Nie je to žiadny nový politický postup v EÚ: zablokovať Eurofondy krajine, členovi Európskej Únie, ktorá „neposlúcha“

Uvarili nás ako žabu!

Takže: nemáme peniaze!

Dostali nás na kolená

Čo teraz?

No a pevne dúfam, že si mnohí ekonómovia, hospodári, politici i ľudia aktívni uvedomia, že ak sa za fašistického režimu dala dosiahnuť Vianočná dohoda v 1943 a efektívne pracoval nejaký Ilegálny výbor, to isté sa vyžaduje aj teraz…len o tom furt nepíšte na internete ale konajte!

prílôoha – tabuľka zadlženia v hrubom…