Nevedel som, že sa budem učiť ekonómiu znova a vo veku od 62 rokov. Ale mám – stále mám, aj ako 66-ročný, profesora ekonómie, „doyena“ slovenskej ekonomickej vedy, za učiteľa. Neviem si predstaviť, aký budem a ako budem hovoriť ak budem mať 86 rokov ako pán profesor Jaroslav Husár. A tak skromný „darček“, aj keď virtuálny:

Profesor ekonómie, Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc. (1936),: Aj ekonómia je veda (prezentácia knihy z 26.06.2018 v knižnici UK v Bratislave)

To ešte nik z nás netušil, že prezentácia knihy profesora Jaroslava Husára „Aj ekonómia je veda“ bude na dlhý čas prvou i poslednou na verejnosti v Slovenskej republike. Smutné. Písal sa rok 2018 a pán profesor sa 31. mája dožíval 82 rokov. V roku 2022 má 86 rokov a navrátenie tohto videa na verejnosť je malým skromným darčekom k práci a honoru profesora ekonómie Jaroslava Husára. Je smutné, že osvetová prezentácia neprežila represálie voči alternatívnym médiám v minulosti, tak sa o to teraz znova pokúsme.

V záplave diletantstva v ekonomike znie hlas doyena slovenskej ekonomickej vedy, profesora ekonómie Jaroslava Husára: Aj ekonómia je veda!

Profesor J.Husár píše v knihe: „Významný český národohospodár Karel Engliš ešte v roku 1937 vyriekol, že každý samostatný účelový súbor, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie života, je hospodárstvo (ako jednotka). Ak je teda tento účelový súbor ohraničený štátnou hranicou, hovoríme o národnom hospodárstve. Tento komplex však pozostáva z prvkov, z podsystémov, teda odvetví, podnikov, vlády republiky, domácností. Povahu týchto rôznych prvkov môžeme študovať, alebo aj inak, poznať štruktúru a dynamiku týchto hospodárskych prvkov a jednotiek – to je úlohou ekonómie, teda hospodárskej vedy. A tak je aj ekonómia, zo širšieho hľadiska, jednou z vied o človeku a o ľudstve. Treba zabezpečovať prostriedky pre ľudí, čiže ekonómia je aj vedou o systéme a poriadku, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie svojho života…Teda hospodárstvo, hospodárenie, to nie sú rozmary mocných.“

Viac netreba k tejto citácii dodávať ani v chaose, vajataní a pri „rozmaroch mocných“ v situácii roku 2022 na Slovensku. Otázka kričí: Kde sú odborníci? Kto sa vôbec ešte v roku 2022 opiera o vedu, ktorou je ekonómia? Prečo máme všade okolo seba vo vláde, v parlamente, politike iba samých marketingových dobrodruhov a diletantov schopných uvrhnúť slovenskú spoločnosť do biedy a neexistencie?

Kniha je dostatočne sýta nielen ekonomickým výkladom, ale aj spomínaním autora a slovným rozprávaním o hospodárstve a dejinách ekonómie. Je tu veľa autobiografických častí z profesorovho života. Prezentácia ku knihe v júni 2018 bola osvetovým výkladom ekonómie, ale aj kultúrno-spoločenskou udalosťou, ( poéziu recitoval majster Oldo Hlaváček, priateľ pána profesora), preto sa oplatí si ju pozrieť.

Vďaka agentúre Videopress a webstránke Slovenská Iskra sa nám podarilo pôvodne už „vypnuté“ video, ktoré bolo na alternatívnej webstránke Igora Jurečku, znova „zavesiť“ na kanál Youtobe. To si profesor ekonómie zaslúži. Video nadlho „zmizlo“ aj z webstránky Klubu národohospodárov Slovenska, keďže link bol cez youtobe kanál I,Jurečku. Občianske združenie si v roku 2018 objednalo spracovanie videozáznamu a tak som osobne rád, že je znovu „na svete“.

Pán profesor Husár je vysokovýkonný aj vo svojom veku a webstránka už zrušeného občianskeho združenia prestala stíhať uverejňovanie pravidelných takmer vždy po týždni písaných článkov. Preto aspoň odkazy na posledné dva-tri články tu nižšie pripájam:

najprv link prameňa https://www.slovenskaiskra.sk/v-zaplave-diletantstva-v-ekonomike-znie-hlas-doyena-slovenskej-ekonomickej-vedy-profesora-ekonomie-jaroslava-husara-aj-ekonomia-je-veda/

a ostatné články pána profesora:

,Potrebujeme prehľad o stave ekonomiky (30.05.2022 Slovenské slovo)

link https://www.slovenskeslovo.sk/category-forum/2630-potrebujeme-prehlad-o-stave-ekonomiky

Ekonomika SR potrebuje poriadok (27.5.2022 Slovenské slovo)

link https://www.slovenskeslovo.sk/ekonomika/2629-ekonomika-sr-potrebuje-poriadok

Dane nám neustále robia problém ( 17.5.2022 Slovenské slovo)

link https://www.slovenskeslovo.sk/ekonomika/2620-dane-nam-neustale-robia-problem

Čo sa dnes deje s ponukou peňazí? (22.04.2022 Slovenské Slovo)

link https://www.slovenskeslovo.sk/ekonomika/2609-vieme-co-sa-dnes-deje-s-ponukou-penazi

na záver blahoželania vyslovujem želanie, aby sme pri príležitosti osláv 90-tin pána profesora Husára mohli promovať a prezentovať jeho budúcu knihu: Ako sme poznatky ekonomickej vedy zaviedli do slovenskej praxe po roku 2022. Už sa teším.

red Peter Zajac-Vanka, 31.5.2022