Vysielanie Klubu národohospodárov Slovenska v poslednej relácii z 18.02.2021. Relácia bola iba 60 minútová a bola odpoveďou na ten článok Varúj!…lavína. Zverejnené 19.02.2021 Ing.Peter Zajac-Vanka

Počkať kým sa lavína zastaví… mať pevnú základňu  preto, aby sme ustáli tie víry v lavíne a tú turbulenciu v hospodárstve a v sociálnej oblasti.

Relácia na Slobodnom vysielači Banská Bystrica od redaktora Ing.Petra Zajaca-Vanku, predsedu Spolku národohospodárov Slovenska trvala niečo viac ako 60 minút a bola vysielaná na pravé poludnie vo štvrtok 18.februára 2021. Sem ju zadávame formou linku na reláciu z Archívu SVBB v plnom zvukovom zázname i s hudobnou réžiou a zvukom. Doba je zlá a preto je potrebné veci národohospodárske šíriť všetkými kanálmi.

link https://hearthis.at/slobodnyvysielac/set/klub-nrodohospodrov-slovenska/

V relácii okrem čiastočne doplneného materiálu z textu už tu zverejneného článku budú odpovede na otázky, prečo je dnes pre hospodárov razenia národohospodárskeho potrebné „držať sa v úzadí“ a stáť na pevnej zemi, tvoriť základňu o ktorú sa po úplnom zosypaní lavíny a ustálení prachu z nej bude možné oprieť pre skutočnú obnovu ekonomiky Slovenska, na zorganizovanie kľúčového hospodárskeho systému a usporiadanie sociálnych a ekonomických i výrobno-organizačných dejov a činností v post-kovidovej Slovenskej republike bez ohľadu na geopolitiku a politické mocenské pozadie, ktoré začne po kovide riadiť Slovensko.

V časti textu bola zmienka, že tak činili národohospodári počas vojny, Dr.Imrich Karvaš a Dr.Peter Zaťko a ďalší, ktorí i v podmienkach štatária Slovenského štátu v rokoch 1943-1944 pracovali v prospech Slovenska. Dnes už máme obete i medzi nami, zomrel Miroslav Jurčo, analytik a kritik tokov čiernych peňazí, kritik skutočnosti, že EÚ „nevidí“ že „purpurové rieky financií“ tečú v len ročnej hodnote 851 miliárd Eur nekontrolovane a nepovšimnute, ba naopak s „požehnaním“ v legislatíve EÚ a sama EÚ „ponúka záchranu“ plánu obnovy v úbohej výške 750 miliárd Eur na SEDEM rokov všetkým členským krajinám. Česť jeho pamiatke a pravde.

Máme tu neskutočne „ututlanú“ zmienku a zvuk z relácie TA3 o tom, že v Martine na polícii sa sami prihlásili prví ilegálni imigranti, ktorých cieľová krajina je: Slovensko. A to v situácii, keď máme vyhlásený vládou núdzový stav, je zákaz bezdôvodného vychádzania pre vlastné obyvateľstvo, státisíce občanov Slovenska už stratili prácu a tu hľadajú imigranti prácu. Ako vlastne máme zabezpečené hranice Slovenskej republiky, ak sa imigranti dostali až tristo kilometrov do vnútrozemia a sami sa prihlásili? Koľko imigrantov prichádza na Slovensko?

Je tu správa o úplne zanedbanom poľnohospodárstve Slovenska a o zničenej výrobe potravín na Slovensku. Zatiaľ čo vláda Českej republiky už dala pokyn na nákup potravín do štátnych hmotných rezerv, vláda SR nakupuje do štátnych hmotných rezerv paličky do nosa a rúška na tvár.

Národohospodári kladú nepríjemné otázky:

A koľko vlastne máme potravín – nedotknuteľných zásob, na skladoch v štátnych hmotných rezervách SR?

A vieme my koľko vlastne potravín si vieme dorobiť dnes na Slovensku bez importu my sami v SR?

Vieme, koľko máme múky, koľko zrna pekárenského typu, koľko teda pšenice raži ovsa a iných, koľko máme kukurice a strukovín a koľko toho všetkého dorábame ročne?

Vieme, koľko máme v tonách v chove hovädzieho dobytku, prasiat, hydiny, zveriny? Vieme koľko vajíčok a mliečnych surovín /teda i syra a bryndze?) 

Vieme ako je to s tohtoročným zakladaním úrody? Koľko ozimín, ba koľko hektárov sa pripravuje na osev, aké sa očakávajú hektárové výnosy na Slovensku, koľko ton zeleniny a na akých plochách sa má v roku 2021 vyprodukovať? A koľko máme pripravených jatočných kusov dobytka, prasiat, hydiny, zveriny, či ako je založený chov hovädzieho dobytka, prasníc, kurčiat, …?

A ako máme pripravené ovocinárstvo? Vinohradníctvo?

O čo sa stará minister pôdohospodárstva ak rieši dotácie? A nerieši výrobu potravín a prvovýrobnú produkciu v poľnohospodárstve?