Otázka pre verejnosť vo svetle vývoja …Ing.Peter Zajac-Vanka, 9.marca 2022

Ilustračný obrázok z vlastnej dielne, v decembri 2011 už vláda raz poskytovala potravinovú pomoc sociálne slabým vrstvám obyvateľov Slovenska, aj dôchodcom…čaká nás to isté v tomto roku? Lebo…sami máme málo, ale rozdávame ako bohatá krajina – najmä peniaze za zbrojenie…nadpis tej potraviny je zavádzajúci, len zasvätení vedia, že pojem „slovenská ryža“ sa používa aj v prípade výťažku, čiže „ryže“ celej sprivatizovanej slovenskej ekonomiky za ostatných 33 rokov.

Ešte dávno v časoch decembra 2021 (presnejšie 14.12.2021 zákonom NR SR č.534/2021) bol pre rok 2022 uzákonený štátny rozpočet Slovenskej republiky s presnými finančnými sumami vo výdavkoch 25,447 miliardy Eur a v príjmoch 19,974 miliardy Eur. Teda v obvyklých časoch vraj „neškodný schodok“ 5,473 miliardy Eur. Akosi automaticky vláda rátala s „obrovským“ prílevom vyše jednej miliardy Eur zo schváleného Európskou Úniou nášho Plánu obnovy na roky 2022-2027 (ktorý je celkovo ale len 6 miliárd Eur). Verejnosť nevie, koľko sme z Plánu obnovy už dostali financií. Veď nakoniec všetky reformy, ktoré podmieňovali vyplácanie peňazí z európskeho Plánu obnovy sa postupne buď teraz zastavili alebo sa ani neschválili. Môj osobný názor je, že teraz žijeme z rozsiahlych pôžičiek, ktoré si štát kde-kade vypožičiava.

A Slovensko, vrátane štátu, bánk nachádzajúcich sa na jeho území, aj spoločností a firiem, je už dnes zadĺžené na viac ako 113,5 miliárd Eur ( údaj za koniec roka 2021).

To bolo všetko dávno – pradávno… ešte pred vrcholením kovid-pandémie mutantom zvaným „omikron“ a pred vzbĺknutím horúcej vojny na Ukrajine.Dnes je už marec 2022 a základná „hamletovská otázka“ znie:

Vydrží, alebo nevydržal?

Tá „gramatika“ v nadpise nie je náhodná. Pretože sa denne stretávame s novými a novými požiadavkami na financovanie štátom, a to už nielen podľa kapitol štátneho rozpočtu, ktoré boli do hĺbky presnosti na jedno euro presne definované. Ide aj o verejný rozpočet, ktorý je dnes vďaka vonkajším okolnostiam a dlhodobo neošetrovaným problémom už trvalo deficitný. Obce a mestá „krvácajú“. Nie, nebudeme to tu analyzovať. Vymenujte ktorúkoľvek oblasť s potrebou financovania nie súkromnými finančnými zdrojmi a zistíte, že to všetko už „vyhorelo“. Nechcite vymenovať ešte raz príčiny toho všetkého. Od chronického viacročného podfinancovania verejných potrieb, cez ignoranciu odborných útvarov štátu v oblasti financovania verejných oblastí a služieb v sociálnej oblasti spoločnosti, až po následky a dodnes nedoriešené financovanie pomoci vyplývajúce z kovidovej krízy až po súčasný „výbuch“ ( áno, výbuch, lebo to už nie je ani nárast) krízy utečeneckej. A to akosi dávame stále bokom „výbuch“ cien a nákladov z globálnej energetickej krízy a nárast inflacie…

Na dnes všetko. Uvidíme, čo bude zajtra…lebo bude ako nebolo?

P.s.

Nevydržal…ani v roku 2021, ani v roku 2022, v roku 2023 je už krízový stav …a rútime sa dolu ďalej…