smútime, bez neho by sa nedokončila posledná skutočná veľká národohospodárska stavba Slovenska

česť jeho pamiatke…

Vodné dielo Gabčíkovo
kniha
Historický moment pre Slovensko 24.10.1992 Július Binder neváhal, zakričal : „Sypte!“