Pandémia koronavírusu už má a bude mať za následok zmeny, ktoré nik nečakal a ktoré by sa nepresadili donedávna ani politickým prevratom alebo násilnou vojenskou silou.Štáty pod tlakom života ohrozujúceho nebezpečenstva  z pandémie Covid-19 prijímajú opatrenia tak drastické a tak „protitrhové“ aj „protidemokratické“, že budúci vykladači histórie budú mať plnú hlavu toho, ako to všetko zdôvodniť. Pritom dôvod je vysoko zreteľný a – chvalabohu – morálne odôvodnený:

„TU UŽ IDE O ŽIVOTY!“

A teda nie o jeden ľudský život, tu ide o zdravie celých národov, spoločenstiev, ba možno i o prežitie národov a ľudstva samého. Nepredpokladajme, že by sa inak boli udiali tie razantné zásahy do života plne rozvinutej trhovej globálnej ekonomiky a do občianskych až ľudských práv v každej krajine sveta.

Charakteristika paradigmy 2020

Paradigma 2020 sa dá zadefinovať týmito kritériami ochrany zdravia a života občanov:

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE  (HC – HEALTHCARE)

Vyjadrené investovaním a vynakladaním finančných a materiálnych prostriedkov pre odvrátenie smrti a zachovanie zdravia obyvateľstva 

ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEHO UDRŽANIA A ROZVOJA  KRAJINY (WSS –WORK SOCIAL SECURITY)

Vyjadrené schopnosťou krajiny mobilizovať finančné, materiálové a organizačné zdroje pre zachovanie sociálneho statusu obyvateľstva štátu

OCHRANA KRAJINY PRED NEBEZPEČÍM (TDP THREAD DEFENCY PROTECTION)

Preto karanténne opatrenia, uzatváranie hraníc národných štátov, nasadení vojaci, policajti, záchranárske zbory, vyhlasovanie stavu núdze až výnimočného stavu v krajine, zákaz voľného pohybu obyvateľov kvôli masovému nakazeniu sa

VZDELÁVANIE ( EDUCATION)

Vyjadrené schopnosťou všetkým dištančnými formami, najmä virtuálne cez IT a mobilmi, zabezpečiť denné vyučovanie škôl, zaúčanie v pracovných pozíciách, práca na diaľku atď.

Vieme si vôbec  predstaviť, že by niekto v decembri 2019 požadoval vo vláde SR a v parlamente mimoriadne finančné zdroje na tieto štyri dnes základné a zásadné okruhy činností?

Zmena paradigmy prišla náhle a rýchlo

Nečakane nastala zmena paradigmy. Zmena náhľadu na život a zmýšľania o spoločnosti nastala doslova z večera do rána, záviselo to od rýchlosti a rozsahu ohrozenia životov v danom štáte. V januári sa týkala iba Číny, vo februári už Talianska. V marci už celej Európy, ba sveta.

Vie si niekto predstaviť ešte v decembri 2019, že by politici vystupovali s rúškami na tvári, že by povedzme slovenský parlament zasadal celý zahalený v rúškach a prisahal na Ústavu SR v rukaviciach? Že televízni redaktori by uvádzali hostí s rúškami a že by sa ľudia všade vonku pohybovali v rúškach a – mali STRACH?

Čo sa muselo stať, aby takáto prudká zmena paradigmy, teda náhľadu na ekonomický život planéty, nastal obrazne povedané z hodiny na hodinu? ( Vlastne počas marca 2020?). Aký STRACH to spôsobil? Boli to informácie o zamorených uliciach, o stovkách rakví v Taliansku, o tisíckach nakazených, čo pribúdali zo dňa na deň.

Dnes sa ešte nevie. Ešte nevieme posúdiť, či to je príliš mediálna celosvetová manipulácia, či mala viesť k novým poriadkom. Nastalo však niečo nečakané:

Riadenia ekonomiky a spoločnosti v krajinách sa ujali vlády jednotlivých národných štátov

Áno, tieto drastické, ale národy zachraňujúce kroky neurobili ani Svetová banka, ani Medzinárodný menový fond, ani Európska centrálna banka či NATO či G7, rozhodne nie „Brusel“, teda Európska Únia ústami svojich reprezentantov – komisárov.  Tí boli v prvých dňoch krízy z pandémie schopní akurát tak skrátiť svoje zasadanie, presunúť ich na neskôr a vlastne „virtualizovať“ svoje kontakty (áno, báli sa o svoje zdravie, hrdinovia Euroatlantickej civilizácie). Dokonca prvé ohlasy ústami „vrchnej komisárky“ boli veľmi kritické k činom národných vlád…veď „taká drzosť, narušiť hlavnú ľudskú slobodu –slobodu voľného pohybu osôb v EÚ“… Velmi rýchlo a do 24 hodín dokázali na vzniklú situáciu zareagovať len vlády národných štátov. Inštitúcie Európskej Únie, ale aj administratíva USA a medzinárodné organizácie „meškali“ a prakticky tým zlyhali v očiach svetovej verejnosti.

Nová paradigma 2020

Prvoradé je prežitie ľudskej spoločnosti. Prvoradý je život a zdravie občana.

Tak takéto humanistické hodnoty v ekonomike, donedávna by boli považované za „bludy“, ktoré mohli hlásať najmä v európskej a euroatlantickej civilizácii kazatelia rôznych sekt, humanisti bez masovej podpory a „konšpirátori“ mimo masmediálneho mainstreamu, pričom ich počúvanosť bola na okraji záujmu verejnosti: Ale dnes túto paradigmu oficiálne zverejňujú vlády pri zdôvodňovaní drastických opatrení v každej krajine. A to je dobrý obrat.

Možno teoretický základ Paradigmy 2020, o ktorom sa ani nevedelo

Vládne opatrenia ovplyvňujú ekonomický dopyt v štáte!

Ale aj vláda SR má možnosť – veď si to v marci odskúšala – určovať a rozhodovať o opatreniach, ktoré  predsa  OVPLYVŃUJÚ EKONOMICKÝ DOPYT.

A ovplyvňovať ekonomický dopyt, to znamená riadiť trh, riadiť národnú ekonomiku, dnes dokonca využitím tých štyroch nových makroekonomických ukazovateľov a dosahovať tak rozhýbanie hospodárstva Slovenska, teda ekonomiky na národnej úrovni a tým, že ak budú ekonomické aktivity tak dobré, nič im nebude brániť   po uspokojení domáceho dopytu expandovať exportom von do zahraničia. 

A toto všetko už raz bolo teoreticky spracované a analyzované v ekonomickej učebnici Ekonomika po kapitalizme –v kapitole2.Iné makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele 2.4.Ako ovlyvniť štruktúru dopytu, str.47-49., kniha vyd.2017 ISBN 978-80-89726-99-8, ako autor sem uvoľňujem citáciu z učebnice:

Ak vieme spoločensky nielen kontrolovať, ale aj riadiť investície, čo bude brániť v ére po kapitalizme, teda v ekonomickej demokracii, aby nové makroekonomické kritériá boli definované v súlade so zadaním požadovanej štruktúry „dopytu“, ktorý bude vyvolávať presne cielenú a požadovanú „spotrebu“ finančných zdrojov (chápané v zmysle ekonómie) , kde ani rast nebude prekážkou a dosiahne sa tým predovšetkým celospoločenský rozvoj?

 Ak sme spomínali že nové makroekonomické kritérium môže byť definované ako hrubé národné šťastie  (HNŠ) alebo  blahobyt obyvateľstva (napr.WFC = welfare of citizens),potom by sme mali štrukturovaný ekonomický dopyt vyhodnotiť ekonometriou a zadefinovať ich na tieto nasledovné makroekonomické ukazovatele orientované na človeka, teda v zmysle najvyššieho humánneho princípu existencie človeka od narodenia po úmrtie:

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE  HC – HEALTHCARE

-na komplexnú a bezplatnú zdravotnícku starostlivosť obyvateľstva od narodenia až po úmrtie ( healthcare of citizens) 

VZDELÁVANIE EC -EDUCATION

– na komplexné bezplatné a celoživotné vzdelávanie od prvých vnemov v predškolských zariadeniach (teda jasličkách a škôlkach) cez povinné školské vzdelanie a otvorené vysokoškolské verejné  až po celoživotné vzdelávanie (education of citizens)

ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEHO ROZVOJA POMOCOU POSKYTNUTIA PRÁCE WSG –WORK SOCIAL SECURITY

– na trvalé a garantované zabezpečenie práce, základných sociálnych istôt občana a verejnú bezpečnosť (work and social security garancy)

OCHRANA PRED NEBEZPEČÍM TDP – PROTECTION

– ako aj na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred hrozbami a nebezpečiami  a prípadnú likvidáciu následkov klimatických či ekologických katastrof  (ochrana pred devastáciou= threat and devastation protection)

eliminuje sa tým živelný rast nekontrolovateľného konzumu turbovaného neustále gradovanou reklamou, ktorá má jediný cieľ – tŕžiť čo najviac, áno eliminuje sa tým neviditeľná a živelná ruka trhu.

Namiesto tak definovaného ekonomického rastu vyvolaného znásobovaním výroby a spotreby sa definuje rozvoj zameraný na humanizáciu a udržanie potrieb ľudskej spoločnosti a spolužitia v životnom prostredí

V kapitole 2. knihy str.47-49 sú tie kritériá uvedené, obálka knihy bola tvorená v roku 2017 grafika znázorňuje sútredené kruhy, kto mohol tušiť, že graf.znak pre „biohazard“ bude obdobný?

Tak toto bol autorský článok Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska 29.3.2020, uverejnený vo vypnutej webstránke v 08/2020

Nová paradigma na Slovensku sa rodí v chaose a zmätku

Súčasným problémom slovenskej spoločnosti v roku 2020 je iba politická reprezentácia vlády SR a zákonodárneho zboru SR, teda Národnej rady Slovenskej republiky. Zatiaľ čo odchádzajúci premiér SR v marci 2020 zareagoval správne a rázne pri prvých známkach, že pandémia preskakuje na Slovensko a korektne odovzdal vládu novozvoleným predstaviteľom,  nová vláda SR ako keby si chcela „uzurpovať“ mocensky „boj proti hnusobe“, ako to pomenoval sám premiér a nepripustí žiadnu politickú polemiku. Našťastie boli noví predstavitelia vlády SR sami tak vyľakaní, že nezrušili opatrenia „starej odchádzajúcej vlády“. Dopadli by sme ako v Británii, v tom lepšom prípade.

Lenže v tej súčasnej vláde je prevaha liberálov, pravičiarov, populistických ľudovcov, ktorí sa príznačne pomenovali politicky, že sú „obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti“ a že sú „za ľudí“, že vyznávajú „slobodu a solidaritu“ a že „sme rodina“, takže až neadekvátne opatrenia a až mocenské manévre s obyvateľstvom (dobrovoľná povinnosť testovania, zneužívanie núdzového stavu, nevyjasnené hromadné nákupy a neadekvátne tlačové konferencie k situácii obyvateľstva)  odhalili ich neschopnosť riadiť sa novou paradigmou sveta: Navyše, v hospodárskej oblasti a pri riešení krízovej ekonomickej situácie spôsobenej dopadom pandémie na Slovensko sa správajú ako liberálni fanatici vidiaci „svet 2035“ ale nereagujúci na to, že treba riešiť pandemický impakt teraz hneď a tu na Slovensku v mnohých vnútorných hospodárskych oblastiach Slovenska.

Je namieste obávať sa, že potenciálne demonštrácie a nepokoje obyvateľstva vyvolané nespokojnosťou s totalitárnym tlakom vlády SR, budú odkláňané proti pandemickým opatreniam (nosenie rúška, obmedzenie pohybu a kontaktu ľudí) viac ako proti samotnej vláde a politickým predstaviteľom štyroch koaličných strán.

marcové „vytešovačky“ vlády premiéra Matoviča

Jednoducho, nová paradigma spoločnosti sa ako vždy u nás rodí v zmätkoch, chaose a politických kŕčoch. Nie sme práve najmúdrejší národ, my tu na Slovensku.

Pôvodne Spracoval a zapísal Ing.Peter Zajac-Vanka, 29.3.2020, Bratislava

Doplnené 13.11.2020