úvaha Ing.Peter Zajac-Vanka, osem dní – do mojich 68 narodením, mám právo opakovať, čo som počul z masmédií hlavného prúdu dnes, 21.septembra 2023

náhľad do tajomna…

„Keď sa pozrieme štyridsať rokov dopredu, máme možnosť nazrieť do dvoch budúcností: tá jedna dáva obraz kvitnúceho a rozvinutého Slovenska, kde sa šesť miliónov šťastných a rovnoprávnych občanov Slovenskej socialistickej republiky sebarealizuje nielen v práci za ktorú sú dobre platení, ale aj v aktivitách vo svojom voľnom čase v rámci celého Československa. Naši občania ĆSSR jazdia kamkoľvek za morom, na hory, cestujú a spoznávajú iné kultúry a doma ich čaká domovina, vlasť, ktorá predsa vznikala vykúpením z krvi a obetí i životov našich dedov a otcov v minulosti. Už nikdy viac vojna! Už nikdy viac násilie na občanoch vlasti, už nikdy viac dopustenie, aby obyvateľ Slovenska bol ohrozovaný zvonka i zvnútra, aby bolo ničené jeho kultúrne zázemie a hodnoty šťastnej rodiny, otca a mamy s deťmi. To nedopustíme!“

Tá druhá budúcnosť sa Vám nebude páčiť: zvíťazia sily, ktoré budú sebecky zamerané na vlastné úchylné potreby, budú nenažraní, budú násilní, zmanipulujú národ tam, kam by určite, ak by bol slobodný nešiel, do vojny za záujmy mocných tohto sveta, deti budú kultúrne obláznené a zneužívané, dospelí budú musieť mlčať aby neprišli o prácu, právo bude stáť nad spravodlivosťou, peniaze nad morálkou. Slovensko bude na tom ekonomicky ZLE! Chceli by ste tú druhú budúcnosť?“

(…prepis z utajovaných spisov z pracovne prezidenta ČSSR na Pražskom hrade, 1983…hm?…)

A – stalo sa! Slovensko je na tom ekonomicky zle. Vybrali sme si tú druhú budúcnosť

Rok 2023 Slovenská republika: deficit verejných financií 6,5 percenta z hrubého domáceho produktu, ktorý sa odhaduje na 200 miliárd eur.

nezrátavajte tú sumu – pretože tak ako je odhadom udaný hrubý domáci produkt, tak je odhadovaná i suma deficitu, vraj osem miliárd eur

Rok 2023 Slovenská republika: dlh štátu, čiže vlád SR za sebou od začiatku roku 1993 dosiahol 77 miliárd eur…kto je veriteľ?

nehľadajte kto, podstatní sú tí pokrytci, ktorí to mediálne hlásajú, ktorí ten dlh prepočítavajú „na hlavu obyvateľa“, čo nie je pravda. Dlhy robili konkrétni predstavitelia vlád, teda ministri financií SR a zodpovednosť za ne majú osobne predsedovia vlád SR, ako aj poslanci parlamentu SR, ktorý predsa odsúhlasovali každoročne a uzákonili štátny rozpočet každej víáde SR Nie, ľudia, to nie je váš dlh. to je výsledok ich „hospodárenia“. Vy máte dosť osobných dlhov, pod ktoré ste sa „v právnom štáte“ podpísali a tie dlhy sa prenesú i po vašej smrti na rodinu. Výšku tohto zadĺženia si netrúfne už nik odhadnúť, hypotéky, spotrebné úvery, podnikateľské úvery, státisíce ľudí v exekúcii, atď.

Rok 2023 Slovenská republika: deficitný štátny rozpočet určený priamo zákonom v NR SR je 8 341 372 192 eur. Ale už 30.júna, na polrok, dosiahol 2,8 miliardy eur. Teraz je koniec septembra…

Neberte si to tak: zákonom 526/2022 Zb. predsa uzákonili poslanci NR SR, že celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2023 sa určujú sumou 35 040 556 232 eur. Nevieme, ako sa to plní, ale určite čo vieme je fakt, že denne prispievame do príjmov štátneho rozpočtu sumami daní DPH z každého nákupu tovaru a služby, každým otočením kohútika vody či zapnutím svetla. A takisto denným odpočtom do mesačnej dane z príjmu a sociálnych odvodov. Dane korporácie a zahraniční investori u nás nemusia platiť, je tu zákon EÚ o zamedzení dvojitého zdanenia. Oni prispievajú „domov“ do sídla v Nemecku, Taliansku, v Amerike, v Anglicku…

Rok 2023: Zlaté zásoby Slovenskej republiky, celkovo 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur ( v cene 2019, dnes trojnásobok!) sa nachádzajú ako zábezpeka dlhu mimo územia SR, dokonca mimo Európskej Únie, v Bank of England

nepochybujte, že toto zlato už nikdy kvôli zadĺženosti neuvidíme na bratislavskom Hrade vystavené. Ani tehličku! A pritom by sme mohli naďalej ťažiť vlastné zlato v v Kremnických horách – ale nemáme štátny ťažiarenský závod.

Hrubý dlh Slovenskej republiky vrátane verejných financií a neštátnych subjektov dosiahol ešte v lete 2021 sumu 110 miliárd eur ( dnes musí byť o 25 % vyšší vzhľadom na infláciu a históriu zadlžovania sa)

priložená tabuľka aby ste videli kto… leto 2021

Rok 2023: Slovensko nemá vlastné ekonomické zdroje, iba príjmy občanov SR a dane právnických osôb so sídlom v SR

Tak ako sme po roku 1948 dokonale všetko znárodnili, tak sme i v priebehu rokov do 2023 dokonale všetko odštátniii. Až na pár svetlých výnimiek ako Štátne lesy, Štátny vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba vlastniaca VD Gabčíkovo a VD Žilina, stratové Železnice SR, už nemáme nič. Takže Slovensko nemá vlastné ekonomické zdroje a napriek „našľahanému“ HDP – hrubému domácemu produktu 200 miliárd eur, ktorý tvoria hlavne výsledky hospodárenia cudzích investorov na území Slovenska, hlavným ekonomickým „zdrojom“ pre vládu zostáva OBČAN. Preto všetky partaje uvažujú iba o zdanení občanov a škrtaní vo verejných financiách.

Rok 2023 Slovensko: Sociálna situácia a bezpečnosť občanov je katastrofálna

Sociálne výdavky štátu sa dejú skokovito iba na základe politických bojov koalícií a opozícií a nesystematicky a bez priebežného systému . Áno, dosiahla sa drsná diverzifikácia spoločnosti (odborníci hovoria o úspešnej stratifikácii príjmov) občanov SR, z rovnostárstva 1989 sme vyhupli na niekoľko miliardárskych rodín, potom niekoľko desiatok tisíc milionárov, na stenčujúcu sa vrstvu strednej príjmovej triedy tvoriacej dnes sotva 25 percent obyvateľstva a na širokú a rôznorodú vrstvu chudoby, od sociálne odkázaných osôb a neprispôsobivých občanov SR cez invalidov, dôchodcov, nezamestnaných až po „armádu“ bezdomovcov, ktorým už 30 rokov nevie nik poskytnúť iné sociálne riešenie ako bezdomovectvo ( odhaduje sa ročne 35 tisíc takých občanov, fluktuujú, pretože umierajú a ich rady sa doplňujú neskutočne neuveriteľnými príbehmi vyhadzovov, rozvodov, okradnutí rodinou, alkoholizmom a narkomanstvom)

V roku 2023 k tomu pribudlo nekontrolované množstvo a pohyb nelegálnym imigrantov z iných kontinentov sveta (asi 35 tisíc v súčasnosti) a utečencov z vojnou ničenej Ukrajiny, ktorých je rôzne, málokto zostáva a integruje sa do slovenskej spoločnosti.

Narastá nebezpečenstvo chorób, nákaz, konfliktov, ľudia sa už necítia bezpečne na verejnosti, niekedy ani v domovoch. Kdeže je tá verejná bezpečnosť pred rokom 1989?

Rok 2023 Slovensko: Sme vo vojne? Postavili sme sa „na správnu stranu“ vojenského konfliktu?

„Slovensko je vo vojne“ – deklarujú minister obrany SR i prezidentka SR. Slovenská armáda odeovzdala svoje ťažké zbrane jednej strane vojnového konfliktu a tým plne zariskovala svoju históriu. Znovu sa opakuje situácia z rokov 1939-1945, dnes ešte na horšej úrovni, pretože profesionálna armáda nemá viac ako 15 tisíc „mužov“ a nemá vycvičené zálohy.

Je to nakoniec jedno, ak nastane svetový vojnový konflikt, bude tu na našom území už len horúci rádioaktívny prach ďalších stotisíc rokov. Žiadna stopa po živote, kdeže ešte po inteligentnom živote.

Záver: Vydali sme sa teda a kráčame už 34 rokov tým správnym smerom?

A prečo je tak veľa nesprávnych návrhov a riešení tej situácie, v ktorej je Slovensko na tom zle – a nielen ekonomicky?

Prečo si všetci myslia, že Slovensku pomôže iba to, že sa „zracionalizujú verejné financie“ a to tým, že sa zoškrtajú všetky výdavky a že sa zvýšia všetky dane?

Prečo sa nik neobzrie dozadu aby uvidel, čo prinieslo Slovensku rozvoj v minulosti? Že to bolo zakladanie štátnych podnikov, výroby a obchodu i bankovníctvo vo vlastníctve štátu, ktoré umožnili vzájomne rásť, tvoriť kladný hospodársky výsledok a potom dostať do štátneho rozpočtu toľko peňazí, koľko potrebovalo zdravotníctvo, školstvo, byty, kultúra a všetko ostatné?

Osobne mám názor, že bez zainvestovania do vlastnej výroby, obchodu a do bankovníctva na Slovensku, čo všetko bude v rukách štátu, žiadna budúcnosť nebude…bez ohľadu na „brusel“, bez ohľadu na dlhy…

Prípadne si vypočujte reláciu v Slobodnom vysielači B.Bystrica: Došli sme tam, kam sme chceli?

a to bol rok 2017, Varovania zjavne Slovákom nepomáhajú…pieseň od 13:49 Tisíc mil v podaní The Rangers – Plavci…

Komentáre nepovolím, všimol som si, že normálni čitatelia si články preposielajú, nenormálni sa v diskusiách akurát vykadia. Skúste niekde inde…

Ale?

Ešte som ani poriadne nedal „na sklo“ článok a už som dostal pripomienky. Niektoré ako upozornenia na súčasne vychádzajúce články na webe Pravda, niektoré ako osobné mailové pripomienky. Niečo teda zverejním, patrí to k téme:

KOMENTÁRE

„…Peter, prečo rovno nepropaguješ socializmus…?“ (prepáč, nedal som sem z toho viac,PZV)

Odpovedám: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí“ súhlasím s Ľ.Štúrom. Predovšetkým je tu úplne iná spoločenská, kultúrna a geopolitická situácia. Ale štátne vlastníctvo a zakladanie samospráv nezakazuje ani „brusel“…

…“ už si rezignoval na ekonomickú demokraciu?“ (prepáč, nedal som sem z toho viac,PZV)

Odpovedám: Tie tri črty sa presadzujú vo svete aj samé – aj verejné financie, aj samosprávne vlastníctvo, aj vzájomne výhodný obchod, dokonca už sa globálne ničí i slobodný trh…u nás sa prieskumom ukázalo, že „niet s kým“ …k nám to príde „zvonku“ ( tradične pre Slovensko…)

a teraz upozornenia na články, z nich vyberám: ekonóm A.Marcinčin 20.9.2023 na webe Praudy

„Viacero štátnych inštitúcií pritom varuje, že žijeme nad pomery a novej vláde odporúča tvrdo osekávať výdavky a zvyšovať príjmy.( = štátu::: čiže dane!, dodávam…)“

„Ich logika je jednoduchá – vysoký dlh v kombinácii so skromnými vyhliadkami nášho hospodárstva by zvýšili náklady na splátky úrokov a oberali ekonomiku o potrebné verejné zdroje. Dokonca padlo slovo bankrot.

„Vážna situácia si vyžaduje vážne riešenia. Odporúčanie však vzbudzuje mnoho otázok – na koho dopadnú nižšie výdavky a vyššie dane, na bohatých alebo na chudobných? Znížime výdavky na vzdelanie alebo na infraštruktúru?“

„Sme pre investorov dôveryhodnejší, ak osekávame financie, alebo ak investujeme a vytvárame podmienky na rast – ako väčšina nových členských štátov EÚ? Lebo žiaden z nich, či už je to bohaté Slovinsko, alebo chudobné Bulharsko, nemal za minulých 20 rokov nižšie kapitálové výdavky ako Slovensko.“

„Nemali by sme sa zahrávať s trpezlivosťou voličov a čakať, že staré riešenia nám tentoraz prinesú nové výsledky.“

 „Ozdraveniu verejných financií má pomôcť aj návrat národných zlatých rezerv zo zahraničných depozitárov na Slovensko“…

no tak k tomu som sa vyjadril v článku, pán Marcinčin…

prameň: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/681960-zbohatneme-mame-to-v-programe/

a

Žiadny bankrot a grécka cesta nám nehrozia. Je to predvolebné strašenie, píše publicista Igor Daniš dnes 21.9. na webe Praudy

„Preto už raz prestaňme raz strašiť. No nakoniec predsa len jedna výstraha: nič nie je pre ekonomiku horšie ako radikálne škrtanie v rozpočte a rýchle zvyšovanie úrokov. Vždy ju to zaručene dostane do recesie. A to by bolo to najhoršie.“

„Kto sa nedá omámiť údernými sloganmi, dobre vie, že od gréckej cesty máme ďaleko. Slovensko má dlh niečo nad 55 % HDP, Grécko malo pri kríze pred 12 rokmi okolo 140 % a stále rapídne stúpal, teraz má necelých 200 %, Japonsko má 250 %, Taliansko zhruba 150 % a hranicu 100 % preskočili aj USA, Francúzsko, Španielsko a Veľká Británia, Nemecko má najmenej o 10 % viac ako my. Navyše máme zakotvený ústavný zákon o dlhovej brzde (rozpočtovej zodpovednosti)“

„Strašenie gréckou cestou, ako sa rozšírilo, je totiž totálna hlúposť.“

prameň: https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/682160-rozpoctove-strasenie-greckom-vieme-aj-nieco-ine-ako-strasit/

*

POZN. na vyjadrenia I,Daniša: Na rozdiel od Grécka my už nemáme čo ponúknuť. Grécko donútili ísť do defaultu práve preto, aby mohli privatizovať grécke štátne vlastníctvo, prevziať bankovníctvo a obchod. My sme dnes v tomto smere „na hunte“…samotné čísla nič neznamenajú vo svete nákupu a predaja vlastníctva – my ho už nemáme…a Zákon o dlhovej brzde v Ústave SR môže zmeniť každý väčšinový parlament, rovnako ako väčšinová vláda môže zrušiť útvar Hodnoty za peniaze a zmeniť zásady rozpočtovej zodpovednosti.

Len pripomínam, že aj študovaní národohospodári už zabudli, že aj podnikateľ sa nespolieha na to, že bude žiť LEN z prenájmu svojho majetku, ale každý vie, že len vlastný ekonomický zdroj mu môže priniesť taký hospodársky výsledok, ktorý pokryje jeho potreby. Preto štát Slovenská republika nepotrebuje „manipulovať“ s financiami, ale potrebuje investovať do výroby, obchodu a bankovníctva vo vlastnom štátnom vlastníctve. Nepoučili sme sa za tých 34 rokov? PZV