alebo len potrebujeme vymeniť vládu SR?

Berte tento článok ako editorial Spolku národohospodárov Slovenska, dňa 20.septembra 2020, autor je predseda Spolku národohospodárov Slovenska

Premiérom vlády SR I.Matovičom sľubovaných 34,1 miliárd Eur, (inde dokonca takmer 44 miliárd Eur) ktoré tak na papieri nadšene ukazoval na tlačovke pri návrate z Bruselu 21 júla 2020, sa „scvrkli“ na 7,5 miliardy Eur, o ktoré by sme mohli prísť, ak Slovensko a jeho vláda nepredloží do 15.októbra 2020 nejaký komplexný materiál a plán k posúdeniu, ako naložíme s peniazmi, ktoré Európska komisia Slovenskej republike pridelí.

Čas sa zhustil do necelých 25 dní a – namiesto komplexného analytického materiálu, čo potrebuje Slovensko a ako vynaloží tých „pridelených“ 7,5 miliardy Eur tu máme potratové snahy o víziu do roku 2030 a prísľuby čoraz vágnejšieho charakteru. Ak z opozície R.Raši hovorí, že môžeme o tých 7,5 miliardy prísť, možno mu aj uveriť. Okrem iného je to polovica štátneho rozpočtu, aj keď sa to má minúť nasledujúcich 7 rokov.

Čo sľuboval premiér Slovenskej republiky 21.júla 2020?

Premiér symbolicky odovzdal ministrovi financií Eduardovi Hegerovi kópiu zmluvy, ktorá bola dohodnutá o 5.50 dnes ráno.

„Názov tlačovky je Dobrá správa pre Slovensko. Trochu som vás oklamal, nie je to dobrá správa, je to je geniálna správa,“ povedal po príchode z Bruselu na bratislavskom letisku premiér Igor Matovič.  AKTUALIZOVANÉ DŇA 21.07.2020 O 10:34

Detaily dohody pre Slovensko:

Matovič: Trochu som vás oklamal, nie je to dobrá správa, je geniálna. Premiér z Bruselu „doniesol“ 40 miliárd!

V doteraz nevyčerpaných eurofondoch podľa Matoviča máme k dispozícií 8 miliárd eur. Ďalších 7,5 miliardy eur budeme mať k dispozícií na najbližšie tri roky z fondu obnovy po pandémi Next Generation EU.

V rámci klasického sedemročného rozpočtu od roku 2021 do 2027 zase budeme môcť vyčerpať na projekty 18,6 miliardy eur. Slovensko si tiež bude môcť požičať až 6,8 miliardy eur za veľmi výhodných podmienok, teda s predpokladanou úrokovou sadzbou blízkou nule a splácali by sme ich až do roku 2058. Prameň:

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2182743-matovic-trochu-som-vas-oklamal-nie-je-to-dobra-sprava-je-genialna-premier-z-bruselu-doniesol-40-miliard

komentár webstránky dnes24.sk : 21. júl 2020 

To je suma! 44 miliárd eur pre Slovensko pritečie z Bruselu. Má to však háčik…

https://www.dnes24.sk/to-je-suma-44-miliard-eur-pre-slovensko-pritecie-z-bruselu-ma-to-vsak-hacik-366860

A PO DVOCH MESIACOCH:

„Ak chce Slovensko úspešne a efektívne využiť peniaze Európskej únie na transformáciu ekonomiky s výhľadom dlhodobého udržateľného rastu a vyššej kvality života budúcich generácií, vláda SR musí jasne zadefinovať dlhodobú víziu na najbližšie desaťročie, na ktorej je celospoločenská zhoda. Signatári definovali tri hlavné transformačné motory rastu rozpracované do detailnejších bodov, ktoré majú ambíciu dostať Slovensko medzi Top 20 najkonkurencieschopnejších krajín sveta:

VÍZIA:

  • VZDELÁVANIE – Slovensko sa v roku 2030 stáva exportérom vzdelávania, krajinou ktorá vychováva a udrží slovenské talenty a láka talenty Európy a sveta
  • PODNIKANIE A INVESTÍCIE – Slovensko má v roku 2030 minimálne tretinu svojho HDP z iných zdrojov s vysokou pridanou hodnotou ako v roku 2020
  • ŽIVOT – Slovensko je globálny magnet pre svoju kvalitu života a stabilne sa umiestňuje na popredných priečkach v tomto indikátore

Slovensko má historickú šancu nastúpiť cestu zmeny na modernú a efektívne fungujúcu krajinu s odvahou uskutočniť zásadné reformy v oblasti vzdelávania a ekonomiky s posilnením princípov ochrany životného prostredia. Krajinu, ktorej hlavným cieľom je dlhodobo zvyšovať úroveň a kvalitu života ľudí. Krajinu, ktorá bude nielen produkovať vzdelaných a inovatívnych ľudí, ale bude i magnetom pre talenty a inovácie,” hovorí signatárka Elena Kohútiková

Bratislava, 3. september 2020 – Šestnásť expertov z oblasti vedy, makroekonómie a biznisu, prizvaní do nezávislej expertnej pracovnej skupiny iniciovanej Americkou obchodnou komorou v SR, vytvorilo predbežný návrh Vízie Slovenska 2030 a načrtli kľúčové motory dlhodobého udržateľného hospodárskeho rastu. Predkladaný dokument je úvodným konsenzom signatárov,

KOMENTÁR: To sa náhodne stretlo 16 vybraných odborníkov, medzi nimi I.Mikloš a ďalší, na Americkej obchodnej komore, spravili „brainstorming“ a mali účelovú víziu do roku 2030. Neporadili sa ani s babou Vangou, ani s ľudom slovenským…

Avšak vláda má obrovskú zodpovednosť pripraviť reálne plány, nie slohové práce. Presnejšie, garantmi sú v prvom rade ministerstvo investícií a informatizácie SR (Veronika Remišová) a ministerstvo financií SR (Eduard Heger). Zatiaľ máme na stole prvé informácie – päť okruhov či skôr sloganov od Veroniky Remišovej. Sú to informácie pre prezentáciu, tak sú pochopiteľne kusé:

Inovatívne Slovensko | Ekologické Slovensko pre budúce generácie | Mobilita, doprava a prepojenosť | Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko | Kvalitný život v regiónoch.“

Až keď Heger s Remišovou dajú von, čo analytici k miliardám z Bruselu pripravili, bude jasnejšie, či sa vznášame v oblakoch alebo stojíme na zemi. A či sa bude dať prejsť od rečí k činom.“ Prameň: Ivan Piovarči https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/562745-top-10-videi-tyzdna-13-9-2020/

TAKŽE ČO POTREBUJE SLOVENSKO PODLA NÁS V SPOLKU NÁRODOHOSPODÁROV SLOVENSKA ?

TERAZ, ZAJTRA, …DO BUDÚCNA

Teraz? Okamžite vymeniť VLÁDU Slovenskej republiky – a to do 15.októbra 2020

Porozmýšľajme ako, či revolučným prevratom, k čomu niet síl a vôle ľudu, alebo predčasnými voľbami ktoré v tejto politickej situácii rozkladu každej politickej strany budú hračkou v rukách manipulátorov zo zahraničia, nuž ale možno nastal čas, o ktorom niektorí politológovia pindali: VYTVORIŤ VLÁDU REZORTNÝCH odborníkov z nestranníkov  tj. úradnícku vládu dočasne povedzme na 8 mesiacov…VLÁDU ZVLÁDNUTIA KRÍZY POČAS KOVIDU…

Lebo to čo by sme ozaj potrebovali, nám táto vláda, ani voľby, ani revolúcia nedá:

1. Slovensko teraz potrebuje odborníkov, ktorí presne a dávkovane budú riadiť v koronakríze hospodárstvo tak, ako sa riadi krajina a spoločnosť v čase mimoriadnych situácií počas živelných pohrôm a ohrozenia republiky.

2.Potrebujeme predovšetkým zabezpečiť fungujúce nemocnice, zdravotníctvo a zahrnúť ho toľkými financiami a materiálnym zabezpečením, ak by sa aj neušlo vede, kultúre, športu či zahraničnej pomoci (vid Bielorusku) či nákupu zbrojných systémov…

3.Potrebujeme zabezpečiť zásobovanie zdravotníckych a farmaceutických tovarov a všade v stále zabezpečiť rozvoz a dodávky jedla, potravín, teda štátny dozor a rozvoj distribúcie …

4.Potrebujeme pred zimou zabezpečiť kúrenie a bývanie všetkým…

5.A kedže potrebujeme zabezpečiť predovšetkým príjem obyvateľstvu, treba rozvinúť okamžité služby vo verejnom štátnom záujme, ktoré zamestnajú tisíce ľudí po celom Slovensku rovnomerne, nielen v Bratislavskom politicko-organizačnom konglomeráte a v montovniach industriálnych investorov…

POTOM

1.Potrebujeme organizovať vlastnú výrobu potravín a teda silnú, veľmi organizačne a hmotno-finančne silnú vlastnú poľnohospodársku výrobu, žiadne financovanie strat-apov a inovatívnych centier či priemyselných parkov za zaostalými dedinami výCHODU ako chce Sulík…

2.Potrebujeme zabezpečiť energetiku a vodárenstvo, prevziať nad tým štátnu kontrolu než nám bude určovať čas a limity odberu cudzí investor či cudzina všeobecne

3.Potrebujeme rozvinúť vlastnú priemyselnú výrobu, ktorá zamestná tie desaťtisíce ľudí, ktorí prídu o prácu po páde automotive monokultúry a po odchode mnohých biznis-centier z Bratislavy, Trnavy, Košíc a krajských miest…

V BUDÚCNOSTI

1.Potrebujeme bez ohľadu na sny vládnych expertov predovšetkým poriadne DOROVNAŤ MZDY NA ÉURÓPSKU ÚROVEŇ A TO ZÁKONOM…ak sa dá zákonom nariadiť rúško a uzavretie prevádzky, dá sa zákonom každému zamestnávateľovi taxovať, že mzda jeho zamestnanca tu na Slovensku bude rovnaká ako mzda zamestnanca kdekoľvek v EU, ved to urobili našim prepravcom už dávno predtým…len sa nepamätáme

2.No a potrebujeme rozvinúť vlastné výrobné a distribučné kanály v hospodárstve, oni si už cestu k produktivite a k inováciám nájdu sami a netreba k tomu Ministerstvo inovácií…

Nejednotní a slovne v kontroverzii sú aj samotní vládni činitelia: Minister životného prostredia preferuje „zelenú ekonomiku“ a masmédiá pioniersky agitujú, že podľa prieskumu Slováci dávajú prednosť riešeniu životného prostredia než hospodárskemu rastu a rozvoju ekonomiky,  minister hospodárstva SR zas zdôrazňuje, že  R.Sulík: , že „Slovensko je najpriemyselnejšia krajina v Európe, zato má menej poľnohospodárstva“…,

Prameň: KlUB NÁRODOHOSPODÁROV SLOVENSKA č.79 Slobodný vysielač B.Bystrica Ekonomická situácia Slovensko 2020: „…no comment!…“ …no comment…  ,