Viete, tak toto sa nedá nezverejniť, lebo sme národohospodári, nie imunológovia. Bez straníckeho pohľadu, ale vyzerá to na Slovensku na

súmrak bohov ( ktorí kázali vodu a víno pili)

Celoplošné národné testvanie – nákupný podvod video trvá 8:36 min