ilustr.obr. PVV uverejnila SITA fot.Majerský

Málokto sa dostane k textu Programového vyhlásenia vlády SR , tzv.úradníckej, v plnom znení. Vyrojilo sa veľa komentárov a komentátorov, správy boli plné tohto deja, ale my národohospodári a vôbec verejnosť na plný komplexný text Programového vyhlásenia „nedosiahla“. Fakticky ani poverený premiér tzv.úradníckej vlády vymenovanej prezidentkou SR Čaputovou Ing.L.Odór, nemal možnosť (a ani sa príliš neponáhľal!) ten text programového vyhlásenia vlády niekde verejne prezentovať. Ak tak urobil v Národnej Rade 15.júna 2023, bolo to už primerane neskoro!

Škoda slov! Prinášame teda plný text tu vo formáte PDF tak, ako je zverejnený na webstránke slovenskej vlády, podľa poslednej úpravy 12.6.2023. https://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-2023/

Opäť a opäť politici a verejná moc porušujú zásady komunikácie s občanmi, že o veciach tak vážnych, ako je prehlásenie vlády, uchádzajúcej sa o dôveru občanov Slovenska ( lebo to nie je iba o NR SR!) neinformujú dostatočne vopred! A neinformujú verejnosť o tom, čo chcú vlastne robiť a dosiahnuť. Už v deň vymenovania tzv.úradníckej vlády SR prezidentkou totiž muselo byť všetkým, aj tým odborníkom vo vláde jasné, že tu ide o necelých 4-5 mesiacov, ktoré majú ako „časovú dotáciu“ a z toho sú tri letné mesiace, kde sú prázdniny, dovolenky, parlamentné prázdniny…

Urobte si svoj vlastný názor, či toto bolo to správne a vhodne časovo rozvrstvené Programové vyhlásenie tzv.úradníckej vlády SR

…a či teda vôbec mohlo prejsť parlamentom – Národnou Radou Slovenskej republiky. V tomto prípade po prvý raz je zbor zákonodárcov v súlade s národom. Programové vyhlásenie vlády totiž nie je žiadna maturitná otázka, na ktorú sa odpovedá viacstránkovým slohom. Nebol to akčný plán opatrení vlády.

Tu je celý text na čítanie:

https://www.vlada.gov.sk/programove-vyhlasenie-vlady-sr-2023/

Toľko text „maturitnej písomnej práce“. Nejakú známku znesie, ale že by bol vhodný pre aplikovanie do praxe júna – júla-augusta a septembra 2023?

Študujte, prešiel by maturitnou skúškou? Alebo by padla otázka: A čo z toho, páni, stihnete do 30.septembra, potiažmo do 30.októrbra 2023?

Ing.Peter Zajac-Vanka 17.6.2023