Slávime stopiate výročie tej republiky, do ktorej sa ešte žijúce staršie súčasné generácie narodili a v ktorej sme vyrastali: Československo. Áno, sme z generácií, pre ktoré mala vlasť Československo významný obsah a boli sme za vlasť ochotní položiť životy. To, čo je tu v článku, to nie je nostalgia. To je uvedomenie si, že stojíme na pevných základoch štátnosti a histórie i kultúry spoločnosti, ktorú vytvárali naši pradedovia, budovali naši dedovia a žili v nej vaši otcovia. Máme byť prečo sebavedomí a na čo hrdí. Keby nevzniklo Československo, Slovensko by tu dnes nebolo... Pôvodný článok bol napísaný 28.10.2020 a je na webe národohospodári.sk, nemením na ňom nič. Peter Zajac-Vanka, 28.10.2023

vlastná ilustrácia k článku, povoľujem ju využiť, žil a pracoval som v realite ČSSR, bolo to to celosvetovo uznávané Československo, s vlastnými hranicami, menou i pasom.

Úcta k štátnosti: Narodil som sa v Československu

Dnes je 28.október a je to štátny sviatok Českej republiky. Škoda, že si my Slováci nedokážeme priznať historickú pravdu, že ak by nevznikla Republika Československá, asi by nás „Uhorsko“ a teda maďarská administratíva zlikvidovala ako národ a boli by sme dnes v situácii Kataláncov, ktorí majú vlastný jazyk, vlastnú autonómiu, ale nemajú štát, existujú v rámci Španielskeho kráľovstva. A mohlo byť aj horšie: Mohli sme mať osud Kurdov, ktorí ani ako veľmi početný národ ani v moderných postkoloniálnych dejinách sveta nemajú právo na vlastný štát, na vlasť.

Tak si vážme, čo sme si v tých pohnutých mesiacoch roku 1918 vydobyli. Lebo tu sme neboli tak pasívni ako sme dnes. Ak by nebolo Milana Rastislava Štefánika, ak by nebolo M.Hodžu, ak by nebolo Martinskej deklarácie, ak by po návrate bývalí príslušníci čs.légií neboli aktívni, nemali by sme vlastný národ ani vlasť. Veď ešte v apríli 1919, teda takmer polroka po 28.októbri 1918, sa bojovalo o Bratislavu.

Vzdávam úctu našej histórii. A mám občas možnosť prejsť sa okolo pamätníkov doby a skloniť hlavu. A to napriek tomu, že som dnes hrdým vlastencom a občanom Slovenskej republiky.