príznačné zbúranisko v hlavnom meste SR Bratislava je už niekoľko dekád… asi ako celé Slovensko

viď https://www.slov-lex.sk/static/pdf/1989/67/ZZ_1989_67.pdf Zákon o národohospodárskom plánovaní 67/1989 Zb.

keby aspoň rešpektovali také schémy ako vysvetľuje profesor ekonómie Jaroslav Husár (kolobeh financií v národnom hospodárstve)

link https://www.hnutie-republika.sk/narodne-hospodarstvo/

citujem:

odborným garantom je

Tak a teraz si môžete stiahnuť zákon, ako sa to malo a mohlo robiť – to je Zákon 67/1989 Zz o národohospodárskom plánovaní z 29.06.1989 ( chybička – neskorší cenzor odtiaľ vystrihol, že to bolo v Zbierke zákonov SSR: