Dňa 6.júna 2023 bude 13 rokov, čo bola odhalená na nádvorí bratislavského Hradu socha Svätopluka, prvého kráľa Slovákov, kráľa Veľkej Moravy ( podľa bully Industriae Tuae vydanej pápežom rímskym). Škoda, pán profesor histórie Matúš Kučera, sa už takej možnosti navštíviť sochu na Hrade a položiť tam kyticu kvetov nedožil. Azda si spomenieme a dňa 6.júna 2023 a niekto príde o 17. h pod sochu kráľa Svätopluka na spomienkové stretnutie.

Schádzame sa tu v tomto článku, pretože chceme spomínať a vypočuť si hlas pána profesora Matúša Kučeru, slovenského historika, ktorý sa venoval dejinám Slovákov, vtedy Slovanov a dejinám Slovenska, od počiatku ich príchodu na územie Slovenska, venoval sa Samovej ríši, Pribinovmu kniežatstvu, Svätoplukovi a Vekej Morave a ako jeden z mála zmapoval históriu Slovákov od ranného stredoveku, celý rozkvet Veľkomoravskej ríše, jej zánik, vplynutie do uhorského štátu a život na Slovensku a Slovákov v stredoveku, ba podieľal sa na vzniku samostatne Slovenskej republiky ešte ako poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a ako minister vlády Slovenskej republiky od .januára1993.

Uctime si pamiatku veľkého a – jediného historika, komplexne sa venujúceho histórii slovenského národa, ktorý odišiel dňa 15.decembra 2022 vo veku 90 rokov, ba už žil tretí mesiac svoj 91.rok.

Viete, že sme vo vysielaní internetového  rádia Slobodný vysielač B.Bystrica mali spolu 11 relácií, kde ako redaktor relácie Klub národohospodárov Slovenska som ho raz oslovil ku rozhovoru a on privolil. Vzniklo z toho rozprávanie staručkého profesora, ktorý aj vo svojom vysokom veku rozmýšľal jasne a dokázal zo svojich skúseností pedagóga vytvoriť z rozhovoru malé prednášky, ktoré sme potom súhrnne nazvali Knieža Matúš rozpráva…to podľa životopisnej knihy jeho priateľa Jána Čomaja Knieža Matúš…z ktorej budem čítať aj pár viet.

jediná faktorgrafická historická kniha o kráľovi Veľkej Moravy Svätoplukovi, ktorú zostavil a dobrým hovorovým jazykom napísal profesor histórie Matúš Kučera, žiadne II.vydanie sa zatiaľ nekoná…

Je to spomínanie, ale chcem, aby ste mali predovšetkým možnosť vypočuť si rozprávanie pána profesora Matúša Kučeru z rokov 2019-2020. Som dobrovoľný redaktor a teda amatér, úryvky nie sú „zostrihané“ profesionálnym strihačom, tak odpustite občasné pomlky, či nie relevantné začiatky a konce, nie, nebude to scenárom pripravený rozhovor, skôr tie časti, ktoré by som nazval ako charakteristické pre profesora histórie. Inak, v Archíve SVBB máte možnosť si stiahnut a vypočuť prakticky 22 hodín slova pána profesora, v posledných častiach som niekedy už sám interpretoval text a čítal niektoré úryvky. Pánu profesorovi, keď už nemohol, a zasiahla nás kovidová izolácia, som aspoň nahral usb-kľúč s reláciami a jeho opatrovateľky sa tešili, že to vyvolávalo jeho pozornosť aj v posledných mesiacoch, často som s ním telefonoval a udržiaval ho v tzv.pracovnom myslení, keď mi občas už aj vytkol niektoré vety či usporiadanie záznamu. Ale udržiavalo mu to myseľ v práci a celý rok 2022 som sa nádejal, že ešte nahráme nejaké záznamy. Žiaľ, už sa dochovali len tieto a ešte relácia v roku 2021 cez redaktorku RTVS a texty, on sám mi povedal raz, že relácie do SVBB oživili záujem o jeho osobu a dielo, takže tomu som skutočne veľmi rád.

profesor histórie Matúš Kučera rozpráva

socha kráľa Veľkej Moravy Svätopluka, dielo majstra Kulicha, zobrazuje ďakovanie vjsku v r.883 n.l. po víťaznej vojne s Franskou ríšou

Pokúsim sa sem vložiť niekoľko originálnych rozhovorov – skôr prednášok profesora histórie Matúša Kučeru, ktoré som nahral

Nuž, počúvajme…  

„Historické vedomie Slovákov… čo sme ale dokázali v živote – to je Slovenský zázrak!“

úryvok o význame sochy kráľa Svätopluka na bratislavskom Hrade a o zrodení sochy a jej inštalácii na Hrade 6.júna 2010:

O Oltári vlasti – spomienka na počiatky štátnosti Slovákov – historicky dokázateľné, že tam kráľ Veľkej Moravy, Svätopluk, ozaj stál – a slávnosť za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, premiéra vlády JUDr.Roberta Fica a predsedu Národnej rady SR dr.Pavla Pašku, 37 prednostov z okresov Slovenska, plus mnohých významných slovenských osobností a zahraničných diplomatov v SR to potvrdila dňa 6.júna roku 2010

V relácii Klub národohospodárov Slovenska č.70 zo 6.06.2020 sme tento deň pripomenuli dvojhodinovým rozprávaním a úryvkami z toho dňa s pánom profesorom , link https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-70-2020-06-06/

snáď aj niekto príde položiť kvietok pod podstavec sochy…

Ing.Peter Zajac-Vanka, 1.6.2023, v spomienke na profesora Matúša Kučeru