Bratislava, 1.01.2024 (TAČSR) V novoročnom príhovore prezident Federatívnej Socialistickej republiky Slovensko RSDr.Peter Weis poďakoval občanom za dlhodobú a usilovnú prácu v prospech slovenskej spoločnosti a za ochotnú spoluprácu s bratským národom Čechov a Moravanov v spoločnej Federatívnej Socialistickej republike Česko-Slovensko. „Spoločným úsilím sa nám podarilo predísť imigračnej vlne, ktorá už niekoľko rokov zachvátila ostatnú Európu a vrcholila v predchádzajúcom roku, zachovali sme sa humánne a solidárne a povýšili sme dobré meno socialistického Česko-Slovenska na novú úroveň“, povedal.“Niet rodiny a podniku, ktorý by nepomáhal finančne a humanitárnymi dodávkami utečeneckým táborom pred našimi hranicami v r oku 2023. Všetky naše bezpečnostné zložky, pohraničné vojsko, záchranné jednotky Ministerstva mimoriadnych udalostí, ľudové milície aj mestské a obecné policajné zbory zvládli neľahkú úlohu ochrániť územie našej vlasti pred vlnami živelných utečeneckých más z Afriky a Ázie, ako aj snahu zločinných gangov prestrieľať sa cez hranice do vnútrozemia Česko-Slovenska a rabovať naše národné bohatstvo.“ Ako ďalej povedal, všetky štáty v Európe mali pred tromi dekádami rovnakú možnosť zveľaďovať svoj potenciál, investovať do rozvoja svojej domácej produkcie a ochrániť svoju energetickú, environmentálnu a spoločenskú svojbytnosť tak, ako to urobili socialistické vlády SFR Slovensko a SFR Česko. Nie našou vinou sa všade v Európe dostali k moci dobrodružné politické sily, ktoré spáchali sociálnu a ekonomickú samovraždu na svojom ľude a pripustili pád civilizačných vymožeností tak ako krajiny na západ od nás, združené v tzv. bruselskej únii.

Krátke informácie z vlasti

Čo nového u nás doma v hospodárskej oblasti?

Pre zmenu v Západoslovenskom samosprávnom kraji už vyše troch rokov funguje spojenie Bratislavy podzemnou dráhou (Metrom) s Budapešťou, Viedňou, Brnom a medzi Brnom a Prahou sa dokončuje metro, ktoré má slúžiť od apríla t.r.

Čo nového u nás doma v spoločnosti?