Odznelo na internetovom audiovysielaní v Slobodnom vysielači B.Bystrica: Názov relácie „Kolonia Slovakia april 2021“ relácia Klubu národohospodárov Slovenska č.92 z 13.05.2021 Link: https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-92-2021-05-13/ Pár slov v texte ešte naviac

Metropola kolónie a jej periférie

Už je to tak: Donedávna sme iba varovali, dnes otrasene zisťujeme, že sme hospodárskou kolóniou. Navyše, my si ani nevieme presne určiť, KOHO sme kolóniou. Aj preto tu nevzniká žiadny odpor voči kolonizátorom. Pretože sme zmätení: Nemáme jasného vykorisťovateľa a analyzovať situáciu podľa vlastníctva, koho sme kolóniou, je tiež ťažké. Pretože čo hospodárske odvetvie, to iná krajina, často ide iba o neidentifikovateľných majiteľov našej vlasti.

Bývalo dobrým vodidlom, že kolónia „vedela“, kto ju kolonizoval. Vedela to, kto si ju podrobil vojensky, kto ťaží jej bohatstvo a kam plynie bohatstvo vyťažené z kolónie. Prípadne kolonizátori prevzali ochranu kolónie pred inými kolonizátormi do svojho záväzku. Vždy tu bola bohatá a vyspelá (najmä vojensky) koloniálna METROPOLA, ku ktorej sa dali dokonca adresovať ponosy na miestodržiteľov (gubernátorov) a kam posielali prisluhovači kolónie svoje deti študovať. Ako Čína v období po ópiových vojnách a pri zrode Hongkongu. Koloniálne periférie boli pritom častokrát ľudnatejšie a rozsiahlejšie ako koloniálna metropola. Viď Britské Impérium, ktoré pre svoje kolónie dokonca vytvorilo British Commonwealth ( v preklade Spoločné britské bohatstvo). Áno, tam patrili kedysi aj Severná Amerika (ešte pred bostonským „čajovým večierkom“ keď prebehla vzbura amerických patriotov, tam patrili i Kanada, ale i Austrália, kam sa vyvážali doživotne odsúdení trestanci). Aj európske metropole mali svoje periférie, prevažne v Afrike, Latinskej Amerike i Ázii. Metropola Holandsko, metropola Belgicko a neslávne známa kolónia Belgické Kongo, aj metropola Nemecko, aj metropola Francúzsko, ba aj chudobné Taliansko malo svoju africkú kolóniu zvanú Habeš…ale pozor, štáty strednej Európy ani po osamostatnení sa v 20.storočí nevytvárali kolónie. Budovali si svoju prosperitu vlastnými rukami.

A tak je prinajlepšom čudné, že dnes, v ére slobody a demokracie v rámci Európskej Únie sa nám vnucuje, aby sme mali zlé svedomie a „odčinili hriechy kolonizátorov“ povedzme poskytovaním pomoci Afrike, otváraním hraníc imigrantom a umožňovaním nelegálnej imigrácie z ázijských a afrických krajín, asi aby si ako Európania „zmyli svoju koloniálnu vinu“ minulosti… lenže my sme to nerobili!

Koho kolóniou sme my? Asi sme kolóniou globálnych síl

Podľa stupňa „integrácie“ vo vojenskej oblasti by sme mali byť kolóniou NATO (Severoatlantickej aliancie). Ale chýba tu výrazná metropola. Žeby štáb NATO? Brusel? Podľa stupňa ekonomického podriaďovania štátov sme kolóniou Európskej Únie. Tá má administratívno-byrokratickú metropolu Brusel. Ale podľa toho, kto vlastní banky a rozhoduje o investovaní v našej kolonizovanej vlasti, je veľmi ťažké prisúdiť niekomu titul metropoly. Ono sú to, ako hovorí profesor Peter Staněk, už často tie lode v medzinárodných vodách, čo ovládajú informačné technológie, prenos a zber dát a „držia“ kapitál v elektronickej virtuálnej podobe. Áno, uživil by sa tu nový „James Bond 007“, ktorý by ich odhaľoval a likvidoval. Nakoniec, cudzí kapitál na Slovensku má aj svoj „domicil“ a nielen v daňových rajoch, aj v konkrétnych krajinách Európskej Únie, aj v USA, v Kanade, v Číne, v Južnej Kórei, atakďalej…vyberte si svojho miestneho kolonizátora. Ťažko potom sa ujednotiť na tom, proti komu vlastne bojovať o hospodársku nezávislosť: Globálne sily, to je dnes pojem ako dlhé roky pestovaný pojem imperializmus či oproti tomu komunizmus. Nemá konkrétneho nositeľa, iba mocní tohto sveta si pre seba určia, koho zlikvidovať, kto je nositeľom toho pojmu…a tak sme pasívni: Necháme sa ovládať, necháme vyvážať u nás vyrobené bohatstvo preč do rúk svojich kolonizátorov, ktorých ani nepoznáme…

Analýza pojmu KOLÓNIA

V slovníkoch a na wikipedii poriadne nenájdete ten pojem. Ani v ponovembrovej literatúre faktu sa už nevyskytuje. Je to zaujímavé „vymazávanie skutočnosti“, či falšovanie minulosti. Ako keby sa celý ten povojnový rozpad koloniálnej sústavy vo svete neodohral a všade ide iba o boj za slobodu a demokraciu.

Ešte si však pamätám zo strednej školy a potom i z Vysokej školy ekonomickej, aké sú charakteristiky Kolónie:

I. Nerastné bohatstvo sa z jej územia ťaží a vyváža, zarábajú na tom kolonizátori. Poprípade sa ťaží a spracúva namieste, ale tie fabriky vlastnia kolonizátori. Nič z toho štát nemá. Aj keď má vlastnú bábkovú vládu.

II. Obyvatelia kolónie nemajú z ťažby a bohatstva vyvezeného z kolónie nič.

III. Z domácich prisluhovačov sa v kolónii vytvorí vrstva korupčných boháčov. Ostatní obyvatelia kolónie sú nimi zbedačovaní.

IV. Kolónia býva dobre vojensky chránená koloniálnou metropolou zvonka a represívnymi policajnými i vojenskými silami zvnútra.

V. Mladé generácie obyvateľov kolónie udržiavané v nevedomosti, ovplyvňovanie ich názoru v misijných kristianizačných centrách ( nemožno sa vzoprieť osudu) a výber, čiže selekcia tých najtalentovanejších do škôl v materskej centrále kolonizátorov ako budúcich miestnych gubernátorov.

Nie je to dobrý životný pocit, na sklonku veku zistiť, že sme sa ocitli v kolónii. Občas sme tu o tom pindali na Klube, občas si to mailujeme, a odrazu to hovoria i predstavitelia opozičných politických síl a občas to už prenikne i do nezávislých médií. Nie, neradujem sa, i keď nejaké to autorstvo tohto názoru,že sme sa stali kolóniou, si môžem pripísať ešte z roku 2014…čo je inak veľmi veľmi smutné,…je to už sedem rokov.

Kolónia Slovakia 2021

Veľmi stručne si to pozrime s upriamením sa na slovenské reálie:

I. Nerastné bohatstvo sa vyváža z územia Slovenska (napríklad zlato, guľatina, suroviny) a zarábajú na ňom PROSPEKTORI – kolonizátori. My ich ešte ani len nevnímame ako kolonizátorov, pretože verchuška ich poctila menom „zahraniční investori“. Cudzí investori poprípade ťažia a spracúvajú suroviny namieste, „ťažia“ hlavne lacnú pracovnú živú silu, ale tie fabriky vlastnia kolonizátori. Zisky odchádzajú zo Slovenskej republiky.

viď:

Prameň: Napalete.sk 22.05.2021 : Blaha: Kaufland zdiera kenské ženy i slovenské predavačky. Tržby reťazca sú pritom vyššie ako HDP celej SR link https://www.napalete.sk/blaha-kaufland-zdiera-kenske-zeny-i-slovenske-predavacky-trzby-retazca-su-pritom-vyssie-ako-hdp-celej-sr/

,… Ruže dovážajú z africkej Kene, kde platia zúboženým kenským ženám 100 dolárov mesačne….

…Tieto úbohé africké ženy z toho nedokážu zaplatiť ani nájom, ani starostlivosť o svoje deti – nič. Zadlžujú sa a živoria….

“A teraz to najlepšie. Kaufland je nadnárodný reťazec vo vlastníctve nemeckého Schwarz Gruppe, ktorého tržby predstavujú 130 miliárd eur ročne. Pre porovnanie – celý ročný hrubý domáci produkt Slovenskej republiky predstavuje necelých 105 miliárd eur…. slovenská predavačka v Kauflande zarobí približne 800 eur v hrubom mesačne…. !

II. Napriek toľkému vyvezenému a vyrobenému bohatstvu v hmote, nerastnom bohatstve, tovaroch, ale i v službách, štátny rozpočet SR z toho nemá nič a pracujúci obyvatelia krajiny majú minimálny príjem, iba toľko aby to stačilo na jednoduchú reprodukciu „otrokov“, pardon, lacnej kolonizovanej pracovnej sily. A často žijú už dlho na dlh, Slovensko patrí do najrýchlejšie sa individuálne zadlžujúce spoločenstvá.

z článku profesora J.Husára tabuľka poukazujúca už vtedy na nezrovnalosti v platoch a dôchodkoch

III. Pre udržanie zmieru a utopenie akejkoľvek vzbury obyvateľstva sa vytvorila z domácich prisluhovačov vrstva korupčných boháčov,  ktorá žije tak trochu internacionálne a už sa ani nepovažuje za občanov SR, ale za „občanov Európskej Únie“, našu vlasť volajú „táto-krajinou“, vlastné bohatstvo investujú po svete (hausy mimo kolónie) a na to udržanie zmieru a likvidáciu akéhokoľvek odporu používajú dobre platené profesionálne represívne sily – políciu, armádu. Vytvoril sa systém tajných bezpečnostných služieb, ktoré akýkoľvek, aj intelektuálny odpor, potláčajú a čo prenikne predsa len „na verejnosť“, je trestané izoláciou, Ak kedysi slúžili kresťanizačné misie na „výchovu“ obyvateľov kolónií, dnes tomu dobre slúžia verejné masovokomunikačné prostriedky, kultúra a oficiálna politika režimu. Pod pláštikom „boja proti korupcii“ sa zatvára, likvidujú sa odporcovia režimu a občanov SR zastrašujú. Kauzy ako Lučanský a zatýkanie i kolúzne väzby dovtedy špičiek justície a štátnych orgánov vedú k vystrašeniu odbornej verejnosti a k poslušnosti ľudí v štátnej správe.

viď:

E. KALIŇÁK: PAPALÁŠI NA MINISTERSTVÁCH UDELILI SVOJIM ĽUĎOM ZA KRÁTKY ČAS OBROVSKÉ ODMENY 14.04.2021 link: https://hitky.sk/erik-kalinak-zverejnil-sokujuce-udaje-toto-je-plat-s-odmenou-pre/ (tu boli aj obrázky kto koľko zarobil v 2020) a aj linkhttps://davdva.sk/e-kalinak-papalasi-na-ministerstvach-udelili-svojim-ludom-za-kratky-cas-obrovske-odemy/

viď:

IV. Kolónia býva dobre vojensky chránená proti iným, umelo sa vytvára potenciálne vojenské nebezpečenstvo, preto je spoločnosť nútená investovať dve percentá z hrubého domáceho prouktu na vyzbrojovanie a udržiavanie profesionálnej armády SR. Už nie je želateľná ani vojenská prezenčná služba občanov, pretože sa vylučuje možnosť, aby občania vedeli narábať so zbraňami a ovládali vojenskú techniku. Dôvod sa našiel – šetrenie financií a mierumilovnosť. Prečo to však neplatí pre financovanie profesionálnej armády? Integrácia armády SR do NATO znamená, že štátny rozpočet „dá zarobiť“ peniaze priemuslu v iných krajinách a keďže sú dôvody pre prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku, je udržiavanie napätia a nejaké tie vojenské šarvátky na hraniciach EÚ s inými krajinami tak medializovaná ( dobre to odpútava pozornosť od domácich problémov a vyvoláva ten pocit „ohrozenia vlasti“)….vojaci však v skutočnosti chránia predovšetkým VLASTNÍCTVO KOLONIZÁTOROV .

Tu by sa dalo uviesť množstvo informácií a článkov, ktoré predsa len preniknú i v mainstreame:

Z prameňa

Na týždeň sa opäť budú presúvať cudzie vojská cez naše územie, tentokrát aj na cvičenie DEFENDER 2021        21.05.TASR

https://davdva.sk/na-tyzden-sa-opat-budu-presuvat-cudzie-vojska-cez-nase-uzemie-tentokrat-aj-na-cvicenie-defender-2021/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=na-tyzden-sa-opat-budu-presuvat-cudzie-vojska-cez-nase-uzemie-tentokrat-aj-na-cvicenie-defender-2021

K TOMU * link:https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/587675-ako-slovensko-nakupovalo-stihacky-a-vrtulniky-v-usa/

Ako Slovensko nakupovalo stíhačky a vrtuľníky v USA – správa TASR na Pravde dnes píše Miroslav Čaplovič 13.05.2021

„Prezbrojenie slovenského vojenského letectva sa spája s americkými zbrojárskymi firmami. Platí to v prípade stíhačiek aj helikoptér. Modernizácia vyšla na niekoľko stoviek miliónov eur. Na konci apríla si prví piloti zo Slovenska na výcviku v USA vyskúšali riadenie stíhačky F-16. Prvé dva kusy Black Hawk (v preklade čierny jastrab) zo Spojených štátov sú nasadzované vo vrtuľníkovej letke v Prešove už od augusta 2017. V júli 2018, v auguste 2019 a v januári 2020 k nim pribudli ďalšie, dovedna ich je deväť, ako vyplýva z americko-slovenskej dohody. ….O nákupe deviatich viacúčelových vrtuľníkov Black Hawk informoval na jar 2015 vtedajší minister obrany Martin Glváč (vo vláde Smeru): „Ide o najväčší modernizačný projekt rezortu obrany. Celý proces bol transparentný a cena je vynikajúca.“ Slovensko podpísalo zmluvu, podľa ktorej za helikoptéry zaplatí 261 miliónov dolárov, pričom splátkový kalendár si dohodlo do roku 2024.

USA dali v minulom roku Slovensku ponuku na ďalšiu modernizáciu armády. Ide o kredit 50 miliónov dolárov. Ak slovenská strana zaplatí druhú polovicu tejto sumy, môže si kúpiť vojenskú techniku od nejakého amerického výrobcu za 100 miliónov dolárov.“

V. Mladé generácie obyvateľov kolónie udržiavané v nevedomosti na Slovensku, ovplyvňované hlúpymi masmédiálonymi projektami,  filmami či kultúrou, „masírovanie“ mladých generácií ideológiou neoliberalizmu, opľúvaním vlastnej histórie otcov a dedov, popritom výber, čiže selekcia tých najtalentovanejších do škôl v metropolách kolonizátorov ako budúcich miestnych gubernátorov. Posledný vývoj slovenskej politickej scény skutočne naznačuje, že sa tak už dialo desaťročie minimálne a dnes tvoria vládu i stranícke vedenia mladí selektovaní a vybratí jedinci, úplne odtrhnutí od vlasti a doslova „odnárodnení“.

Viac v relácii

ešte raz link https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-92-2021-05-13/ kde ilustračný obrázok k článku je tvorený kolážou k avízu relácie na Slobodnom vysielači Banská Bystrica

Kolónia Slovakia april 2021

Pokračovanie vo varovných reláciách ako Klub č.73 z 30.júna 2020 Cesta do otroctva a Klub 82 z 23.novembra 2020 „Príprava na kolonizáciu Slovenska?“ A množstva článkov na webstránke Narodohospodari SK, musím to doplniť do archívu kedže to v auguste minulého roku gúgl zmazal…Vývoj kolonizácie ide raketovo dopredu a my sa stávame jeho štatistami vo vlastnej domovine.

Pár slov záverom:

My starší sa predsa nemôžeme tváriť, že je tu so Slovenskom všetko v poriadku. Že síce globálna pandémia urobila svoje, ale že inak, to si len pekne žijeme, integrovaní do Európskej Únie, platíme Eurom, teda v peňaženke máme to isté čo Nemci, Gréci, Taliani, Holanďania… (určite, máme tam to isté? najmä čo do množstva?) My vedomí si vývoja ekonomiky na Slovensku si nemôžeme myslieť, že „teraz sa žije najlepšie“ (lebo už sme z puberty vyrástli a nemáme to mládežnícke nadšenectvo a idiotský optimizmus mládeže).

Sú nás státisíce Na Slovensku sú nás státisíce ľudí, ba až poldruha milióna tých, čo sú dôchodcovia, ale usekli nám ruky a denne nám „kašírujú“ myseľ v masmédiách, ako my za všetko môžeme. Len mi nedáva logiku potom, keď už tridsať rokov žijeme tak nádherne v demokracii a v trhovej – dokonca globalizovanej ekonomike, prečo nám odrazu treba nejaký Plán obnovy a odolnosti Slovenska? Čo sa stalo, že „plán obnovy“? Čo sa to deje, že plán odolnosti? Takže otázka : pripúšťame, že je Slovensko na tom tak zle, že potrebuje OBNOVU? Že spoločnosť a Slovensko nie sú odolné ak potrebujú tie miliardy Eur? Odolné voči čomu? A – V ekonomike? Nie je to dobrý životný pocit, na sklonku veku zistiť, že sme sa ocitli v kolónii.

Čísla ktoré nepustia:

Hodnota len základných investičných výrobných fondov v národnom hospodárstve ČSSR bola k 31.12.1989

 5 biliónov Kčs to je 5 tisíc miliárd Kčs, to bolo 384,6 miliardy USD

Boli NAŠE! Podľa prameňov čo som uvádzal, hodnota investičných zákl.prostriedkov z ČSSR na Slovensku bola cca 1,4 bilióna Kčs, to znamená bratru sto miliárd USD. Vtedy sa ale nedalo národné hospodárstvo ak ľahko identifikovať na české a slovenské.

Prvej dlžoby sa dopustil minister financií Václav Klaus už v 1992, ked na titul čerpania reštrukturalizácia čs.ekonomiky zobral dlh vo výške tristo miliónov USD od MMF

Prvý dlh vo výške 300 miliónov USD v 1993

a do pár mesiacov sa už republika delila…takže Slovensko zdedilo tretinový dlh z toho, asi sto miliónov USD, predtým zadlžené nebolo…a potom to už išlo rýchlo….

DLH Slovenskej republiky bol v roku 2019

Dlh 45 212 108 194 EUR

čo je objemovo výška štátneho rozpočtu na tri roky dopredu…

vtedy sme teda boli zadĺžení sumou 45,2 miliardy EUR

dnes v  roku 2021 je to sum vyše 56 mld Eur

= NESPLATITEĽNÉ! A keďže nevyrábame vo vlastnom vlastníctve výrobných prostriedkov, nemáme ani príjem do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z produkcie a ročne odchádza na dividendách, podieloch na zisku a aj inak suma DVE MILIARDY EUR

pričom v súhrne so všetkými finančnými i nefinančnými hodnotami neoficiálne ročne odčerpajú od nás

dvesto miliárd EUR.

Sme kolónia?

Marián Repa, Pravda Toto je rozpad štátu link:https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/588574-toto-je-rozpad-statu/ a aj takýto článok: link https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/588710-paneboze-kam-sme-sa-to-dostali/ Igor Daniš Pravda:

Panebože, kam sme sa to dostali?

… „Manipuluje niekto s týmto štátom? Koalícia za rok vládnutia ukazuje, že nevie vládnuť, všetko sa jej vymyká z rúk. Štát sa rozkladá v priamom prenose…“

Spracoval Ing.Peter Zajac-Vanka, predseda Spolku národohospodárov Slovenska, dňa 23.mája 2021