. Môžeme rátať s obrovským prepadom štátneho rozpočtu o miliardy Eur.

Prečo sa o tejto katastrofe slovenskej ekonomiky a spoločnosti vôbec nik nezmieňuje? Pretože populisti v politike a v masmédiách sa oháňajú „pomocou blížnym“, najnovšie pomocou utečencom z Ukrajiny a donedávna im veľmi vyhovovala kovid-pandémia pri zadlžovaní sa Slovenska. Pretože málokto „vie čítať“ dokonca i zverejnené údaje? Politici nie sú hospodármi. Vedia, že po štyroch rokoch vládnutia už budú beztrestní. Ale štátna výplata a zápočet do ich dôchodku im zostanú. Sú beztrestní.

No a všetky hrnúce sa udalosti okolo nás, čo ešte vydrží štátny rozpočet ako základný účet štátu Slovenská republika v roku 2022?

Toľko článok, občas doplnený štylistikou. Ale môj osobný názor je, že ak to bude pokračovať tak ako doteraz po 59 dňoch roku 2022, na konci roka nás čaká platobná neschopnosť štátnej pokladnice. Po slovensky „cross default“…očakávajme neočakávateľné

text z článku doplnil red. Peter Zajac-Vanka, 2.3.2022