Dnes 31.mája roku 2021 sa dožíva profesor ekonómie, inžinier ekonómie, magister ekonómie a kandidát ekonomických vied JAROSLAV HUSÁR krásneho životného jubilea 85 liet.Narodil sa na Malom Peseku na Slovensku dňa 31.mája 1936, do ľudovej školy chodil v Nevericiach v roku 1942 a Meštiansku školu v Želiezovcach a Vyššiu hospodársku školu absolvoval v Nitre.V roku 1960 skončil Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a vstúpil už ako študent do praxe Závodoch ZSMK v Tlmačoch…

Zažil až štyri politické režimy vo svojom živote na Slovensku. Prešiel svet a mal možnosť učiť sa a konfrontovať svoje názory, ako aj ziskavať  vedomosti od uznávaných svetových ekonomických kapacít. Rád sa podelí o vedomosti a rád poskytne konštruktívnu kritiku súčasnému riadeniu slovenskej ekonomiky aj vo svojom veku. Ale nie je vypočutý a ani prijímaný politikmi riadiacimi súčasnú Slovenskú republiku. Napriek tomu stále dôveruje vede o ekonómii a myslí na to, ako slovenské národné hospodárstvo môže a má fungovať. S takou bystrou mysľou, analytickými schopnosťami a vedeckými znalosťami by mohol robiť ministra národného hospodárstva, hlavného ekonóma Slovenskej republiky, alebo aspoň poslanca – ekonomického odborníka na Národnej rade Slovenskej republiky. Namiesto toho je zdesený zo súčasného zosuvu ekonomického a hospodárskeho vývoja Slovenska a zo zvrhlosti, s akou sa vládne garnitúry nevedecky, teda diletantsky, neodborne a arogantne, vrhli sa riadenie slovenskej spoločnosti a hospodárenia v Slovenskej republike.

Jeho osobné listy obdržali už predstavitelia minulých vlád, a aj tej súčasnej vlády, predstavitelia a poslanci Národnej rady SR, dokonca prezident a súčasná prezidentka.

No, v tom lepšom prípade aspoň obdrží ako ohlas mailovú správu s poďakovaním, nič viac. A v čase svojho životného jubilea, keď už štát SR vyznamenáva „kde-akú celebritu“ za zásluhy, možno by bolo už aj urážkou pre profesora ekonómie, aby sa ocitol niekde v radoch vyznamenaných medzi takými súčasnými celebritkami. Ale ono to vyzerá ta, že sa ani nikto nenamáha „uraziť“ osemdesiatpäťročného čiperného jubilanta…veď o ňom ani masmédiá hlavného prúdu nevedia a pre politikov nie je asi dostatočne „výtlačný“ v ich boji o vlastnú politickú moc.

A tak vám z celého srdca blahoželáme my, spolkári, aj všetci čitatelia webstránok a poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica, aby ste boli naďalej „čiperný“, sviežej mysle, optimistický ako doteraz, bojovne naladený a pripravený pomôcť, ak sa „karta obráti“ a národ zistí, že potrebuje obnoviť vlastné národné hospodárstvo.  Tak sa nám opatrujte, sledujte vývoj a naďalej nám poskytujte veľa osvety, veľa vedomostí, ktoré pomôžu aj mladým generáciám aby spoznali v ekonómii vedu a aby sa vedecky držali riadenia ekonomiky a hospodárstva Slovenska.

Spolok národohospodárov Slovenska, občianske združenie, 31.mája 2021,

za spolkárov Peter Zajac-Vanka, predseda OZ

Pokúsime sa sem pridať linky na množstvo článkov a videoprezentácií aj audiorelácií s profesorom ekonómie Jaroslavom Husárom, stačilo by Vám však aj zalistovať cez google či pozrieť si blog tu na webstránke aj linky na relácie Klubu národohospodárov Slovenska a v ďalších reláciách Slobodného vysielača B.Bystrica, či na webstránke DavDva, Slobodného Slova, atď. Žiaľ, v masmédiách hlavného prúdu ani nehľadajte…

Jedno z ocenení z praxe dostal len prednedávnom a to v roku 2015, Dostal cenu Zlatý Biatec, pre osobnosti a organizácie v SR v roku 2015 aj prezentovanú na Hospodárskom klube, neformálnom ekonomickom fóre Slovenska, za adresnú, vedeckú a konštruktívnu kritiku ekonomického avanturizmu a politických činiteľov

Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.

Z odborného pracovného životopisu

Vzdelanie:

 1. Vysoká škola ekonomická: Ing. CSc.,doc. Prof.
 2. Jugoslavski institut za ekonomska istraživanja: postraduálne štúdium Úradu technickej pomoci OSN, diplom magistra z Ljubljanskej univerzity
 3. Ževevská univerzita: ekonometria a makroekonómia, kurzy
 4. Dlhodobé školenia z výpočtovej techniky (Slušovice, Žilina, Košice)

Zamestnanie:

 1. ZSMK, Tlmače – 1960
 2. VŠE Bratislava – 1962
 3. EHK Ženeva 1968-70
 4. Stredisko OSN pre životné prostredie, Bratislava, 1971-74
 5. Výskumný ústav závlahového hospodárstva Bratislava 1974 – 1990
 6. Ekonomická univerzita Bratislava 1990 -2010

Prednáškové pobyty

Univerzita Neapol, Univerzita v Halle, Univerzita v Coventry, Univerzita v Halifaxe

Študijné pobyty

BEA Washington, St. Mary´s University Halifax, Coventry University Anglicko

Pôsobisko ako expert UN

UN Office Addis Abeba, Etiópia ako expert ILO Ženeva

Knihy:

 1. J. Husár a kol.: Úvod do ekonometrie. Veda a prax, VVS OSN, Bratislava 1970
 2. J. Husár: Rozumieme makroekonómii?, Elita, Bratislava 1993, ISBN 80-85323-48-6.
 3. J. Husár: Makroekonómia. Kartprint, Bratislava 1988, ISBN 80-88870-08-9
 4. J. Husár: Aplikovaná makroekonómia. Sprint, Bratislava 2003, ISBN 80-89085-11-3. Cena rektora
 5. J. Husár: Makroekonomická analýza. Ekonóm, Bratislava 2007, ISBN 978-80-225-2366-0.
 6. J. Husár a kol.: Strategické plánovanie. MY-3, Bratislava 2006, ISBN 80-969536-9-9.
 7. J. Husár: Prečo hovoria ekonómvia o dynamike. Ekonóm, Bratislava 2007, ISBN 80-225-2425-0.
 8. J. Husár a kol.: Spomienky a príbehy z dejín Ekonomickej univerzity, Sprint, Bratislava 2001
 9. Prof.Jaroslav Husár: Aj ekonómia je veda, vyd. Letra Edu, Bratislava,2019, ISBN 978-80-89962-32-7

Pán profesor, píšte, hovorte, prednášajte, kritizujte, veríme Vám