Redakcia preberá článok s videom, ktoré je aj na youtobe, od webstránky Slovenská Iskra. Rozhovor vznikol kolektívne vzhľadom k možnosti predstaviť dr.Ing.Júliusa Forsthoffera a je len časťou viacerých tém rozoberaných postupne na videu. Lenže medzitým sa v týždni od 25.apríla vyvinula situácia s plynom na politickej úrovni tak, že odborníci žasnú a ľud slovenský sa čuduje. Pokiaľ sa to podarí, nájdete tu na videu celú 26:46 minútovú časť rozhovoru o plyne a odborný výklad, prečo je nahradzovanie či „odstrihnutie sa“ od zemného plynu prúdiaceho plynovodom nezmyslom..29.4.2022.

Ozaj je to zlý žart!

To znie ako zlý žart. Nejde o pôvod plynu, ide o plyn samotný ako tepelné a energetické médium i surovinový zdroj v chemickom, poľnohospodárskom priemysle i v mnohých iných priemyselných výrobách.

„Všetko sa dá“ hovorí senior odborník v chémii Ing.Július Forsthoffer. Ale stojí to obrovské investície a čas, ktorý nemáme.

Odoberaný zemný plyn je najekologickejší a je na ňom postavené celé národné hospodárstvo Slovenska. Investične sme plynofikáciu v minulosti za niekoľko dekád vybudovali práve preto, aby sme šetrili lesy, aby sme znížili vypúšťanie CO2 do ovzdušia. Na plyne je Slovensko závislé z 87 percent.

Okamžité politické riešenia sú krátkozraké a deštrukčné. Všetky otvorené náhrady namiesto plynu sú zložitým dlhodobým procesom. Plyn máme a je to najprirodzenejší spôsob, s vynikajúcou infraštruktúrou jeho používania na Slovensku.

 Samozrejme, že zaznejú aj iné témy, ako: zužitkovanie hory odpadov, výroba definovaných palív, čo a v čom je uhlíková stopa.

11:39  „Keby bola stopka, že „odstrihnime sa“, vieme teda nahradiť plyn? Odpoveď čo sa týka LNG skvapalneného plynu: Kapacity prepravné na tento skvapalnený zemný plyn sú tiež obmedzené, rovnako ako aj termínály schopné prijímať skvapalnený plyn..S takým variantom, že by totálne mal nahradiť zemný plyn, sa nedá rátať.“

„Takým variantom, že by príklad bola náhrada zemného plynu skvapalneným v kocke je takáto :

Kapacita jedného tankera na prepravu kvapalného plynu je v priemere 147 tis m3, na kompenzáciu len prepravy plynu z Nordstream 1 ( toho medzi Ruskom a Nemeckom po dne mora) by bolo potrebné 347 tisíc 150 tankerov ročne, denne je to  1 025 tankerov ale v 2018 bolo na svete len 470 tankerov, takže aj tankery treba dobudovať.  V Európe máme 29 terminálov, ktoré sú schopné prijímať skvapalnený zemný plyn, jeden terminál denne spracuje 35 – 36 tankerov, teda v takom prípade plnej náhrady jeden tanker by musel byť vyprázdnený za 40 min.Problém je v tom, že dnes taký proces bežne trvá 20 hod, takže nedá sa povedať, že „odstrihnime sa“!.A do krajín európskeho stredozemia by to muselo zas prúdiť potrubiami…“

Poznámka dnes 29.04.2022: A koľko, myslíte, sa z toho „ujde“ pre Slovensko? Stačí, že minister hospodárstva Sulík „objednal“ už tretí tanker? A do 20.mája 2022 by bolo treba dať uhradiť ďalšie dodávky zemného plynu Gazpromu! PZV

VIDEO

link https://youtu.be/AZkoeCbPBxA?t=19

Ohlasy na zverejnenie:

Pán Ing. Július Forsthoffer je veľmi vzdelaný, múdry a inteligentný človek a veľký odborník vo svojom odbore. Prajem mu veľa zdravia a veľa síl v jeho aktívnej práci. Takýchto ľudí Slovensko dnes potrebuje (M.P.)

Mala som možnosť a česť , že bol mojim šéfom. Má môj trvalý obdiv nielen ako odborník, ale aj ako človek  RV.S.

Múdre slová, studovaneho človeka ktorý sa týmto veciam rozumie,,,ďakujeme za vysvetlenie E.J.

poteší ma ak sa zvýši počet tých, ktorí si to pozrú a vypočujú. Technický obsah je dobrý, inštruktívny, dokonca vhodný aj pre študentov stredných či vyšších škôl.  Takže zatiaľ vďaka a rád poslúžim aj pre iné zaujímavé témy.Priateľsky pozdravujem   Julo

A môj záverečný povzdych: Prečo žiadna vláda nenájde odvahu dať na platné odborné rady slovenských starešinov? Boli by sme dnes inde… Peter Zajac-Vanka

článok pôvodne vyšiel https://www.slovenskaiskra.sk/ing-julius-forsthoffer-phd-odstrihnutie-sa-od-ruskeho-plynu/