Mobilizácia ako ju navrhol minister obrany SR Naď nie je dobrý počin. My potrebujeme mobilizáciu hospodárstva a najmä pre poľnohospodárske práce. Leto bolo na Slovensku vždy spojené so žatvou, s úrodou, s prácami na poliach a v záhradách. Teplo bolo vždy, v miernom pásme, kde sa nachádza Slovensko a jeho zem, to tak je. Júl a august, to boli mesiace v roku, keď sa človek spotil pri kosení, pri žatve, pri polievaní, pri závlahách…niečo sme stratili: nové generácie stratili túto pracovnú schopnosť a zručnosť v lete vydržať a pracovať. A preto by mala byť celospoločensklá mobilizácia…(nie kvôli kovidu či hrozbe z Ruska…)

Ľudia si zhrozene posielajú Vestník Ministerstva obrany SR z 1.júla 2021 kde je zverejnený Metodický pokyn Ministra obrany SR č.1/2021 „O podrobnostiach plnenia úloh na úseku obrany štátu okresnými úradmi a obcami“. Áno, obsahovo je to aj o pracovnej povinnosti, aj o povinnosti zabezpečiť ubytovanie, plnenie materiálnych požiadaviek, jednoducho ide aj o hospodársku mobilizáciu štátu.

Jedni sú vytešení, že „konečne!“ sa niečo robí pre obranu pred koronakrízou…len skeptik ako ja sa pýta: A to ozaj a po 15 mesiacoch pandémie na Slovensku a po 12 501 obetiach na životoch? Iní sú zhrození, že to už je príprava na vojnu s Ruskom. A my národohospodári sa pýtame:

A táto mobilizácia nemá byť ani náhodou na záchranu slovenského poľnohospodárstva a úrody?

Pretože akosi vôbec nepočuť v tej masmediálnej vrave hlas ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky, že žatva sa oneskoruje a polia doslova „horia“ v horúčave a slnku. Pretože minister životného prostredia vedie kampaň o ochrane a zrátaní medveďov (ktorým je asi tiež horúco v týchto „trópoch“), ale nevadí mu, že zem, pôda slovenská, trpí suchom a aj tam kde nie je ornica, trpí neadekvátnymi komečnými zásahmi nepoučených kosiacich služieb bez dostatočného agrotechnického vzdelávania. (Kosí sa tak, že v 36 stupňovej slnečnej žiare bez závlah zostávajú prašné strniská a nie trávniky či plochy zelene).

Agropodniky, farmári, už ani nenariekajú – v tejto katastrofe na ne slovutný bruselský a vládny Plán obnovy a odolnosti Slovenska nemyslel ani centom. A možnože len čakáme, kým nám budú lesy horieť ako v Austrálii, v Grécku, na Sibíri či v Kalifornii (konečne budeme v svetových masmédiách, ….) Ešte že sa mobilizácia týka hasičov a záchranárov.

Minulému ministrovi poľnohospodárstva SR „stačilo“ že na Slovensko denne prichádzalo asi 913 kamiónov plných potravín do cudzích obchodných sietí a skladových logistických centier. Lenže tých 18 ton rôzneho potravinárskeho sortimentu na jednom kamióne nie je zadarmo. Ceny potravinárskeho tovaru letia do astronomických výšok a „nenávidený“ premiér ČR A.Babiš dal pokyn na nákupy potravín do štátnych hmotných rezerv ČR. Otázka sa naskytá: A koľko ton potravín a na koľko dní má Slovenská republika v štátnych hmotných rezervách?

Ak ceny potravín prudko rastú a ľudia stagnujú v príjmoch, zmrazili sa im dôchodky a podnikatelia odmietajú zvyšovať mzdy, kedy príde ku potravinovej kríze na Slovensku?

Bude premiér slovenskej vlády a prezident SR zhadzovať helikoptérami základné balíky s múkou, cestovinami i cukrom a šošovicou v septembri? Vzor tu už bol – za Radičovej vlády sa už taká „potravinárska pomoc“ EÚ rozdávala a práve že sa využili okresné i obecné úrady.

Dôsledok nekoncepčnej a voluntaristickej politiky vlád Slovenskej republiky

Niet čo dodať: Vyspelé a z roku 1990 sebestačné potravinárstvo a rozvinuté poľnohospodárstvo sme si nechali vládami zhumpľovať na súčasnú úroveň v roku 2021. Sme zadĺženou krajinou vo výške 60 miliárd, čiže šesťdesiat tisíc miliónov Eur a v Pláne obnovy a odolnosti pre Slovensko nie je ani CENT na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

Ale to nie je jediný problém, čo má slovenská zem: Tá je suchá, onedlho bude neúrodná, možno aj spálená a keďže sme si neustrážili vodné hospodárenie, pravdepodobne prídeme o úrodnosť pôdy a aj o schopnosť zeme regenerovať prírodu (stromy, zeleň, trávu) samostatne…ale veď sme chceli do Európy, nie? Ako turisti sme radi cestovali do prímorských destinácií okolo zoschnutých gréckych, španielskych, talianskych, vlastne už i bulharských strnísk. Doma máme už nielen strniská, ale i tropické 35 stupňové slnečné dni…ironicky povedané, …

…už to máme doma!…

Riešenia existujú, ale nie v tejto konštelácii politiky a spoločenského života na Slovensku. Národohospodári sú zhrození.

spracoval Ing.Peter Zajac-Vanka, 7.07.2021 ilustrácia z júlových reálnych terénov slovenskej zeme

tak takto vybavila potravinovú pomoc pre dôchodcov a slabé sociálne skupiny Radičovej vláda, radšej toto ako financie na digi s Plánu obnovy Hegera