Chudoba a sociálna situácia v Českej republike 33 rokov po… príčiny objasňuje ekonóm Jaroslav Ungerman

EKONOM Jaroslav Ungerman

link https://casopisargument.cz/?p=54444

Služby

Snad malé upozornění na alokaci výdajů na zbrojení v jiných ekonomikách. Jak uvádí samotné americké prameny, pak až 90 % amerických výdajů na zbrojní pomoc Ukrajině končí v amerických zbrojovkách, v tvorbě nových pracovních míst, a tedy v růstu výroby, a tedy i ekonomiky. A samozřejmě i v růstu jejich dividend, protože jinak ten kapitalismus nefunguje. To ovšem není náš případ.

Ing. Peter Zajac-Vanka