Vlastne je tá reakcia už oneskorená…dalo sa čakať, že v tropické dni prázdnin sa už „zástupcovia ľudu“ nezídu, aby zákonne prinútili vládu SR dať financie obecným a mestským samosprávam na Slovensku. Aj keď to bolo prisľúbené, aj keď ide o 2927 samospráv, kde žije drvivá väčšina občanov Slovenska a kde samosprávy majú kompetencie a teda aj povinnosť zabezpečovať denný chod a infraštruktúru miest a obcí. Ale – nedali! Píše tu autor Peter Zajac-Vanka, 26.JúLA 2023

vlastnú ilustračnú snímku som zvolil tak ironicky humorne ako keď môžete symbolom vyjadriť jedným obrázkom tisíc slov: má názov Cap záhradníkom, všimnime si, ako sa o verejnú zeleň starajú Capi – v horúcom lete výborný nápad – vaky s vodou i výživou určené pre nedávno zasadené stromčeky capkovia oviazali nie na kmeň stromku, ale na jednu z drevených oporných tyčí…stromček schne a drevo opory hnije…celé to pripomína financovanie slovenských samospráv ….snímka PZV z Námestia V.Šrobára v Petržalke, júl 2023

Neoliberálny a progresívny štát už samosprávy v slovenských obciach nebude potrebovať?

Veľmi zaujímavá hospodárska situácia nastáva v slovenských samosprávach obcí a miest. Vyslovím to konštatovaním, ktoré uviedol český filozof, dr. Oskar Krejčí vo svojej knihe „Povaha dnešní krize“ ( 1993)

 „Politické elity, ktoré sa dostali do vlád …, sa k nám správali „ako dobyvatelia voči podrobenej krajine“.

A vám to tak nepríde, ak parlament odklepne na pomoc Ukrajine 1,2 miliardy eur, ale nepošle slovenským samosprávam obcí a miest ani euro, aj keď im to sľúbil premiér vlády SR Heger a iba preto ochotne zabezpečovali pomoc a služby utečencom, riešili energetickú krízu a vlastne celú infraštruktúru vidieka na svoj úkor?

Čisto hospodársky by mal štát veľmi ekonomicky podporovať samosprávnu činnosť obcí a miest na Slovensku, pretože preniesol na nich obrovské množstvo sociálnych, správnych a často aj kompetencií v oblasti hospodárskej infraštruktúry. Už mladší politici zabudli na reformu slovenského samosprávneho systému, keď štát sľuboval, že s kompetenciami prídu aj štátne financie? A prichádzali – tenko a nepravidelne…

Ešte ako-tak za režimu „normálneho“ rozvoja Slovenska mimo kríz. „Tiekli“ aj eurofondy,  z prerozdelenia daní a poplatkov obce a mestá dostávali to svoje minimum, šlo to. Prišli krízové časy, počas pandémie kovidu zabezpečovanie a vykonávanie všetkých činností, ktoré štát sám nedokázal, to mu boli samosprávy dobré a tie boli poruke. Veď boli sľuby, že „len zabezpečte, plaťte, peniaze budú…!“ – ale nie všade a nie všetky doteraz prišli…. Prišla energetická kríza a potom prudký nárast cien, inflácia, opäť sľuby vlád, ktoré vládli v rokoch 2020-2023, „že však totiž“… utečenecká kríza Ukrajincov a opäť to isté – však obciam a mestám to bude vláda kompenzovať – niekde áno- niekde doteraz nie…

Obecná a mestská samosprávy hospodária ako právny subjekt – aj objednáva, aj investuje, aj vypláca, aj platí, málinko si môže privyrobiť, inak je závislá od verejných financií. A tie – v lete 2023: NIE SÚ!

A neboli nakoniec ani zákonodárnym zborom – teda poslancami v Národnej rade SR schválené. No veď je leto – ani mimoriadna schôdza nepritiahla dostatočný počet funkcionárov – poslancov. Nič sa neschválilo

… a samosprávy sú na hunte!

Vôbec si politici neuvedomujú, že v obciach a na vidieku žije väčšina slovenského obyvateľstva. Už nie sú zaujímaví pre vládu? Vlastne, pre akú vládu? Tú prázdninovú? Pre aký parlament? Ktorý musí riešiť partnerské spory predsedu NR SR, alebo ten, ktorý má odsúhlasiť pomoc Ukrajine? Niet miesto pre samosprávy obcí a miest!

Slovensko má stále prevažne vidiecky charakter. Až 35,4 percenta zostáva žiť na vidieku a najviac Slovákov, 45,6 percenta, býva v malých mestách. Vo veľkomestskom prostredí žije 19 percent obyvateľov.

Počet obcí a mestských častí na Slovensku  je 2890.  Ak prirátame  17 mestských častí Bratislavy a 22 mestských častí Košíc, je to 2927 samospráv!. 

Prameň: štatistický úrad EÚ Eurostat.https://www.teraz.sk/magazin/eu-zije-vacsina-ludi-velkomesta-sr/159117-clanok.html

No a  k 31. marcu 2023 mala Slovenská republika 5 426 857 obyvateľov.

Vydavateľ: Štatistický úrad SR

Capi sa stali záhradníkmi našej slovenskej verejnosti…

Nie, tu nejde iba o politologický počet, koľko občanov trpiacich teraz nezáujmom politikov žije v samosprávnom usporiadaní na Slovensku. Tu ide o to, že ak sa raz samosprávy rozhodnú vziať osud do svojich rúk, prevziať zodpovednosť za občanov, ktorí u nich žijú, nebudú potrebné politické voľby. Čo si nemyslíte, že samosprávy nedokážu zostaviť podľa demokratických zásad vlastný parlament a vlastnú vládu nad územím Slovenska?

ak sa raz samosprávy rozhodnú vziať osud do svojich rúk, prevziať zodpovednosť za občanov, ktorí u nich žijú, nebudú potrebné politické voľby! Čo si nemyslíte, že samosprávy nedokážu zostaviť podľa demokratických zásad vlastný parlament a vlastnú vládu nad územím Slovenska?

A možno to urobia takto:

Spoločenská kontrola investícií, pri ktorej verejné zdroje budú zbierané verejným spôsobom a používané na verejné financovanie… ako píše americký profesor Loyola University D.Schweickart, takže „Fondy pre nové investície sa vytvárajú z daní … podnikov a naspäť do ekonomiky sa vracajú prostredníctvom siete verejných investičných bánk.“

Áno, z daní podnikov sídliacich fabrikami a prevádzkami na ich katastrálnom území, daň si bude vyberať každý obecný či mestský úrad sám, nepotrebuje k tomu ani štát. Tak ako pri parkovaní : „zaparkoval si si prevádzku na našom katastri?“ Tak plať nech cudzí či náš investor, nevyhováraj sa na štátne daňové prázdniny! Aj tak sem privážaš svojich pracovníkov z celej republiky či aj z mimo Európy…

     Kľúčovým  faktom tu bude nahradenie súkromnej kontroly nad investíciami spoločenskou kontrolou, …zrušenie potreby používať súkromné úspory domácností na investovanie do podnikov a zrušenie možností investovať súkromné peniaze za účelom ich kapitálového zhodnotenia, teda zrušenie trhu súkromných investícií… a keď už nebude potrebný ani parlament na schvaľovanie, načo budú samosprávam poslanci a vláda?

Osobná úvaha:

Začudoval som sa, že v tom vrení predvolebných spájaní strán a vzniku nových nevznikol jediný politický subjekt, ktorý zastrešuje záujmy slovenských obecných a mestských samospráv. Aj keď im je zle a živoria. V Čechách vznikol STAN („starostové a nezávislí“) …

počkáme si my na nové katastrofy a krízy? Požiare, záplavy, problémy s logistikou 913 kamiónov potravín denne do supermarketov, s hnačkami z kontaminovaných potravín, z návalu ďalších utečencov, z obmedzenej jadrovej vojničky? až POTOM?

áno, cap záhradníkom pre obce a mestá, ale všimnite si ako v diaľke prosperujú opachy budov Digital parku, všetko kapitálové firmy zo zahraničia i naše oligarchiáty, pri vybedrní „parkovného“ pre samosprávy by sa veľa vyriešilo