Aj ekonómia je veda    toto video zverejnila Slovenská Iskra v júni 2022 

V záplave diletantstva v ekonomike Slovenska dnes znie hlas profesora ekonómie Jaroslava Husára ako čistý prameň poznania

To ešte nik z nás netušil, že prezentácia knihy profesora Jaroslava Husára „Aj ekonómia je veda“  z 26.6.2018 bude na dlhý čas prvou i poslednou prezentáciou na verejnosti v Slovenskej republike. Smutné. Preto ju znova treba zverejniť a zamyslieť sa nad otázkou, či ozaj na Slovensku už nevieme riadiť vedecky ekonomiku vlastnej krajiny. 21.11.2022

LINK: https://youtu.be/n6TsZisnodg?t=3 na webstránke Slovenská Iskra www.slovenskaiskra.sk

s láskavým povolením autora J.Husára

Písal sa rok 2018 a pán profesor sa vtedy 31. mája dožíval 82 rokov. V roku 2022 má 86 rokov a navrátenie tohto videa na verejnosť je malým skromným darčekom k práci a honoru profesora ekonómie Jaroslava Husára. Je smutné, že osvetová prezentácia videa neprežila represálie voči alternatívnym médiám v minulosti, tak sa o to teraz znova pokúšame.

Profesor Husár píše v knihe:

„Významný český národohospodár Karel Engliš ešte v roku 1937 vyriekol, že každý samostatný účelový súbor, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie života, je hospodárstvo (ako jednotka). Ak je teda tento účelový súbor ohraničený štátnou hranicou, hovoríme o národnom hospodárstve. Tento komplex však pozostáva z prvkov, z podsystémov, teda odvetví, podnikov, vlády republiky, domácností. Povahu týchto rôznych prvkov môžeme študovať, alebo aj inak, poznať štruktúru a dynamiku týchto hospodárskych prvkov a jednotiek – to je úlohou ekonómie, teda hospodárskej vedy.“

A tak je aj ekonómia, zo širšieho hľadiska, jednou z vied o človeku a o ľudstve. Podľa nej treba zabezpečovať prostriedky pre ľudí, čiže ekonómia je aj vedou o systéme a poriadku, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie svojho života…Teda hospodárstvo, hospodárenie, to nie sú rozmary mocných.“

Viac netreba k tejto citácii dodávať ani v chaose, vajataní a pri „rozmaroch mocných“ v situácii roku 2022 na Slovensku.

Otázka kričí: Kde sú odborníci? Kto sa vôbec ešte v roku 2022 opiera o vedu, ktorou je ekonómia? Prečo máme všade okolo seba vo vláde, v parlamente, politike iba samých marketingových dobrodruhov a diletantov schopných uvrhnúť slovenskú spoločnosť do biedy a neexistencie? Aj ekonómia je veda! hovorí  Prof.Ing.Mgr.Jaroslav Husár, CSc. (1936)

Kniha je dostatočne sýta nielen ekonomickým výkladom, ale aj spomínaním autora a slovným rozprávaním o hospodárstve a dejinách ekonómie. Je tu veľa autobiografických častí z profesorovho života.

Prezentácia ku knihe v júni 2018 bola osvetovým výkladom ekonómie, ale aj kultúrno-spoločenskou udalosťou, pri ktorej recituje slovenské básne majster Oldo Hlaváček a preto sa oplatí si ju pozrieť. Moderoval Ing.Peter Zajac-Vanka

každý samostatný účelový súbor, v ktorom sa odohráva starostlivosť ľudí o udržanie a zlepšenie života, je hospodárstvo (ako jednotka). Ak je teda tento účelový súbor ohraničený štátnou hranicou, hovoríme o národnom hospodárstve. Tento komplex však pozostáva z prvkov, z podsystémov, teda odvetví, podnikov, vlády republiky, domácností. Povahu týchto rôznych prvkov môžeme študovať, alebo aj inak, poznať štruktúru a dynamiku týchto hospodárskych prvkov a jednotiek – to je úlohou ekonómie, teda hospodárskej vedy.“

Dodatok redakcie:

V dnešnej ére skonu „Globálneho minotaura“ ( podľa autora Janisa Varoufakisa) a úpadku tzv.Globálneho poriadku, je potrebné  čoraz nástojčivejšie študovať ekonómiu ako vedu a nepodliehať politickým a mocenským záujmom tých, čo zhŕňajú peniaze a hromadia z nich globálnu moc. Odrazu je čoraz jasnejšie, že von z tejto globálnej šlamastiky môže vyjsť aj veľmi malá krajina, akou je Slovensko, ak si uvedomí, že

ak v súčasnom marazme môžeme pozerať na ekonomiku Slovenska cez vzorec národného hospodárstva a snažiť sa ten národohospodársky celok Slovenska znova obnoviť, aby vyrábal a obchodoval pre nás, aby finančné prostriedky z hospodárenia tiekli do štátneho rozpočtu a do rozpočtov hospodárskych subjektov tu na Slovensku a pre obyvateľov Slovenska, nie pre cudzích investorov a pre  potomkov „globálneho Minotaura“, tak potom uspejeme.