Napoviem: Oba to boli mimoriadne štátnické činy, ktoré pozerali na budúcnosť a pomohli štátu.

Tak po 1.

Takže po 2.

Rozpočtové kapitoly umožňujú ministerstvám a vláde od 1.januára pôsobiť a konať. Vieme, že nehrozil „bankrot“ ako pri administratíve USA v jeseni tohto roku, ba rozpočtové provizórium by umožňovalo čerpať toľko, koľko bolo možné v januári 2023. Ale ešte aj tí Američania sa dokázali zjednotiť. Slováci v parlamente NIE.

Prečítajte si paralely, prečo to národohospodári schvaľujú:

Napríklad

5/1945 Sb. částka: 4
Dekret prezidenta o neplatnosti některých majetkově – právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů

12/1945 Sb. částka: 7
Dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

16/1945 Sb. částka: 9
Dekret prezidenta o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Píše se konec roku 1945 a prezident Beneš právě podepisuje dekrety č. 100-104. Jimi se znárodňují všechny významné instituce jako doly, banky a pojišťovny. Už za pár dní nato podepíše Beneš poslední, 143. dekret. Vznikne totiž prozatímní Národní shromáždění, které už bude další zákony přijímat samo.

20/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné

21/1945 Sb. částka: 10
Ústavní dekret prezidenta o výkonu moci zákonodárné v přechodném období 28/1945 Sb. částka: 14
Dekret prezidenta o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci

zaznamenal Ing.Peter Zajac-Vanka, 22.12.2023