Je 29.decembra roku 2022. Občianske združenie Spolok národohospodárov Slovenska už vyše roka neexistuje. Ba dokonca bol na moju vlastnú žiadosť portál odpojený aj z prehľadu médií na webstránke Slobodný vysielač Banská Bystrica. Pretože veď ani tam ako autor už tohto roku nevysielam. Samotný Klub národohospodárov Slovenska existuje iba preto, lebo mu „dobieha“ trvanie zaplatenej doby na internete. Ľudsky vyjadrené, Spolok národohospodárov Slovenska i Klub národohospodárov Slovenska už ani nemá nárok existovať: pretože nesplnil svoje ciele: nerozšíril osvetovo problematiku národného hospodárstva do verejnosti a „verejnosť“ Slovenska neprejavuje záujem o národohospodársku problematiku, už si žije vo vlastnom „otvorenom svete“ kovidkrízy, jej následkov, vojny na Ukrajine, energetickej krízy, krízy predajných cien, krízy štátu Slovenská republika, krízy uplatňovania „gríndílu“ z Bruselu a čo ja viem ešte čoho všeličoho… zostarli sme a vymierame. Odišiel profesor histórie Matúš Kučera, my starešinovia rozumejúci národohospodárskej problematike nemáme ani komu odovzdať svoje vedomosti a aj skúsenosti, lebo mladé generácie tu u nás žijúcich Slovákov sa o to nezaujímajú a je jedno či sú politicky orientovaní vpravo, vľavo, progresívne či konzervatívne – pre nich je to všetko „minulé storočie“ a nevidia žiadny prínos v tom, aby „vedeli“ a aby sa zaoberali oblasťou riešenia národohospodárskej politiky na Slovensku. Dalo by sa fakticky skonštatovať: Koniec...

Vlastný portál a prevzatie autorstva

Tak ako sa Slovensko ostatných 33 rokov vzdávalo svojich zdrojov a vzdalo svojej kontroly nad riadením spoločnosti a nad organizovaním hospodárskeho života pre svoj ľud, pre svoje obyvateľstvo a teda pre svoj národ, toto v histórii nemá obdobu.

Nechcem ísť rovnakým príkladom a nevzdám sa „svojho miestečka na internete“, portálu, ktorý tu existuje a v pevnej viere, že existovaniu nebude brániť nejaká vonkajšia agresívna akcia, budem pokračovať. Nakoniec, je ešte stále čo napísať, čo povedať.

Tak ako v minulosti, viem že prísť o to „miestečko na internete“ sa dá ľahko. Nuž, možno pre budúce generácie zaujímavá informácia, že aj písané a uverejnené na internete sa dá „skladovať“, ba archivovať tak, aby nejakí nasledovníci, alebo možno len pozostalí, si mohli čítať a chápať, “ o čo tým ľuďom išlo“, v mojom prípade „ako ten autor rozmýšľal.

A tak pokračujem.

Autorsky preberám portál Spolok národohospodárov Slovenska od dnes 30.decembra 2022.

Je to teda odteraz môj vlastný portál a som rád, že som „zastrešený“ tam kde som.

Budem písať a pokračovať v problematike národohospodárskych vecí a pravdepodobne načriem i do národohospodárskej histórie Slovenska. Viete, inšpiroval ma profesor histórie Matúš Kučera, keď som objavil, že dokázal vedecky popísať a zdôvodniť hospodárenie Slovákov dokonca i vtedy, keď si ostatní mysleli, že žiadni Slováci neexistovali. Chcem byť jeho nasledovníkom. Nakoniec, mám inšpirácie v mnohých dielach a v žijúcich starešinoch, ktorí tu sú medzi nami a budem si brať ich rady a námety k tvorbe portálu, či už je to profesor ekonómie Jaroslav Husár, alebo ďalší a ďalší, ktorých si vážim. A tak trochu skromne dúfam, že si webstránku všimnú i mladší a tí, ktorých môžu myšlienky a námety tu z článkov inšpirovať do každodennej praxe.

Tak sľubujem

Peter Zajac-Vanka