V tomto celom „uhorkovom“ chaose okolo politiky a boju proti kovidu sa úplne zas vytratila téma ekonomiky. Ako keby nás hospodárstvo a stav ekonomiky na Slovensku nedesil. Preto i keď neskôr ale dobre pripomenúť tento blog dnes, 24.7.2021

Blog profesora ekonómie Jaroslava Husára: „…aby sa Ti dobre začal deň, prečítaj si, čo som napísal“, vyšlo na webstránke Slovenské Slovo dňa 18.júla 2021 link https://www.slovenskeslovo.sk/ekonomika/2374-heger-si-vie-buchnut-po-stole

„Heger si vie buchnúť po stole“

Tento výrok je vlastne nadpisom článku v Denníku N (16-18. júla 2021). Povedal to poslanec NR SR J. Krošlák. Priam ma to zarazilo. Veď ekonomická politika sa nemá presadzovať búchaním po stole.


Ekonómovia sa musia nutne spoliehať na získanie a spracovanie informácií, a to práve preto, aby urobili racionálne rozhodnutie. A to by mal prijať každý, ako člen vlády tak aj bežný občan, lebo to rozhodnutie  je odvodené logickou cestou.

Nemôžem nezačať inak ako tým, že občan sa ozaj každý deň stretá so štatistickými údajmi – napr. aké sú ceny v Kauflande a Lidli, čo stojí benzín, aký je HDP, akú sú  úrokové miery, či aká je výška inflácie, atď.,.. .

Tieto uverejňované pozorovania zhrnuté ako fakty neposkytujú explikáciu, ako v pozadí týchto faktov, funguje ekonomický systém. Môžeme  vidieť cenu 1 kg cukru na plagáte, ale tá samotná nám neobjasňuje prečo je cena cukru na takej úrovni, alebo prečo cena fluktuuje. Ale práve uvedené fakty vyvolávajú požiadavku na nejaký rámec, ktorý by sme mali akosi získať ( a nie búchať po stole), ktorý ekonómovia môžu využiť práve na to, aby povedali, že čo sa stane, ak sa v „ekonomickom“ stroji niečo objaví, čo treba vysvetliť (napr.nárast cien bytov).

Ekonomický model

Tým rámcom pre ekonómov je model. Žiaľ naše politické garnitúry ekonomické modely po roku 1989 vôbec nevyužívali. Ale on nám zobrazuje signifikantné aspekty situácií reálneho ekonomického života, ktorý, žiaľ, dnes veľmi gniavi ľudí, aj zásluhou pandémie korony.

Model je systém pomocou ktorého ekonómia (teória) dokáže vysvetliť rôzne otázky, a ktorý pomôže nášmu pochopeniu ako ekonomika funguje. Nielen to, každý konštruktér modelu Vám povie, že vie naformulovať hypotetické situácie (a nie búchanie po stole), ktoré v ekonomickom živote môžeme čakať. A teda vlastne robiť predikcie (tj.vytýčiť smerovania), čo je podstatou hospodárskej politiky ktorá tak kríva v našej ekonomike (žiaľ, u nás sa prejavuje v podobe zvady politikov),

Čitateľa si dovolím poinformovať, že model možno vyjadriť verbálnegraficky, či algebricky. Napríklad, že dopyt po tovare A je v inverznom vzťahu k trhovej cene, ak rastie, dopyt klesne. Je však záhadou prečo v letákoch Lidlu, či Kauflandu čítame, že cena klesla o 52%, 45%, 22% atď. Uvedené jednoduché slovné tvrdenie nehovorí nič o konkrétnom vzťahu medzi cenou a množstvom. Môžeme nakresliť aj graf medzi vzťahom ceny a množstvom (Klaus nám tak motal v TV prenose hlavy v roku 1992). Ekonómovia však svoje úvahy opierajú o algebraické relácie, ukazujúc veľmi presne ako dopyt po tovare závisí od ceny. Ekonómovia však potrebujú kvantitatívne odpovede (aký bude HDP v roku 2022), teda algebra je ich esenciálnym jazykom, ktorý im pomáha budovať modely, dávať riešenia.

Ekonomická veda si mimoriadne dáva záležať, aby čo najpresnejšie vyjadrila definíciu premenných a aj vzťahy medzi premennými veličinami. A práve niektoré z tých premenných (závislé) musia byť tie, ktoré treba správanie vysvetliť, a to pomocou modelu, hlavne ich hodnoty, ktoré nadobudnú. Iné premenné pomáhajú vysvetliť vzťah a hodnoty závisle premennej. Aby som čitateľovi jednoznačne ukázal, čo čakáme od predsedu vlády, či ministra financií, naformulujem najzákladnejšie dva vzťahy v ekonomike, ktoré hrajú dominujúcu úlohu.

Každý z nás nakupuje a tak vie, že jeho výdavky budú v nejakom vzťahu s jeho príjmom. Ba vie, že najskôr musel mať príjem a až potom by mohol mať výdavky. Matematicky to ekonómovia vyjadrujú týmto vzťahom

                                                                                                 Ct = a + bYt-1

Čiže moje výdavky v mesiaci t sú funkciou príjmov v mesiaci t-1, či v roku t-1. Uvedený vzťah platí za ekonomiku ako celok.
Ale v roku t mala ekonomika nejaké HDP (Y), a tak

                                                                                                Y=  Ct+ Ii

kde Isú investície v roku t. Ak do tohto vzťahu dosadíme vyššie uvedenú funkciu spotreby, získame tento vzťah:

                                                                                               Yt=  a + bYt-1+ It

Zbehlejší čitateľ vidí, že ak bude mať hodnoty koeficientov a, b a bude poznať aj hodnotu investícií (odborne exogénne zadané), ktorá je plánovaná v roku t, ľahko zistí HDP (Yt). Pán premiér SR Heger nemusí búchať po stole, ba môže sám robiť experimenty pre rôzne ich hodnoty a minister financií, či minister hospodárstva s tým môžu iba súhlasiť.

Dnes sa od nich nedá čakať vedecká diskusia. Na dnešnom stupni poznania v tejto oblasti to už ani inak nemôže byť ako používať kvantitatívne metódy. To sa musia naučiť všetci členovia vlády. Ich jednoduché, povrchné úvahy nemôžu nájsť optimálne riešenie.
Tých rovníc môžu byť tisícky a tak novinári nemusia písať články ako: Lacné byty? Už prestaňte (B. Benčať, 17/7/2021). A hlavne jeho záver: „A ceny bytov budú dovtedy rásť napriek frflaniu či bublinám“. Žiadalo by sa to vedecky odvodiť, a to v rámci vyššie uvedených 2 rovníc. Inak je to nepodložené tvrdenie.
.Ekonomika sa bude tackať z boka na bok.

Záver:

Poznatky ekonomickej vedy nám ponúkajú obrovskú obsahovú bohatosť vzťahov ekonomického systému. Politici ich musia rešpektovať.


Ekonomika nepotrebuje 1144 opatrení SaS. Potrebuje riadenie ekonomiky, čiže vymedzenie modelu riadenia a potrebuje národné orgány, ktoré slovenskú ekonomiku usmernia na trajektóriu ekonomického blahobytu.

Nepotrebuje búchanie po stole.

Prof. J. Husár

medzititulky redakcia