ilustračné vlastné foto: obrábacie centrum SBL 500 z TRENS a.s., ktoré som exportoval, …foto z diskusie na streame…

Stream videa, ktorý vyšiel na youtobe

link https://www.youtube.com/watch?v=3yr4uCVzU28&ab_channel=Slovensk%C3%A1Asoci%C3%A1ciaStrojn%C3%BDchIn%C5%BEinierov-SASI

trochu komentovaných poznámok z videa…https://www.youtube.com/watch?v=3yr4uCVzU28&ab_channel=Slovensk%C3%A1Asoci%C3%A1ciaStrojn%C3%BDchIn%C5%BEinierov-SASI

alebo link youtobe https://youtu.be/3yr4uCVzU28

od vlády, ktorá zdedila mohutné zadĺženie a nemá vlastníctvo v priemysle by bolo možné azda očakávať aj viac ako len zubami-nechtami udržiavať úpadkový automotive priemysel na Slovensku, pre ktorý už nemáme demograficky dosť „obsluhy a operátorov“ a nevytvára know-how pre iné priemyselné odvetvia tu u nás… február 2024

Ing.Peter Zajac-Vanka   18.04.2023