Faktom je, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, ale ekonomiku na Slovensku, ktorá už nie je charakteristická pre ucelené národné hospodárstvo Slovenska. Dedičstvo našich dedov a otcov sme si dokázali „prehajdákať“ v priebehu troch desaťročí úplne. Úvahu píše Ing.Peter Zajac-Vanka – text je podkladovou časťou internetovej relácie v Slobodnom vysielači Banská Bystrica, vysielanej 21.augusta 2023 pod názvom „Prehajdákané dedičstvo našich dedov a otcov – národné hospodárstvo Slovenska“ zo série relácií Klubu národohospodárov Slovenska, rel.č.99

Ilustrácia: Nenašiel som nič ucelenejšie a vhodnejšie ako chrbát knihy dr.K.Engliša „Sústava národného hospodárstva“ previazaná smútočnou čiernou páskou. Každý právnik v tomto svete totiž uznáva len a len listinné dôkazy o dedičstve ak si ho niekto nárokuje – ale my máme naše dedičstvo v srdci a na listinných dôkazoch budú musieť popracovať noví „bojovníci“.

Národné hospodárstvo Slovenska, predtým celé komplexné národné hospodárstvo ČSSR, TO BOLO naše dedičstvo z 20.storočia

Je preukázateľným faktom, že k 31.12.1989 odovzdával „novému roku 1990“ štát ČSSR národné hospodárstvo republiky v nevyčísliteľných hodnotách verejného majetku ( pretože nič z tohto nesmierneho majetku nebolo dovtedy oceňované trhovo a burzovo) a len v investičnom výrobnom majetku štátnych a národných podnikov to bolo v hodnote


5 biliónov, 178 miliárd Kčs!

5 178 000 000 000,00 Kčs

Pri toľkých premenách sociálno-hospodárskeho systému vtedy a dnes a aj pri totálnej výmene menových pomerov dnes historicky berte jednu Kčs ku jednému Euru.

Pozn.PZV: Čo by sme dnes dali za to, mať vo vlastníctve štátu tých päťtisíc stosedemdesiatosem miliárd v investičnom majetku podnikov a firiem štátu, prinášajúcom každoročne do štátneho rozpočtu príjmy a nielen dane pre udržanie a zlepšovanie života občanov!

link https://hearthis.at/slobodnyvysielac/klub-narodohospodarov-99-2023-08-21/

vypočujte si reláciu, úvodná pieseň je „V dolinách“ od skupiny Desmod, pôvodne spieval Karol Duchoň ešte za socializmu, druhá je k výročiu udalostí 21.augusta 1968 od Karla Kryla „Bratříčku, nezavírej vrátka“ a tretia je protivojnová „Morituri te salutant“ od Karla Kryla ( morituri te salutant /lat = my na smrť idúci zdravíme Cézara!) a uzatvára reláciu Kristína „Najkrajšie stromy sú na Horehroní“, príjemné počúvanie

Pár textových poznámok z relácie:

Tam som aj poznamenal, že ešte stále v učebniciach ekonómie, ale aj v encyklopédiách a pri vyjadrovaní mainstreamových publicistov a niektorých politikov sa tento pojem Národné hospodárstvo používa, ak aj chcú označiť ekonomiku na Slovensku.

Pán profesor Jaroslav Husár mi požičal hrubú, deväťstostranovú učebnicu profesora ekonómie dr.Karla Engliše, inak aj ministra financií za 1.RČS. Tá „biblia“ sa volá Soustava národního hospodářství: Věda o pořádku, ve kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Napísal ju v aktívnych rokoch pôsobenia ako minister 1.RČS a vydal vo vydavateľstve Melantrich Praha v roku 1937. V júli 1938 adresoval jej predslov „národúm“, ale už nemal čas ju aplikovať do praxe.

Podstata hospodársko-právneho poriadku („řádu“) to je vôľa štátu ( od slova chcieť, mať vôľu) ako zvrchovaná vôľa na štátnom území, určuje „řád“ tj. systém starostlivosti národa (=rozumej – ľudu) o udržanie a zlepšenie života.

To je citácia priamo prof.Karla Engliša z jeho diela, z Knihy 1, časť E Hospodárstvo a štát, str.157, časť malé e) , názov Hospodársko právny poriadok ( řád), Národné hospodárstvo, cit.dalej

Najprv čo je hospodárska veda: Hospodárska veda je starostlivosť o udržanie a zlepšenie života jednotlivých ľudí a celého národa.

na str.158 to definuje presne:

„Národným hospodárstvom sme nazvali jednotlivý samostatný účelový súbor starostlivosti o udržanie a zlepšenie života celého národa“.

Zásadná otázka: Slúži dnes národné hospodárstvo Slovenska ľudu a povzneseniu národa? (ak vôbec máme uznať, že nejaké zvyšky nár.hospodárstva tu ešte sú a že niekto by sa mohol snažiť…)

Práve že štát sme zatlačili až tak do pozadia, že ten tvorí iba nevyhnutnú a často nerentabilnú službu, udržuje infraštruktúru spoločnosti a je chronicky zadĺžený..,

A práve tá infraštruktúra je silno deficitná, teda nielen prepravné cesty, ale i nemocnice, zdravotníctvo vôbec, školstvo, sociálne ustanovizne,

na TOTO všetko sa čerpá zo štátneho rozpočtu, verejných rozpočtov a tie sú po uši zadĺžené, chronicky s vysokými dlhmi, DLH štátu je 70 miliárd Eur, celkový hrubý dlh bol v polovici roka 2021 eur 110 miliárd a zhoršuje sa to,  navyše sme súčasťou ručenia za dlh EU, vo výške 800 miliárd Eur, ale dostávame z Fondu Obnovy sotva 6, 5 miliardy Eur na 5 rokov…a aj to sa čerpá na subjektívne „potreby“, napríklad na cyklodráhy v meste Bratislava…

Naše „národné hospodárstvo Slovenska“ sa rokmi scvrklo už len na účet – na každoročný a deficitný štátny rozpočet Slovenskej republiky a n verejný rozpočet pre územné samosprávy a obce a mestá.

Ak chceme dedičstvo, teda dnes štátny účet a verejný účet SR, musíme vedieť, že k dedičstvu patrí i DLH.

a TEN DLH SLOVENSKEJ REPUBLIKY JE K ROKU 2023

70 miliárd Eur, tj 70 000 000 000,00

a hrubý dlh Slovenska vyše 110 miliárd,

pričom ručíme spolu s Európskou Úniou za nový dlh Fondu obnovy a odolnosti EÚ vo výške 800 miliárd Eur.

v relácii vysvetľujem, že

z čoho sa napĺňa štátny rozpočet každoročne ( teraz asi 26 miliárd eur na príjme) a aký je rozdiel v čísle HDP ( za SR je to 120 miliárd eur).

...  Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 sa rozpočtujú sumou 26 699 184 040 eur

To znamená, že by sme museli platiť zo štátneho rozpočtu SR aspoň štyri roky za sebou každý cent, aby sme sa oddĺžili…

Nuž tak toto je smutné dedičstvo, takto sme si to prehajdákali po roku 1989. A – sami.

A tak v ľuďoch skrsol POCIT! Pocit, že to nie je v poriadku. Pocit, že nás okrádajú: Vyjdeš z domu – a čo Ti patrí, človeče? Čo je tvoje? Precvič si: chodba domu, brána, chodník, parkovisko, doprava, pracovisko, plný obchod, lekár a nemocnica, ba až – miesto na cintoríne… Zmizol ten POCIT VŠELUDOVÉHO VLASTNÍCTVA aký sme mali za socializmu.

Ako získať ten národný majetok, to národné hospodárstvo späť? To bude závisieť od vôle. Od vôle ľudu, potom od vôle štátneho usporiadania.O tom inokedy.

Ing.Peter Zajac-Vanka, 22.8.2023

A história, ako sme si to dedičstvo počas 34 rokov prehajdákali?

O tom sú relácie série Spomienky na budovanie kapitalizmu, na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, aspoň tých šesť -sedem relácií. link https://slobodnyvysielac.sk/relacie/spomienky-na-budovanie-kapitalizmu/ vychutnajme si, ako sme upadali…

tu vypočuť

Prvá relácia Spomienky na budovanie kapitalizmu: „O tri štart!“ ( ako sa to rozkolísalo v decembri 1989 a potom v roku 1990)…ľahko sa žilo a vyprávalo, keď bolo ešte všetko „naše“…

Spomienky na budovanie kapitalizmu 03 – „Scenár už máme, aká bude réžia?“ nielen názov analytického článku v týždenníku Nové Slovo 4.10.1990 – nástup V.Klausa do čela , popisuje sa obdobie od decembra 1989 do júna 1990

35:30 min – Socialistická ekonomika sa nezrútila…, boli tu ešte všetky inštitúcie na jar 1990, ktoré mohli celý režim centrálne plánovanej ekonomiky otočiť smerom k tvorbe trhovej ekonomiky v tom čase bezbolestne.

36:11 min – Celý čs.systém národného hospodárstva bol umelo zbúraný, asanovaný „buldozermi“ typu Klaus, Dlouhý, Havel, Zeman,Ježek,..ani jedna písaná veta o kríze socialistickej ekonomiky v ČSSR z knihy Kronika polistopadového vývoje, S.Ravik  Praha r.v. 2006

Centrálne riadená ekonomika Československa neskrachovala, len už nebola po 10.decembri 1989 centrálne riadená – nový minister financií ČSSR Václav Klaus nevedel a nechcel riadiť národné hospodárstvo. Nemal skúsenosti s riadením kebyže aspoň podniku, odvetvia …a tak to „vyhodil celé do povetria…“

37:11 min  – čs.ekonomika ešte tvorila ucelené národné hospodárstvo celospoločenského vlastníctva výrobných prostriedkov

37:55 min – zmienka o 5 biliónoch Kčs v NH v investičných výrobných prostriedkoch …

Ako sme si potopili loď národného hospodárstva vytvorením „dokonalej ekonomickej búrky“ vo vnútri čs.ekonomiky v rokoch 1990-1991 recepty Václava Klausa a spol.neuvážene aplikované na rozbúrené vody ekonomiky Československa

Ako sme si potopili loď národného hospodárstva vytvorením „dokonalej ekonomickej búrky“ v rokoch 1990-1991 recepty Václava Klausa a spol.neuvážene aplikované na rozbúrené vody ekonomiky Československa časť II

„Šoková terapia“ekonomiky ČSFR v 1991-1992 podľa týmu V.Klausa

Ako to bolo „s rozdaním “ majetku štátu do rúk čs. ľudu v 1991-1992, áno, aj kupónová privatizácia

Privatizácia! Ako kupónku „nakopli“ Harvardské investičné fondy Koženého…

Rozvod po československy: Delenie majetku, hlavní aktéri: Klaus a Mečiar

Ako prišlo bohatstvo…náš čs.Klondyke…zlatá horúčka privatizácie a reštitúcií

Povaha dnešnej krízy…“nežít ve lži“…vedieť pomenovať veci pravým menom…inšpirované knihou Oskara Krejčího

Tak aká je povaha tej dnešnej morálnej krízy? (Rozkradli sme zo štátu čo sa dalo…) Majetok! Sebectvo! Chamtivosť!
Ako to teda bolo v Novembri 1989 a hlavne so štátnym majetkom po novembri 1989?