A zatiaľ čo sa 14.októbra odohrávala bombastická prezentácia vlády SR o štátnom rozpočte 2021 a verejnom rozpočte 2021-2023, potme si húdli vo vláde a pripravovali zadĺženie Slovenska Zmluvou o pôžičke SR s Medzinárodným menovým fondom na miliardu 560 miliónov Eur…a možno aj na dvojnásobok „ak sa to rýchlo podpíše“…

Slovenský parlament, vláda SR a celá úradnícka ministerská obec chcú v skrátenom konaní odsúhlasiť pôžičku SR s Medzinárodným menovým fondom do 19. októbra 2020. Z internetu to došlo “na stôl” 15. 10. 2020

FW: 134 PPK MF SR: Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom

„Ministerstvo financií SR predložilo žiadosť o skrátenie schvaľovania k materiálu „Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom“.

„Vaše stanoviská k skráteniu konania zasielajte, prosím, v termíne do 15. októbra 2020 do 13.00 hod. Prosím o dodržanie stanoveného termínu.“ Dá sa teda predpokladať, že o tomto zámere a konaní vlády SR už vie široká úradnícka obec a dnes 19.októbra už išli schválené a podpísané dokumenty späť do vlády SR a už sa spracúva postup ako to má koalícia s počtom svojich poslancov – zákonodárcov „potichu“ odklepnúť v nejakom tom bezvýznamnom „bodíku“ rokovania parlamentu. Veď v utorok 20.októbra budú zas lietať emócie okolo potratov a už nanovo okolo celoplošného testovania na Kovid-19 a takýto „bezvýznamný bod“ sa schváli nejako tak narýchlo, tesne pred prestávkou, „aby sa aspoň niečo už odsúhlasilo“…

„Tak takto…?!“

Nie, v rovnomennej relácii na tv TA3 sa takúto správu nedozviete. Tam majú teraz plné ústa covidu, druhej vlny pandémie, poprípade štátneho rozpočtu „záchrany a pravdy“ na rok 2021, ktorý predstavil verejnosti minister financií SR, či okolo nejasného Plánu obnovy Slovenska…Dnes ešte navyše téma celoplošné testovanie na Covid-19 burcuje médiami. Táto zvesť o pôžičke z MMF služobne koluje po mailoch a po internete.

Lenže človek sa už potom nečuduje, že politici sú takí pokojní, žiadne zúfalé trhanie si vlasov nad ekonomickou situáciou, minister hospodárstva SR sa fackoval cez sociálne siete s premiérom vlády, vládne tu taká pohoda – a nik nepovie pravdu, čiže sú to “potmehúdi”. Hudú si to potme a tajne…

…pravdu o tom, že sa tajne rokuje o prijatí pôžičky z Medzinárodného menového fondu. A to rýchlo, v skrátenom legislatívnom konaní. Ale čušia i v Hlase i Smere, a – čo na to Ľudová strana Naše Slovensko?

A ako to, že to na tlačovej besede pred TV kamerami neoznámili tí štyria “maskovaní” vysokí funkcionári vlády, ktorí tak dojemne šírili zvesti o tom, že si povieme pravdu o škrtaní štátneho rozpočtu 2021 a že to bude minimalizovaný “rozpočet záchrany”?

S pôžičkou z MMF máme predsa negatívne skúsenosti ešte z roku 1991

Dňa 31. 7. 1991 ČSFR podpísala vo Washingtone so Svetovou bankou zmluvu o pôžičke 450 miliárd USD „na podporu štrukturálnych zmien v čs. ekonomike… v tom roku 1991 boli tri devalvácie a americký dolár „zdražil“ z 13 na 28 Kčs. Prepočítajte si tie závratné sumy, ktoré však už nemohli byť uplatnené na „reštrukturalizáciu čs. ekonomiky“, pretože sme sa o 17 mesiacov oddelili. Kam tie peniaze zmizli? Kto si ich vytuneloval? Kto na nich zbohatol? A sám Klaus vtedy podriadil čs. ekonomiku diktátu tzv. Washingtonského konsenzu, čo vpašoval do svojej neoliberálne orientovanej „šokovej terapie“. Koľko peňazí a za akých podmienok si to ideme schváliť? Vie to niekto vypátrať?

Tá pôžička položila základ zadlženia aj mladej Slovenskej republiky, pretože dlh voči MMF sme si pri „rozchode“ takzvane „pobratsky“ rozdelili. A nesplatili sme tieto vytunelované peniaze dodnes. Načo nám treba ďalšie obrovské zadlženie, ak už dnes je republika zaťažená sumou 54,5 miliardy eur a slovenské zlato je zadržiavané mimo Európskej únie v Bank of England? O akú vysokú sumu ide?

Je to teda posledný úder smerom k totálnemu kolonizovaniu Slovenska?

článok vyšiel už na webstránke Slovenská Iskra dňa 15.10.2020   link   https://www.slovenskaiskra.sk/potme-hudi/