Môžete si porovnať zatiaľ zverejnený materiál o PVV tu: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/688290-programove-vyhlasenie-ficovej-vlady/ a tu https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/688290-programove-vyhlasenie-ficovej-vlady/strana-3/

Motto Programového vyhlásenia vlády SR 2023-2027: žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie

viď: https://ekonomika.pravda.sk/energetika/clanok/687877-energeticka-perla-slovenska-je-vo-velkych-problemoch-osem-turbin-elektrarni-gabcikovo-je-15-rokov-po-zivotnosti/ kde 9.11.2023 konštatoval MINISTER Taraba, spracoval pre Pravdu T.Bakoš:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/688290-programove-vyhlasenie-ficovej-vlady/

  1. Slovenská republika sa od roku 2020 prepadla medzi najchudobnejšie krajiny v Európskej únii. Životná úroveň obyvateľov sa zhoršuje nielen v porovnaní s európskym priemerom, ale aj v porovnaní so susednými štátmi.
  2. Verejné financie Slovenskej republiky sú v porovnaní so začiatkom roku 2020 rozvrátené, štát čelí vysokému deficitu a rekordne rastúcemu dlhu. Ohrozené je aj čerpanie životne dôležitých finančných zdrojov z fondov Európskej únie a Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
  3. Nová vláda Slovenskej republiky uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva pred nepremyslenou radikálnou konsolidáciou verejných financií, ktorá by priniesla ďalšie zhoršenie nepriaznivého stavu Slovenskej republiky.
  4. Ignorovanie inflačných tlakov zo strany predchádzajúcich vlád pôsobiacich v rokoch 2020 až 2023 spôsobilo, že rast cien na Slovensku je najvyšší v eurozóne, v prípade potravín dokonca dramaticky vyšší. Novú vládu Slovenskej republiky čaká aj súboj o bezpečné dodávky energií za dostupné ceny.
  5. Sociálny dialóg prakticky neexistuje, keďže predchádzajúca vládna zostava ignorovala legitímne požiadavky sociálnych partnerov a nepremyslenými rozhodnutiami výrazne poškodila vzťahy medzi štátom a samosprávami. Vláda Slovenskej republiky obnoví partnerský dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov bude pristupovať s rešpektom.
  6. Napriek náročným ekonomickým podmienkam a zlému stavu verejných financií vláda Slovenskej republiky podnikne potrebné kroky, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát. Dôležité vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele však neumožnia novej vláde Slovenskej republiky ďalej zvyšovať výdavky na obranu.
  7. Vláda Slovenskej republiky zastaví zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele. Upokojí polarizovanú spoločnosť, v ktorej sú v dôsledku pôsobenia predchádzajúcej vládnej zostavy prejavy nenávisti, agresivity a neznášanlivosti častejšie ako v iných obdobiach modernej slovenskej histórie. Nová vláda Slovenskej republiky bude venovať pozornosť národnému sebavedomiu, posilňovaniu suverenity, štátnosti a zdravého vlastenectva, úctu k štátnym symbolom, národným a kultúrnym tradíciám.
  8. Predchádzajúcimi troma vládami ignorovaná nelegálna migrácia vedie novú vládu Slovenskej republiky k razantnej reakcii s cieľom chrániť občanov Slovenskej republiky pred negatívnymi dopadmi nelegálnej migrácie na vnútornú bezpečnosť.
  9. Mimoriadne dôležité členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je po vstupe do Schengenu a eurozóny vystavované ďalším výzvam. Návrhy nahradiť jednomyseľnosť pri prijímaní zásadných rozhodnutí väčšinovým hlasovaním, alebo pokusy zaviesť povinné migračné kvóty, nezodpovedajú predstavám novej vlády Slovenskej republiky o suverénnom členstve v Európskej únii a potrebe chrániť národné záujmy.
  10. Vláda Slovenskej republiky bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu. Aktuálna situácia na Ukrajine ukazuje, že vojenské riešenie konfliktu je v nedohľadne a vedie k obrovským ľudským tragédiám. Vláda podporí iniciatívy medzinárodného spoločenstva vedúce k prímeriu a mierovým iniciatívam, predovšetkým na pôde Európskej únie. Akékoľvek riešenie konfliktu na Ukrajine musí zároveň prispieť k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti.

Určite budú i podrobnosti, budem sledovať, ako sa réžia rozbehla a či skutočne sleduje tie ciele a princípy, aké sú v Programovom vyhlásení vlády na roky 2023-2027. Zatiaľ bez prítomnosti tv-kamier sa predvádzajú najmä opoziční poslanci v parlamente v politickom marketingu a ich vystúpenia sú často trápne…mali čo ukázať za 3 a pol roka, neukázali to. Tak ich ľud poslal od kormidla…šťastnú plavbu!

Ing.Peter Zajac-Vanka, 16.11.2023