Bol som veľmi nemilo prekvapený, keď som sa na odporúčanie známeho pozrel do googlu a „vygúglil“ si vlastné meno a priezvisko. V prvej chvíli pohoda, mám tam foto, dátum narodenia, ale ale, čo tá príslušnosť k strane? Potom som pochopil, prečo ma niektorí susedia prestali zdraviť a prichádzajú mi zamietavé odpovede z inzerátov na Profesii, kam posielam prihlášky do zamestnania. Google zo mňa urobil exkluzívneho „nácka“ a to zmanipulovaním mojej osobnej fotografie z C/V s údajom o dátume narodenia a nepravdivým údajom o členstve v strane. Spojením troch informácii vyvoláva vyhľadávač Google o „entite“ Peter Zajac-Vanka (čierna košeľa – fúzky pod nosom- údaj o členstve v strane Kotlebovci – ĽSNS – dokonalý obraz pre náhodného návštevníka googlu, ak si chce „entitu“ preveriť napríklad pri výberovom konaní do zamestnania…“Smie to vôbec Google bez vedomia „entity“ takto urobiť? Peter Zajac-Vanka

Protest a otázka ako sa môžem brániť?

Sanozrejme som zaprotestoval a podal spätnú vázbu. Celú korešpondenciu s Googlom som slovne rozviedol v relácii Autorské zápisky 04 v Slobodnom vysielači Banská Bystrica. link https://hearthis.at/slobodnyvysielac/autorske-zapisky-04-2020-09-24/

a tu uvádzam ešte, že Google má povinnosť s Vami uzavrieť Zmluvu a vy musíte súhlasiť s tým, čo o vás uverejnia. V mojom prípade k žiadnej zmluve a súhlasu nedošlo a vyhľadávač Google, hrajúci sa na verejnú sociálnu sieť, porušil moje osobné práva dané zo zákona o GDPR

Toto nájdete malými písmenami na spodku každej stránky google, ale v tomto prípade žiadna dohoda nebola.

https://policies.google.com/terms?hl=sk&fg=1

Spracúvanie žiadostí o vaše údaje

Rešpektujeme súkromie a zabezpečenie vašich údajov a podľa toho aj reagujeme na žiadosti o ich sprístupnenie. Keď dostaneme žiadosti o sprístupnenie údajov, náš tím ich skontroluje, aby zaistil, že vyhovujú právnym podmienkam a pravidlám pre sprístupnenie údajov spoločnosti Google. Google Ireland Limited používa a sprístupňuje údaje vrátane komunikácie v súlade so zákonmi Írska a zákonmi EÚ platnými v Írsku. Viac o žiadostiach o sprístupnenie údajov, ktoré Google dostáva z celého sveta, a o tom, ako na ne reagujeme, sa dozviete v službe Informácie o transparentnosti a pravidlách ochrany súkromia.

Riešenie sporov, rozhodné právo a súdy

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.

Ak vy alebo vaša organizácia sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo Švajčiarsku, tieto podmienky a váš vzťah so spoločnosťou Google na základe týchto podmienok a doplňujúcich podmienok konkrétnych služieb sa riadia zákonmi krajiny vášho bydliska a môžete zahájiť právne spory na miestnych súdoch.

To čo spáchal vyhľadávač Google v entite „Peter Zajac-Vanka“ zrejme svojvoľne pácha v mnohých prípadoch mien, ktoré sa nejako „politicky“ ľuďom v googli nepáčia. Preverte si preto v googli svoje meno a vyhnite sa prekvapeniam.

Ak google neodstráni do 28.9.2020 chybu a nevymaže celý údaj – osobný údaj „entity“ Peter Zajac-Vanka, pokračovanie pôjde súdnou cestou.

Img.Peter Zajac-Vanka,26.9.2020